Immaterielle verdier

I Jus

Vi hjelper deg å beskytte og forvalte immaterielle rettigheter og verdier

Relaterte temaer Jus

Slik kan vi bistå deg

Immaterielle rettigheter og verdier (IPR) er en sentral del av suksessen til verdens største selskaper.

Immaterielle verdier og rettighetsbeskyttelse dertil, enten det erer i form av design, forretningshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrett, knowhow patent, varemerker, eller vern mot illojal konkurranse, er viktige strategiske ressurser. Det gjelder en rekke ulike bransjer, fra life science/medisin, offshore, maskinindustri, IT/AI, media/underholdning/gaming/some, næringsmiddelsektoren og detaljhandelen. Sammen med våre klienter arbeider vi for å øke forståelsen og optimalisere utnyttelsen av virksomhetens immaterielle verdier og rettigheter. 

Vi bistår med gjennomgang og forståelse av virksomhetens verdier, utforming av IPR-strategier, utarbeidelse av avtaler og lisenser, transaksjoner, grenseflater mellom IPR og andre fagfelt (som for eksempel personvern eller kunstig intelligens), samt klager og tvister. Våre advokater har tilgang til EYs flerfaglige miljø og fagekspertise innen blant annet skatt, avgift, og kommersielle og operasjonelle forhold. Dette gjør oss i stand til å tilby effektiv, praktisk og kommersiell orientert rådgivning tilpasset klienters behov og bransje. 

Lisensiering, forskning og utvikling (R&D), Franchise, distribusjon, agent, produksjonsavtaler

 • Lisensavtaler, sluttbrukeravtaler, konfidensialitetsavtaler, produksjonsavtaler og distribusjonsavtaler
 • Overdragelse av immaterielle rettigheter fra ansatte og konsulenter, eller som ledd i virksomhetsoverdragelse
 • Forhandlinger

Strategier

 • Interne strategier og rutiner for beskyttelse av immaterielle verdier, som oppfinnelser , åndsverk, design, merkevarer, og knowhow
 • Kommersialiseringsstrategier
 • Tilnærming til tredjeparters- rettigheter og «freedom to operate», eller tilnærming til tredjeparters nærgående konkurransehandlinger

Transaksjoner

 • Virksomhetsgjennomgang, forhold mellom virksomhetens produkter eller tjenester og IPR
 • Kontraktser for transaksjoner
 • Gjennomføring av transaksjoner

Tvister og klager

 • Forhold til konkurrenter og etterligninger
 • Klageordninger for immaterielle rettigheter
 • Prosedyre for de alminnelige domstolene

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.