Pressemelding

4 mai 2023

EY vinner gjev likestillingspris

EY Norge vinner likestillingsprisen ODA Award Organization. Prisen går til den organisasjonen som har imponert mest med konkrete resultater i sin strategiske satsing på mangfold.

Pressekontakt
Frithjov Angel Nerby

PR- og kommunikasjonssjef, EY Norge

Skaper positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og gode historier. Bruker helst fritiden på kjøkkenet, med progrock på platespilleren.

EY Norge vinner likestillingsprisen ODA Award Organization. Prisen går til den organisasjonen som har imponert mest med konkrete resultater i sin strategiske satsing på mangfold.

– Likestillingsarbeid lønner seg, dette vet vi. I EY har vi mangfold høyt på agendaen, derfor er jeg svært glad for at dette er blitt lagt merke til og at vi nå vinner pris for arbeidet vårt. Samtidig er det viktig for meg å si at vi fremdeles har mye arbeid igjen, tiden for å gi seg selv skryt for små endringer er forbi. Nå er det handling som gjelder, sier administrerende direktør og Nordisk bærekraftsdirektør i EY, Christin Bøsterud.

– Årets vinnere av ODA Awards er utmerkede rollemodeller som har tatt i bruk konkrete initiativer og tiltak for å øke kompetansen til sine ansatte og til samfunnet rundt dem. De har en klar målsetning om å bekjempe fordommer og sikre mangfold og inkludering som en integrert del av sin strategi. Deres dedikasjon til mangfold, likestilling og inkludering (DE&I) viser seg tydelig i deres resultater, og de er et eksempel til etterfølgelse for andre personer og organisasjoner som ønsker å styrke sin egen DE&I-praksis, sier Kine Dahl, leder av ODA-Nettverk og juryleder ODA Awards 2023.

Juryens begrunnelse

ODA-juryen begrunner prisen med at EY Norge støtter flere mangfolds- og kvinnenettverk, som ODA-Nettverk og Tech Camp, hvor de i fjor var nasjonal samarbeidspartner med TENK. EY bidrar med å inspirere unge kvinner til å velge en utdanning innen teknologi.

Globalt har EY et eget "Women in Tech"-community med tilhørende lokale initiativer i alle av EYs regioner, flere samarbeid med FN for å inspirere jenter til å velge teknologi som karriereretning og støtte kvinner innad i bransjen.

EY bidrar til å bevisstgjøre sine ansatte på likestilling og sørge for at alle har de samme mulighetene. Samtidig er selskapet bevisst på at det oftest er kvinner som blir hjemme med barn. Derfor har EY en rekke ordninger for å sikre at småbarnsforeldre kan balansere nye faser i livet med en fortsatt karriere i selskapet. Likestilling handler både om det strukturelle, og om det personlige – EY ønsker å gi alle de verktøyene de trenger for å lykkes. EY tilbyr fleksibilitet, muligheter og oppfølging for å skape en mer likestilt verden, til det beste for alle.

EY samarbeider med SHE Community og har vært med på å utgi SHE Index - Powered by EY, med fokus på kjønnsbalanse på ledelsesnivå. EY er også en aktiv bidragsyter på konferanser, seminarer og debatter for å sette likestilling på dagsordenen og inspirere kvinner til å prioritere egen karriere. I mars deltok EYs administrerende direktør i Norge, Christin Bøsterud, på Female Business Forum som fokuserer på kvinner i næringslivet. EY har i tillegg en rekke interne egne nettverk herunder for funksjonshemmede, kulturelt mangfold og har et eget LGBTQ+-nettverk.