Revisjonstjenester

Revisjonstjenester er grunnfjellet i vårt kundearbeid og vårt største tjenestetilbud. Vi leverer revisjoner av høy kvalitet, innoverer for å skape tillit, merverdi og åpenhet, og tilbyr en kompetent kundeservice gjennom tverrfaglige team som jobber globalt.

Hva EY kan gjøre for deg

Lovgivning som er i endring og blir strengere, digital transformasjon, konkurranse og behovet for å øke tilliten til kapitalmarkedene bidrar alle til at revisjonslandskapet endres raskere enn noen gang før.

Ledende virksomheter tar tak i disse problemene og investerer i nye teknologier og forretningsmodeller for å møte dagens utfordringer, samtidig som de vet at neste bransjeendring kan være rett rundt hjørnet.

Revisjon og økonomisk rapportering fortsetter å utvikle seg parallelt med dette. Revisjonsarbeid har blitt mer komplekst. Kvalitative data legges frem i større grad, noe som gjør utøvelse av profesjonell skepsis og skjønn stadig viktigere.

Hos EY er vi opptatt av å inspirere til større tillit, med en omfattende forståelse av virksomhetene vi reviderer og økt åpenhet gjennom revisjonene våre. Vi erkjenner at interessenter krever større sikkerhet og merverdi fra revisjonen. De er avhengige av vårt arbeid og innsikt, som betrodde profesjonelle rådgivere som bidrar med strenge regler og hensiktsmessige perspektiver som bidrar til informert beslutningstaking. 

Vi leverer gode og konsekvente revisjoner ved å samle de rette tverrfaglige teamene for å løse de mest komplekse problemstillingene, ved å bruke en velprøvd global revisjonsmetodikk og benytte de nyeste revisjonsverktøyene og -teknologien av høyeste kvalitet. Og fordi vi forstår at du trenger både en skreddersydd tjeneste og en konsekvent metodikk for å oppnå det fulle potensialet ditt drar kundene fordel av vår kunnskap om sektor og faglige emner, så vel som av den siste innsikten fra vårt arbeid over hele verden.

Vi drar nytte av skatte-, teknologi- og transaksjonskunnskapene til EYs skatte-, rådgivnings- og transaksjonstjenestelinjer der det er nødvendig for å levere arbeid av høyeste kvalitet. Med vår globale dekning og den svært integrerte strukturen vår kan vi levere et jevnt servicenivå og stabil kvalitet over hele verden.

Vi har gjort betydelige investeringer i digital teknologi og innovasjon for å utstyre våre revisorer med de riktige verktøyene for å levere en digital revisjon. Dette endrer hvordan vi ser på organisasjonens risikoer og muligheter. Det gjør oss i stand til å avdekke potensielle problemer og gir større innsikt og perspektiver, noe som kan føre til nye måter å drive forretningsvirksomhet og håndtere risiko på.

I økende grad vekker en revisjons omfang, effektivitet og kvalitet langt bredere interesse, og ikke bare fra revisjonskomiteen og et lite antall investorer. Revisjoner må skape tillit hos interessentene og kunne tåle regulatorisk granskning, og må derfor utføres med en høy grad av kvalitet og effektivitet. Vi streber etter å tilby en eksepsjonell kundeservice til alle klienter, uavhengig av størrelse, omfang, struktur og sektor.

Å levere en korrekt revisjon krever at vi har en integrert og bred tilnærming. Dette gjør vi på en rekke ulike måter, både tradisjonelle og innovative. Vårt engasjement for EY-mennesker, samarbeid og teambygging innebærer å lære opp og sende kloke folk ut på hver eneste revisjonsoppgave. 

Teamene våre er flerdimensjonale og smidige, og kombinerer tradisjonelle kompetanser som regnskap, profesjonell skepsis og teamarbeid med erfaring og kunnskap innenfor nye områder slik som analyseautomatisering. Vi tror at gjennom nært samarbeid med klienter er EYs ansatte ideelt plassert for å bidra med det beste av sine ferdigheter og teamarbeid til ethvert oppdrag.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.