29 feb. 2024
Bilde av EY-teamet under SHE Conference 2024

EY går inn som Presenting Partner for SHE Conference

Skrevet av
Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.

Wenche Nielsen

Nordisk leder for Brand, Marketing & Communications (BMC), EY Norge

Resultatorientert leder. Bygger og omsetter strategi til resultater. Beriker livet med musikk, kunst og vennskap. Mor til to.

Marita Hagerup Vogt

Corporate Sustainability Lead, EY Norge

Bærekraftsleder med sans for system, digitalisering og innovasjon. Digger å jobbe med flinke folk og skape gode løsninger sammen. Lydbokentusiast; melder frivillig husarbeid med en god bok på øret.

Arbab Dar

Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.

29 feb. 2024

Forpliktelsen reflekterer vårt felles engasjement for mangfold og inkludering i næringslivet.

Oppsummert: 
  • EY går inn som Presenting Partner for SHE Conference, etter flere år med samarbeid.
  • EY bidrar både fra scenen og i Expo-området, med vår suksess fra COP28.
  • EY engasjerer seg i å bistå virksomheter med et grønt og rettferdig skifte, og samtidig jobbe for like muligheter.

Etter flere år med tett samarbeid med SHE går EY nå inn som Presenting Partner. Forpliktelsen reflekterer vårt felles engasjement for mangfold og inkludering i næringslivet.

SHE Conference er en organisasjon som jobber for mangfold og inkludering i næringslivet ved å skape plattformer for diskusjon, endring, og bærekraftig vekst. EY har over flere år vært en partner av SHE og en viktig nøkkelspiller i dette arbeidet. Som Presenting Partner av SHE 2024 vil vi ytterligere styrke vårt bidrag.  

"Partnerskapet med EY vil styrke vår evne til å skape en plattform hvor sosial bærekraft settes i fokus. Målet er å fremme likestilling- og inkludering i samfunns- og næringslivet, og EYs bidrag vil være avgjørende for dette," sier Astrid Skaugseth, CEO i SHE Conference.

I EY tror vi at mangfold og inkludering handler om å skape en kultur hvor alle individ blir verdsatt og inkludert. Vår forpliktelse til SHE inkluderer også arbeidet med å fremme et mangfoldig miljø internt i vår egen organisasjon.

"Vi er stolte over å ta en aktiv rolle på SHE Conference. Dette partnerskapet reflekterer EYs arbeid for å utvikle et bedre samfunn. Vi ønsker å inspirere fra ord til handling, og sikre at tematikken forblir høyt på samfunnsagendaen," uttaler Christin Bøsterud, administrerende direktør i EY.

Under årets konferanse er EY tydelig til stede med sin Four Futures Expo. Installasjonen ble en stor suksess under FN’s klimakonferanse COP28, i Dubai. Den tar deg med til fire ulike fremtider, som både provoserer og vekker følelser. I tillegg deltar vi aktivt med bidragsytere fra scenen, hvor du møter vår administrerende direktør Christin Bøsterud og EY-partner Arbab Dar.

Nordisk leder for bærekraftstjenester i EY, Hanne Thornam, er også involvert i EYs engasjement med SHE Conference.

«Det gleder oss stort å samarbeide med SHE Conference, og vi deler helhjertet deres oppfordring om å Lytte, Lære og Handle. EY er dypt engasjert i å bistå norske selskaper i deres grønne omstilling, samtidig som vi fremmer inkludering og en mer likestilt fremtid», sier Thornam.

EY ser frem til å fortsette å utdype samarbeidet med SHE for å skape likestilling, inkludering og mangfold i både næringslivet og samfunnet.

Sammendrag

Etter flere år med tett samarbeid, går EY nå inn som Presenting Partner for SHE Conference. EYs engasjement ligger i å bistå virksomheter i et grønt og rettferdig skifte, og samtidig jobbe for like muligheter. Under årets SHE Conference vil EY være til stede både på scenen og i Expo-området med den mye omtalte installasjonen «Four Futures».

Om denne artikkelen

Skrevet av
Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.

Wenche Nielsen

Nordisk leder for Brand, Marketing & Communications (BMC), EY Norge

Resultatorientert leder. Bygger og omsetter strategi til resultater. Beriker livet med musikk, kunst og vennskap. Mor til to.

Marita Hagerup Vogt

Corporate Sustainability Lead, EY Norge

Bærekraftsleder med sans for system, digitalisering og innovasjon. Digger å jobbe med flinke folk og skape gode løsninger sammen. Lydbokentusiast; melder frivillig husarbeid med en god bok på øret.

Arbab Dar

Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.