Tilbud av granskings- og integritetstjenester

Teamet vårt jobber for å gi deg fordelen av vår brede erfaring innen sektoren, dyp fagkunnskap og de nyeste innsiktene fra arbeid over hele verden.

Hva EY kan gjøre for deg

Vi har omtrent 4500 granskingseksperter over hele verden. Dette gir oss muligheten til å sette sammen et tverrfaglig og kulturelt tilpasset team som har de kunnskapene som trengs for å kunne samarbeide med deg og din juridiske rådgiver og la deg dra nytte av vår brede erfaring innen sektoren, omfattende fagkunnskap og innsikt.

Undersøkelser og Compliance

Vårt dedikerte globale team av etterforskere, undersøkende regnskapsførere, eksperter på Compliance og teknologi hjelper organisasjoner med å reagere raskt på tilfeller av mulig bedrageri, bestikkelser og annen uredelighet samt gjøre undersøkelser om lover og forskrifter blir overholdt. Ved å bruke avanserte granskningsteknologier samler vi raskt fakta og bevis for å vurdere omfanget av problemet og for å hjelpe organisasjoner med å håndtere relevante interessenter. Vi støtter advokater ved å analysere ulike datakilder for å avdekke koblinger, mønstre og avvik samt til å presentere funn under rettslige forhandlinger. 

Våre fagfolk jobber også med selskaper og deres juridiske rådgivere for å definere risikovurderinger og skreddersy compliance-programmer for å bidra til å sette integritet i senter av organisasjonen. Vi bistår selskaper med å skape en etisk forretningskultur fokusert på ærlighet, integritet og åpenhet som forbedrer forretningsresultatene og beskytter deres merkevare. Vi benytter oss av granskende dataanalyser og får på den måten innsikt i ansattes atferdsmønstre. Dette kan brukes til å utvikle tilpassede Compliance-programmer som er i tråd med organisasjonens virksomhet og risikoprofil Finn ut mer (EN).

Krav og tvistesaker

Vi hjelper selskaper og deres juridiske rådgivere med å utarbeide beregninger, analyser og strategier som kreves for vanskelige kommersielle tvistesaker. Vi gir råd om økonomiske aspekter ved kontrakter og avtaler som ofte fører til tvistesaker. Slik bidrar vi også til å redusere risikoen for fremtidige problemer til og med før avtalen er signert. 

Vi støtter selskaper i å effektivt presentere sin stilling til økonomiske og kommersielle forhold ved voldgift, rettsforhandlinger og andre alternative prosedyrer for løsing av tvistesaker. Vi gir solide, objektive, uavhengige og profesjonelle vitnesbyrd og meninger om en rekke spesialiserte forhold som er avgjørende for utfallet av tvistesaker, ved å samle grundig granskingskompetanse, sektorinnsikt og vår omfattende samlede erfaring med å gi råd om saker i de fleste forum for løsing av tvistesaker. Til syvende og sist hjelper vi med å sikre verdien av en organisasjons virksomhet og bidra til å generere legitim gevinst av deres kontrakter og transaksjoner.

Våre kravspesialister hjelper også selskaper med å gjenopprette økonomiske tap ved å utarbeide kommersielle forsikringskrav og søknader om statsstøtte etter katastrofale tap. I kjølvannet av branner, eksplosjoner, flom, stormer, tyverier, cyberinnbrudd og utallige katastrofale situasjoner trenger organisasjoner ofte hjelp til å finne en strategi for hvordan de både kan gjenopprette og dokumentere sine gjenvinnbare økonomiske tap. 

Fagpersonene våre har mange års erfaring med å bistå organisasjoner med å hente inn tap fra forsikringsselskaper så vel som (i USA) å hjelpe lokale myndigheter og ideelle organisasjoner til å skaffe seg gjenopprettingsmidler gjennom amerikanske føderale katastrofeprogrammer (som FEMA og HUD). Ved å bruke EY Disaster Grant Management hjelper vi organisasjoner gjennom hele søknadsprosessen, fra start til slutt og til slutt statlig revisjon om nødvendig. Finn ut mer (EN).

Undersøkelser

Mangfoldet og spredningen av digital informasjon fortsetter å vokse etter hvert som de juridiske og forskriftsmessige miljøene blir mer utfordrende. Organisasjoner søker undersøkelsesløsninger fra ende til ende for å bli i stand til å håndtere juridisk risiko og Compliance-risiko i tillegg til å redusere kostnader. Fra informasjonsstyring i forkant av rettssaker til datahåndtering i etterkant setter kvalifikasjonene, erfaringen og omfanget av teamet oss i stand til å tilby tjenester gjennom hele undersøkelsessyklusen. Vi har omfattende erfaring med å håndtere høyt profilerte og vanskelige juridiske og forskriftsmessige reaksjoner og undersøkelser. Vårt personell for Discovery, informasjonsstyring og gransking kan bidra til å svare på spørsmålene «hvem, hva, hvor, når og hvordan», som hjelper organisasjonene til å oppfylle behovene sine for Discovery og Compliance.

Vi er opptatt av å beskytte organisasjonenes informasjonsressurser. Vi har etablert globale operasjonelle retningslinjer for håndtering av selskapsdata, og vi støttes av dedikerte ressurser fra EY General Counsel's Global Data Privacy team. EY har etablert bindende selskapsregler (BCR) for å overholde EUs og andre relevante forskrifter og lover vedrørende databeskyttelse og personvern. I mange tilfeller, særlig under EUs personvernforordning, gjør BCR det mulig for oss å foreta dataoverføring over landegrensene, noe som i siste instans fører til økonomisk effektivitet og bedre kvalitetskontroll gjennom sentralisert behandling og revisjon Finn ut mer (EN).

Kriminalteknisk dataanalyse 

Kriminalteknisk dataanalyse er et kritisk element for nesten alle måter vi støtter organisasjoner på — uansett om det er en undersøkelse, digitalisering av Compliance, kriminalteknisk aktsomhet eller et komplekst juridisk anliggende. Våre kriminaltekniske dataanalyseansatte har god erfaring med maskinlæring, naturlig språkbehandling og automatisering av robotprosesser og har omfattende bransjeerfaring. Vi hjelper organisasjonene med å oppdage og undersøke tilfeller av svindel, svinn, misbruk, overgrep, korrupsjon og andre former for manglende compliance.

Kvalifikasjonene, erfaringen og omfanget av teamet vårt gjør det mulig for oss å gi beslutningstakere de faktiske bevisene og den innsikten de trenger til å håndtere integritetsrisiko, redusere kostnadene med Compliance og forbedre selskapets åpenhet.  

Ved hjelp av et tilpasset, repeterbart og kostnadseffektivt rammeverk hjelper vi i tillegg organisasjoner gjennom Managed Services å adressere løpende Compliance-risiko og raskt svare på regulatoriske granskninger. Med en sikkerhet-etter-design–tilnærming tilbyr vi flere alternativer for dataoppbevaring, som alle har flere lag med fysisk og virtuell sikkerhet og direkte tilkobling til EY computer forensic labs i mer enn 30 land. Finn ut mer (EN).

Personvern og Cyber Response

Fra etterforskning til søksmål og forskriftsmessige tiltak hjelper EY Privacy and Cyber Response (P & CR) organisasjoner med å navigere gjennom komplekse cyberangrep. Teamene våre har hjulpet bedrifter med å svare på på en rekke cyberhendelser, inkludert PII-datatyverier, brudd i selskapets e-post, angrep fra løsepengevirus og tyveri av kredittkort. Vi kombinerer Cybersecurity og Computer Forensic-erfaringer med tradisjonelle etterforskningsmetoder, inkludert å intervjue vitner, kontrollere data og undersøke fysiske og digitale bevis for å avdekke alle fakta knyttet til et brudd. Vi har erfaring med å bidra med å adressere regulatoriske granskninger og samarbeide med politi. Ettersom cyberbrudd ofte spenner over internasjonale grenser, skreddersyr vi prosedyrene våre til de spesifikke juridiske og regulatoriske kravene til hvert land involvert i etterforskningen, inkludert samarbeid med ekstern juridisk rådgiver.

Våre tverrfaglige team hjelper organisasjoner med å utvikle rammer for datastyring som støttes av passende retningslinjer og teknologi slik at databeskyttelse og personvern-Compliance er oppnåelig og bærekraftig i det lange løp. Vi hjelper også til med utvikling av GDPR og andre relevante planer for databeskyttelse og personvern-compliance som sammen med organisasjonens cyberresponsplan gjør dem i stand til å svare på et cyberbrudd på en effektiv måte innenfor ønsket tidsperiode. Finn ut mer (EN).

Transaction Forensics

Våre ansatte innen Transaction Forensics hjelper organisasjoner og juridiske rådgivere med å identifisere og avhjelpe risiko forbundet med økonomi, operasjoner og renomé forbundet med transaksjoner i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. De har omfattende erfaring med korrupsjonsforebyggende undersøkelser, både før og etter signering, samt relaterte spørsmål om granskninger og Compliance. I tillegg er de dyktige til å gjennomføre dyptgående risikoanalyser av svindel, bestikkelser og korrupsjon, hvitvasking av penger, restriksjoner på handel og eksport, transaksjoner med nærstående parter og interessekonflikter. Vi har globale muligheter og ressurser til å løse potensielle problemer innen transaksjoner på tvers av alle geografier og bransjer. 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.