Karriere i Assurance

Bli en innovatør og problemløser. Hjelp en kompleks verden til å fungere bedre ved å bygge og ivareta den tilliten finansmarkedene trenger.

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer. Liker også å bidra til å utvikle talenter til å bli morgendagens ledere.

Finn Ole Edstrøm

Leder for Assurance, Partner, EY Norge

 

Hvorfor vurdere en karriere i revisjon?

Som revisor har du et veldig viktig samfunnsoppdrag. Yrket handler om å sikre at finansiell informasjon er korrekt, bidra med tillit til rapporteringen hos selskapene, og dermed sørge for at de driftes på en etterrettelig og god måte. 

Assurance er EYs eldste og største forretningsområde og består av avdelingene Audit, Financial Accounting Advisory Services,  Forensic & Integrity Services og Climate Change and Sustainability Services. Avdelingene samarbeider tett i et forretningsmiljø som stadig endrer seg og som krever evne til å tilpasse seg komplekse krav og utfordringer fra markedet. I Assurance får du jobbe direkte med selskapers styre og ledergruppe.

I Assurance vil du raskt få ansvar og få ta del i utfordrende oppdrag i forskjellige bransjer. Du vil få innblikk i hvordan veletablerte selskaper produserer og styrer sin økonomiske rapportering og bærekraftrapportering samt deres internkontroll og operative prosesser.

Uansett hva du gjør, gjør du det sammen med andre. Teamarbeid er nøkkelen til vår suksess i Assurance. Du blir en del av et fagmiljø der teamene våre er allsidige og jobber på tvers av landegrenser og kulturer. Vi tar i bruk digital teknologi på en smidig og intelligent måte. Slik imøtekommer vi best kundenes behov, forbedrer deres opplevelser og øker kvaliteten og verdien på det vi gjør.

Din fremtid er vår viktigste investering

Hos oss kan du bygge din karriere i revisjon akkurat slik du selv ønsker. Vi tilbyr teknologien, teamene, utfordringene, opplæringen og relasjonene slik at du kan tilpasse og utvikle karrieren din.

Du slutter aldri å lære og EY investerer i utviklingen din. Våre prisbelønte utviklingsprogrammer, som for eksempel Audit Academy, vil hjelpe deg å utvikle ferdighetene dine og fortsette læringen. Slik blir du en målrettet, endringsvillig transformativ leder, med tankesett og tekniske ferdigheter som skiller deg fra andre og bidrar til å levere langsiktig verdi til kundene.  

Din tid hos oss formes av dine profesjonelle og personlige mål, preferanser og behov. Uansett hvilken retning du velger, får du eksepsjonelle opplevelser, livslang og personlig tilpasset opplæring og ikke minst uvurderlig coaching og mentorveiledning.

Visste du at du kan få økonomisk støtte av EY ved gjennomføring av MRR? Les mer nedenfor.

 • Søk MRR-stipend eller deltidsstilling i EY

  MRR-stipend

  Er du allerede i gang med master i regnskap og revisjon (MRR), eller er dette noe du vurderer? EY er et kompetansehus der livslang læring er høyt verdsatt – og samtidig noe vi ser som en essensiell del av et arbeidsliv i utvikling. Hos EY er det mulighet for å motta stipend for MRR til deg som både søker og får tilbud om fast stilling hos oss. Ved innvilget stipend vil dette gi en bindingstid til EY på 30 måneder etter endt utdanning.

  Hvordan søker du? Legg inn i søknaden til fast stilling at du også søker om MRR-stipend. Søknadsfristen for MRR-stipend følger samme frist som for fast stilling. Les mer her.

  Hvem: Studenter som går1. eller 2. året på MRR, samt 3. årsstudenter som planlegger å gå MRR.

  Deltidsstilling

  En deltidsstilling i EY gir deg muligheten til å opparbeide relevant erfaring for din videre karriere. Vi har et begrenset antall deltidsstillinger å tilby dem som vil gå/går på MRR, og som får tilbud om fast stilling. Deltidsansatte vil motta opplæring før oppstart.

  Hvordan søker du? Dersom du ønsker å arbeide deltid i EY mens du går på MRR, kan du inkludere dette i din søknad om fast stilling.  

  Hvem: Studenter som går 1. eller 2. året på MRR, samt 2. og 3. årsstudenter som planlegger å gå MRR.

Karrierer innen Audit

Revisor er samfunnets tillitsperson, og som revisor bidrar du til å sikre pålitelig finansiell rapportering og effektive kapitalmarkeder. EY er et av Norges ledende revisjonsselskaper og er revisor for de største selskapene i Norge. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy. Yrket er i betydelig endring, og effektiv bruk av teknologi blir stadig viktigere. Kombiner din evne til å kommunisere og bygge relasjoner med faglig dyktighet og avansert teknologibruk, så lærer du å stille bedre spørsmål og få bedre svar.

Doubles team spiller tennis

Har du et utdatert bilde av revisorer?

La oss fortelle deg om fremtiden, og hvordan en karriere kan se ut for deg i Assurance.

Les mer

Karriere i Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

Vår visjon er å bidra til økt tillit og et mer velfungerende og bærekraftig næringsliv. Vi drives av å løse komplekse utfordringer sammen med kundene våre, og jobber tett med ledelsen i store norske og internasjonale selskaper. Vi er et sterkt kompetansemiljø med tverrfaglig bakgrunn som jobber for å hjelpe et bredt spekter av kunder i en rekke bransjer for å løse sine utfordringer innenfor økonomiområdet.

Som rådgivere på CFO-området jobber vi tett opp mot CFO hvor formålet er å rådgi dem på hvordan de kan skape fremtidens finansfunksjoner og hvordan de skal forholde seg til regulatoriske endringer som nye regnskapsregler – for eksempel bruk av riktig teknologi, effektive prosesser, riktig kompetanse, analyse og innsikt.

Våre fokusområder er M&A og kapitalmarkedsaktiviteter, regulatoriske endringer, prosessforbedring og mer effektive finansfunksjoner, digitalisering samt endrings- og transformasjonsprosesser. Blant spørsmålene vi setter høyt på agendaen er:

 • Hva kjennetegner fremtidens finansielle rapportering? 
 • Hvordan kan vi dra nytte av den teknologiske utviklingen for å forbedre økonomifunksjonen? 
 • Hvor modent er selskapets økonomifunksjon i forhold til krav som stilles ved en børsnotering?
 • Hvordan kan internkontroll over finansiell rapportering digitaliseres?
 • Hvordan kan virksomheter redusere tidsbruk og øke kvaliteten i sin finansielle rapportering? 
 • Hvordan kan bærekraft integreres i selskapets strategi?

Det vi ser etter er deg som er engasjert og nysgjerrig på fremtidens økonomifunksjon og utviklingen av regnskaps- og økonomiområdet der digitalisering spiller en viktig rolle. Du er uredd, fleksibel og med en positiv innstilling.

Vi er på en reise sammen med kundene våre i en tid full av forandring og ny teknologi. Å ha en fleksibel økonomifunksjon er essensielt, og vi er her for å hjelpe til.

Helene Siberg Wendin

Nordic FAAS Leader

Karriere i Forensic & Integrity Services

I dag er det viktigere enn noensinne å fokusere på integritet. Våre team setter integritet i sentrum av compliance-programmer for å hjelpe verdens mest sofistikerte virksomheter med å håndtere risikoer forbundet med etikk og omdømme. Våre avanserte granskningstjenester kombinerer dyp teknisk, juridisk, regnskapsmessig og økonomisk kunnskap med høy kompetanse innen granskning og teknologi for å beskytte og gjenopprette virksomheters omdømme.

Vi hjelper kundene når de blir utsatt for skadelige beskyldninger eller anklager om for eksempel bestikkelser, svindel eller korrupsjon. Vi setter raskt sammen det riktige teamet, utstyrt med riktig teknologi, for å levere sømløse tjenester av høy kvalitet uansett hvor kundene befinner seg. Vi hjelper med å etablere faktagrunnlaget, og deretter deler vi informasjonen med de aktuelle interessentene.

Arbeidet omfatter også å hjelpe kunder med å effektivisere compliance-programmer, bekjempe svindel, finne mekanismer for å løse tvister samt transaksjonsrelaterte tjenester.

Karriere i Climate Change and Sustainability Services

EYs Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) bistår alt fra store børsnoterte selskaper til små og mellomstore bedrifter med bærekraft som en del av forretningsdriften. Det å innlemme bærekraftsperspektiver i hele verdikjeden kan lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial, miljømessig og økonomisk verdi.

Hos oss vil du få muligheten til å bistå kunder innen blant annet strategiutvikling, bærekraftig finans, menneskerettigheter, sirkulærøkonomi, klimarisikoanalyser, bærekraftsrapportering, bærekraftsattestasjon og verifikasjon av Norges største utslippskilder iht. EU Emission Trading System (EUETS). Vi jobber for å redusere negative påvirkninger og forsterke positive påvirkninger på omverden gjennom næringslivet.

Synes du koblingen mellom næringsliv og bærekraftig utvikling er spennende? Ønsker du å jobbe med et tverrfaglig team i et av Norges største miljøer innen bærekraft? Vårt eksisterende team består av blant annet naturvitere, økonomer, statsvitere og ingeniører med et felles engasjement for bærekraft.

Erfarne fagfolk

Bygg en karriere som er like unik som du er selv. Vi kan tilby den globale målestokken, den personlige støtten, den inkluderende kulturen og teknologien du trenger for å bli den beste versjonen av deg.

Finn jobber

 

Studenter og begynnernivå

Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger – finn en rolle som vil hjelpe deg med å skape en eksepsjonell opplevelse og en bedre arbeidshverdag for alle.

Finn jobber

Kontakt oss på sosiale medier

L T