HR-transformasjon

Grensene for HR flyttes stadig, for alt fra ansattes velvære og sikkerhet til forventninger om eksepsjonelle ansattreiser. Tjenestene som historisk har definert HR er i endring og nye personaltjenester kommer til å definere HR-funksjonen i årene som kommer.

Relaterte temaer Workforce Rådgivning

Hva EY kan gjøre for deg

Skreddersy driftsmodellen etter din egen visjon for HR

Med EYs hurtige metodikk for å analysere HR og lønn vil du få inngående innsikt om din nåværende virksomhet og vi vil sammen bygge frem en ny og tjenestesentrert driftsmodell for HR. Et godt gjennomtenkt veikart vil lede vei fremover, for å skape en moderne og tjenesteorientert HR-funksjon.

Ta tak i de vanskelige tingene før det påvirker tidsbruk og kostnader

EY hjelper deg med å teste ut den nye driftsmodellen gjennom å bygge Minimal Viable Products (MVPs) for nye innovative tjenester, produkter, prosesser og teknologier. Gjennom iterativ innovasjon, kvalitet og tilbakemelding fra sluttbrukere, vil MVP-ene dine bli forbedret og skalert for distribusjon til resten av virksomheten.

Skap tjenestene dine sammen med dine ansatte, og knytt tjenesteutvikling opp mot forretningsresultater

EY har en helhetlig tilnærming til endringer på HR- og lønnsfeltet. Det vil si at vi aktivt søker å tette gap i HR-leveransen på både strategisk og operativt nivå. Dette gjøres gjennom å knytte sammen alle elementene som sammen skaper en sømløs digital opplevelse for den ansatte: service, automatisering, skytjenester, data og analyse og brukerinvolvering. 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.