En hånd som peker på en finger foran en skog

Års- og bærekraftsrapport 2022/2023

Administrerende direktør har ordet

Regnskapsåret 2023 er lagt bak oss og resultatet endte med en samlet topplinjevekst på 9% sammenlignet med fjoråret. I løpet av hele regnskapsåret 2023 har vi observert en økning i priser og indirekte kostnader, noe som har ført til høyere inflasjon på markedet. For å dempe inflasjonspresset har Norges Bank valgt å øke rentene, noe som igjen har påvirket kjøpekraften til kundene våre. Vi har også merket oss en negativ innvirkning av den svekkede kronen på våre kostnader. På tross av dette har vi klart å oppnå en samlet økning i inntektene på 9%, men en nedgang på 26,3% i resultatet før skatt sammenlignet med fjoråret. Gitt de eksterne forutsetningene er vi fornøyd med resultatet.

EY er et av verdens ledende kompetansehus innen revisjons- og rådgivningstjenester. Vår felles strategi binder våre nesten 400 000 kollegaer i over 150 land sammen til et globalt kunnskapsnettverk. Dette bidrar til å skape samhandling og tillit internt og eksternt — som for våre kunder betyr leveranser av høy kvalitet med langsiktig verdiskaping som vesentlig element. I Norge er vi over 2 300 kolleger fordelt på 27 geografiske lokasjoner. Våre kunder utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi med virksomheter innen de fleste sektorer. 

Regnskapsåret 2023 er det første hele året uten pandemi og restriksjoner. Vi ser at vår hybride arbeidsmodell har etablert seg, og vi har en ny normal med høy grad av fleksibilitet for våre ansatte. Våre undersøkelser viser er at dette er noe våre ansatte verdsetter høyt.

Som en forlengelse av vår hybride arbeidsmodell flyttet vi EYs hovedkontor til Stortorget 7 (S7) i juni 2023. Det var en milepæl i et langt prosjekt hvor målet har vært å skape et kontor som støtter vår strategi og som våre medarbeidere har lyst å komme til, med fasiliteter som legger til rette for våre forskjellige måter å arbeide på. S7 er et bygg og kontor å være stolt av og jeg ser frem til nye hverdager i flotte omgivelser – midt i hjertet av Oslo.

Løfter vi blikket ut av Norge har det siste året vært preget av kriger og konflikter i verden uten løsninger i sikte. I tillegg til tragedien det er for dem rammet, så har også krig betydelige geopolitiske konsekvenser. Det er også et år hvor klimaendringene har krøpet nærmere og vi ser mer ekstremt vær i Norge og Europa. Delvis som konsekvens av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien har økonomien i Norge vært preget av renteheving, lav kronekurs, dyr vinterstrøm i Sør-Norge og generell prisstiging - dyrtid for både selskaper og privatpersoner.

Når markedet blir mer utfordrende er det naturlig at en bedrifts fokus trekkes inn mot driften, og risikovilje, investeringer og eksternt engasjement kan miste fokus. For EY Norge har det vært viktig å fortsette engasjementet for i tråd med vår visjon om «Building a Better Working World». Både globalt og i Norge ser vi en økning i tid og investering i prosjekter som er med på å støtte en bærekraftig fremtid gjennom EY Ripples. Særlig stolte er vi i Norge av vårt akseleratorprogram for bærekraft, EYs Amplifier, som gir startups tilgang til våre tjenester og globale kompetansenettverk. Men jeg vil også trekke frem vårt team i EY som på andre året har arrangert sommercamp for barn fra Ukraina som det siste halvannet året har måtte flykte fra hjemlandet. Dette bidraget har vært verdifullt for de som får delta, men også en viktig erfaring og opplevelser for våre medarbeidere i EY Norge som gjorde det hele mulig.

Mangfold, tilhørighet og inkludering er en av våre hjertesaker, og vi jobber på flere fronter for å lykkes med å skape bransjens mest inkluderende arbeidsplass. Verdifull kompetanse finnes hos alle borgere i et samfunn, fordi ulike perspektiver sammen kan bidra til unike løsninger; derfor er mangfold viktig for EY. Vi arbeider strukturert og kontinuerlig med initiativer for å fremme mangfold og likestilling internt. Eksternt deltar vi aktivt og støtter ulike initiativ for å gjøre en forskjell, bl.a. gjennom vårt samarbeid med Sammen om en jobb, SHE Community og Norway Chess. Sistenevnte for å støtte arbeidet med å skape like vilkår for kvinnelige og mannlige profesjonelle sjakkspillere. Aller mest stolte er vi av likestillingsprisen vi ble tildelt av vår samarbeidspartner ODA Awards Organization i mai.

I regnkapsåret 2023 har EY Norge redusert klimagassutslipp med 53% sammenlignet med regnkskapsåret 2019. Samtidig har vi hatt en inntektsvekst på 45%. Kuttene er i hovedsak oppnådd med færre flyreiser. Samtidig som vi har klart å redusere utslipp betydelig, har vi også inkludert mer av våre indirekte utslipp for 2023: utslipp fra pendling, hjemmekontor og kjøpte varer i forbindelse med flytting av EYs hovedkontor våren 2023. Det er viktig for EY Norge å være redelige i vår kommunikasjon om miljøpåvirkning og klimakutt. I mai signerte vi Grønnvaskingsplakaten; et initiativ for bedre kommunikasjon av bærekraft og hindre grønnvasking.

Års- og bærekraftsrapporten gir en oppsummering av vårt samlede arbeid og danner det vi anser som et godt utgangspunkt for fremtiden. Nå ser vi fremover og som et samlet EY er det sikkert at vi vil fortsette å skape bærekraftig verdi for våre medarbeidere, kunder og samfunnet ved å «Building a Better Working World».

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ansatte for en formidabel innsats i regnskapsåret 2023.

God lesning!

Gitt ut av Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Års- og bærekraftsrapport 2022/2023

Last ned rapporten her (PDF)