EYs Amplifier

EYs akseleratorprogram gir startups tilgang til våre tjenester og globale kompetansenettverk; helt gratis! Programmet skal bistå selskaper som har et fokus på bærekraft med 300 konsulenttimer over en periode på 3 måneder. Søk nå!

Søknad til EYs Amplifier

 

 

 

Om Amplifier

Et enestestående akseleratorprogram for startups

Les mer 

 

 

 

 

 

 

Søk nå

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidaktører

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Våre startups

Les mer

 

Er du interessert i å delta i akseleratorprogrammet vårt?

Søk nå

Programsyklus

Amplifier inviterer selskaper til samarbeid 2 ganger i året. Hver programsyklus går over 3 måneder.

Aktuelle selskaper blir invitert til å delta i programmet.

Hvert selskap får ta del i utvelgelsen av tjenester og leveranser i sitt prosjekt.

Selskapet i samarbeid med EY skaper ny verdi gjennom å akselerere bærekraftig vekst.

Amplifier's produktkatalog

EY kan levere det meste. For at programmet skal ha riktig fokus, og fungere for alle parter har vi laget en katalog som beskriver de tjenestene et deltagende selskap kan velge i fra.

Forretningskonsept

Visjon og strategi

Markedsanalyse

Konkurrentanalyse

Markedsplan

Verdiforslag

Forretningsmodell

Tjenestedesign

Produktdesign

Produksjonsmetode

IT-kapabilitet

Økonomi og budsjett

Finansieringsplan

Organisasjonsdesign

Handlingsplan

"EY hjalp oss med å identifisere svakheter i forretningsplanen, kvalitetssikret prognosene våre, designe modeller og dokumentere innhold. Dette var en ganske stor game-changer."

"Det virket litt skremmende å gå i møte med justisdepartementet for å endre reguleringer og forskrifter, men Amplifier-teamet gikk rett på sak."

"EYs Amplifier er for meg EY på sitt beste! Jeg er fristet til å si fordi det skyldes mindre partnerinvolvering, men jeg tror det handler mest om at leveransene passer til formålet."

Kontakt oss