EY Øyvind Hole

Øyvind Hole

Advokat og leder, Law, EY Norge

Fokus på å skape optimale løsninger sammed med kunden og EY teamet. Drives av gleden over å forstå enkelt virksomheter. Søker løsninger i samspillet mellom strategi, økonomi og juridisk rammeverk.

Kontor Bergen, NO

Øyvind har lang erfaring med forretningsjuridisk rådgivning i grensesnittet mellom eiere, styret og administrasjon, både i selskap med spredt eierskap og familieeide. 

Øyvind arbeider ofte med optimalisering av selskapsstruktur i lys av ønsket om en hensiktsmessig kapitalflyt som ivaretar interessentene i en familieeid struktur. Øyvind jobber også med eierstrategi og styrearbeid.

Kontakt Øyvind