EYs Amplifier

EYs akseleratorprogram gir startups tilgang til våre tjenester og globale kompetansenettverk; helt gratis! Programmet skal bistå selskaper som har et fokus på bærekraft med 300 konsulenttimer over en periode på 3 måneder. Søk nå!

Ønsker du å være en del av EYs Amplifier? 

Ta kontakt med oss

EYs Amplifier boubles

En mer bærekraftig verden

EY ønsker å være med på reisen mot en mer bærekraftig verden. Vi tror at store deler av ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål hviler på næringslivet, og derfor har EY også et ansvar, og muligheten, til å gjøre en forskjell.

"Jeg tror vi må redefinere hva vi mener med vekst..."

"Det er jo gratis, men vi får mye igjen..."

"Vi kan bistå i alle mulige land, det er en av våre styrker"

EYs Amplifier boubles

Hvordan vurderer vi bærekraft?

En bærekraftig forretningsplan skal forklare hvordan man gjennomfører en forretningsidé etter prinsipper for bærekraftig vekst. se her om ditt selksap passer inn i EYs Amplifer sine vurderingskriterier:

EYs Amplifier boubles

Produktkatalogen du kan velge tjenester fra

EY kan lever det meste. For at programmet skal ha riktig fokus, og fungere for alle parter har vi laget en katalog som beskriver de tjenestene et deltagende selskap kan velge i fra.

Kontakt oss

 

Ønsker du å være en del av EYs Amplifier?

Ta kontakt