Slik kan vi bistå deg

 

Selskapsrett spiller en sentral rolle for alle virksomheter. Ved etablering, drift og endring av selskaper og selskapsstruktur finnes både store muligheter og skjulte fallgruver.

Våre forretningsadvokater har bred selskapsrettslig kompetanse og erfaring med selskaper av alle størrelser fra ulike deler av næringslivet. Gjennom samspill med kollegaer med annen ekspertise og fra andre forretningsområder, deriblant skatt og finans, tilbyr vi integrert rådgiving innen alle deler av selskapsretten. Vi har et kommersielt tankesett og samarbeider sømløst med våre kollegaer internasjonalt.

Selskapsetablering

 • Valg av selskapsform
 • Etablering av virksomhetstyper (AS, ASA, NUF, ANS, indre selskap, stiftelser mv.)
 • Design og etablering av holdingstrukturer

Endringer i selskapsstrukturen

 • Rasjonalisering av selskapsstruktur
 • Planlegging og gjennomføring av selskapsmessige restruktureringer
 • Fusjoner og fisjoner, nasjonale så vel som internasjonale
 • Omdanning av virksomhet
 • Avvikling og nedleggelse av selskaper

Styret og eiere

 • Praktisk råd til styrearbeid
 • Rådgiving om selskapsrettens styreansvar
 • Etablering og endring av aksjonæravtaler
 • Formalia knyttet til transaksjoner mellom nærstående og selskapsrettens regler
 • Tvisteløsning og prosedyre

Egenkapital og finansiering

 • Gjennomføring av kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
 • Rådgiving knyttet til utbytte og andre utdelinger fra virksomhet etter selskapsrettslige regler
 • Bistand ved etablering og reforhandling av låneavtaler

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.