Corporate finance

I Strategy and Transactions

EYs Corporate Finance team kombinerer omfattende finans- og transaksjonserfaring med avanserte beslutningsstøttefunksjoner og analyser, for å bidra med å fremme bærekraftig verdi i ulike transaksjonsprocesser.

Relaterte temaer Strategy and Transactions

Hva EY kan gjøre for deg

Våre transaksjonsrådgivere bistår klienter med å maksimere aksjonærverdi samt minimere kort- og langsiktig risiko i en rekke ulike transaksjonssettinger.

Vi tilbyr dyp innsikt som kan hjelpe deg å finne svar på spørsmål som:

 • Hvordan vet jeg hva den riktige strategien er i en transaksjonsprosess ?
 • Hvordan vet jeg hva som er riktig timing ?
 • Hvordan kan jeg forutsi mine fremtidige finansielle resultater?
 • Hvordan kan min investerings- og skattestrategi bidra til å sikre en vellykket transaksjon ?
 • Hvordan identifiserer jeg de beste oppkjøpene?
 • Hvordan kan jeg øke tilliten blant investorer?

Vi kan bistå med rådgivningen du trenger for å oppnå dine mål på tvers av følgende områder:

 • Tjenester innen kapitalallokering

  Kapitalallokering handler om vurdering, planlegging, gjennomgang og prioritering på bruken av økonomiske ressurser på tvers av en organisasjon. Å treffe de riktige beslutningene om kapitalallokering, er avgjørende for å opprettholde selskapets langsiktige vekst og øke aksjonæravkastningen.

  Finn ut mer (EN)

 • Strategiske alternativer

  Rammeverket for strategiske alternativer er utformet for å hjelpe deg med å identifisere, kvantifisere og sammenligne virkningen av ulike alternativer, slik at du kan skape langsiktig verdi for interessenter. EYs datadrevne rammeverk kan analysere viktige beslutninger fra et finansielt, operasjonelt og skattemessig perspektiv.

 • Porteføljeoptimalisering

  En strategisk porteføljeanalyse er en systematisk og kontinuerlig tilnærming, som evaluerer ytelsen til et sett av virksomheter, slik at verdileveransen kan oppnås og styrkes gjennom å endre den strategiske, operasjonelle og markedsmessige dynamikken.

 • Scenarioplanlegging av transaksjoner

  EYs tjenester for prognose- og scenarioplanlegging bruker avanserte teknikker for modellering og analyse, for å forutsi og evaluere den økonomiske effekten av operasjonelle og strategiske alternativer. I stadig mer volatile forretningsmiljøer må bedriften lære å tilpasse prosesser og utnytte teknologi, for å effektivt generere nøyaktige prognoser.

  Finn ut mer (EN)

 • Balanseoptimalisering

  Balanseoptimalisering hjelper deg med å skape bærekraftig verdi ved å forbedre avkastningen på investert kapital. Denne tilnærmingen integrerer flere tjenestetilbud, slik som optimalisering av arbeidskapital, optimalisering av eiendom og kapitaleiendeler samt gjelds- og egenkapitalmarkeder.

 • Styrerådgivning

  Tjenester for styrerådgivning gis til styrer, komiteer og andre tillitspersoner, for å hjelpe dem med å redusere risiko, utføre tillitsoppgaver og treffe informerte transaksjonsbeslutninger. Tjenestene innhentes regelmessig av styremedlemmer, administrerende direktører, økonomidirektører, interne juridiske rådgivere og bedriftsutviklingsteam. Tjenestene kan innbefatte aksjonæraktivisme og en fairness opinion (EN)

 • Rådgivning knyttet til infrastruktur — bedrifter og myndigheter

  I forbindelse med infrastrukturprosjekter leverer EY-team rådgivning til både offentlige og private organisasjoner om spørsmål relatert til:

  • Finans
  • Anskaffelser
  • Strategi
  • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

  Det brede spekteret av rådgivningstjenester inkluderer støtte fra de tidligste stadiene av analyse og prosjektevaluering til anskaffelser, financial close, bygging og drift. EY-team kan bistå med å utvikle og sammenligne finansielle planer og leveringsmetoder for prosjekter med offentlig eller privat finansiering, prosjektinntekter og/eller tilskudd – og vi støtter kundene våre i gjennomføringen av planene.

  Finn ut mer (EN)

 • M&A-rådgivning

  EYs verdensdekkende M&A-rådgivningsteam tilbyr et bredt spekter av tjenester gjennom 1900+ dedikerte EY-fagfolk i mer enn 65 land, for å hjelpe deg med å nå strategiske mål.

  Fra fusjoner og oppkjøp, til avhendelser, gjelds- og egenkapitalmarkeder samt transaksjoner innen eiendoms og infrastruktur, gir EY-team råd om gode strategier for å fremme langsiktig vekst.

  Finn ut mer (EN)

 • Verdivurdering, modellering og økonomisk rådgivning

  Strategisk planlegging og transaksjoner har stor betydning for et selskap. Vi veileder deg gjennom spørsmål knyttet til verdivurdering og forretningsmodellering, slik at du bedre forstår virkningene på virksomheten din.

  Økonomisk rådgivning fra EY kan hjelpe deg med å forbedre den økonomiske strategien, lage mer presise prognoser og bedre håndtere de kommersielle avgjørelsene dine.

  Finn ut mer (EN)

Opptak av webcast: Prioriteringer i kapitalallokering

Lær hvordan en smidig kapitalallokeringsstrategi kan hjelpe bedrifter med å skifte fokus og vokse.

Se opptak

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.