Corporate finance

I Strategi og transaksjoner

Vi hjelper børsnoterte selskaper, private equity-fond, myndigheter, statseide fond og private og familieeide bedrifter med deres viktigste finansielle utfordringer. Enten det dreier seg om porteføljegjennomgang og prosesser for kapitalallokering, eller finansiell planlegging og beslutningsstøtte, så har vi menneskene, analysene og verktøyene som hjelper deg med å allokere kapital bedre.

Relaterte temaer Strategi og transaksjoner

Hva EY kan gjøre for deg

Teamet vårt hjelper deg med å balansere risiko og avkastning, slik at du kan ta bedre beslutninger rundt finansiering og effektiv bruk av kapital.

Vi tilbyr dyp innsikt som kan hjelpe deg å finne svar på spørsmål som:

 • Hvordan vet jeg at jeg har den riktige sammensetningen av aktiva?
 • Hvordan vet jeg at jeg finansierer de riktige prosjektene?
 • Hvordan kan jeg forutsi mine fremtidige finansielle resultater?
 • Hvordan kan min investerings- og skattestrategi bidra til å sikre virksomheten for fremtiden?
 • Hvordan finansierer jeg best investeringene mine?
 • Hvordan kan jeg øke tilliten blant investorer?

Vi kan gi deg støtten du trenger for å nå dine mål på tvers av følgende områder:

 • Corporate finance strategy

  Vi kan hjelpe deg å håndtere virksomhetens utfordringer gjennom grundige finansielle og økonomiske analyser.

  • Kvalitetssikre, forbedre eller utarbeide prosesser for kapitalallokering
  • Utarbeide uavhengige analyser for å optimalisere porteføljen
  • Ta i bruk verktøy for dataanalyse og prediktiv modellering for å løse finansielle problemer, legge til rette for gode beslutninger og oppnå bedre resultater
  • Analysere effekten på verdi og risiko av alternative transaksjonsstrukturer
  • Analysere effekten på verdi og risiko av alternative kapitalstrukturer
  • Forene de strategiske og driftsmessige behovene dine ved å ta i bruk vår ledende ekspertise på modellering
 • Tjenester innen kapitalallokering

  Vi hjelper kundene våre med å utvikle en gjennomtenkt strategi for kapitalallokering tilpasset deres overordnede forretningsmål.

  Finn ut mer (EN)

 • Økonomisk rådgivning

  Vi kan hjelpe deg med å forbedre den økonomiske strategien, lage mer presise prognoser og bedre håndtere de kommersielle avgjørelsene dine.

  • Økonomisk konsekvensutredning og kost-nytte-analyse
  • Makroøkonomisk analyse og scenariovurderinger
  •  Økonometri og prisstrategi
  • Etterspørselsprognoser og estimering av priselastisitet
  • Prediktiv modellering av kundeadferd
 • Fairness opinion

  EY gjennomfører uavhengige vurderinger for styrer og investeringskomiteer i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, salg og andre transaksjoner. Ved å analysere de finansielle aspektene ved en transaksjon, hjelper vi klientene våre med å nå sine mål og ta bedre beslutninger.

  Finn ut mer (EN)

 • Prognose- og scenarioplanlegging

  COVID-19 har endret kunders etterspørsel og forsyningskjeder, samt historiske prognosemetoder. Bedrifter mangler ofte prosesser og verktøy for å ta raske beslutninger for å løse disse endringene.

  Finn ut mer (EN)

 • Rådgivning knyttet til infrastruktur — bedrifter og myndigheter

  I forbindelse med infrastrukturprosjekter og -programmer leverer vi rådgivning til både offentlige og private organisasjoner om spørsmål relatert til:

  • Finans
  • Anskaffelser
  • Strategi
  • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

  Vårt brede spekter av rådgivningstjenester inkluderer støtte fra de tidligste stadiene av analyse og prosjektevaluering til anskaffelser, regnskapsrapportering, bygging og drift. Vi kan bistå våre kunder med å utvikle og sammenligne finansielle planer og leveringsmetoder for prosjekter med offentlig eller privat finansiering, prosjektinntekter og/eller tilskudd — og vi støtter kundene våre i gjennomføringen av planene.

  Finn ut mer (EN)

 • Investeringsstrategi

  Vi kan gi deg en uavhengig vurdering av om prisen som skal betales eller mottas i en transaksjon er rimelig sett fra et finansielt ståsted. Ved å gjøre dette kan EYs fagpersoner hjelpe deg med å svare på følgende viktige spørsmål:

  • Vil transaksjonen skape eller ødelegge aksjonærverdier?
  • Hva er verdien av eiendeler eller egenkapital?
  • Hvordan kan ikke-kontant-vederlag som egenkapital, selgerfinanisering, earnouts, opsjoner og andre komplekse finansielle instrumenter påvirke transaksjonsverdien?
  • Hvordan påvirker risiko, synergier og andre vekstmuligheter verdiene i transaksjonen?
  • Er transaksjonen innvannende eller utvannende?
  • Hvordan påvirker transaksjonsstrukturen, skatteforhold og usikre forpliktelser transaksjonsverdien?
 • Verdivurdering, modellering og økonomisk rådgivning

  Våre høyt kvalifiserte fagpersoner på verdsettelse gjør selskapsvurderinger og verdivurdering av eiendeler. Disse tilfredsstiller behovet for transparens og robusthet som følger av forretningsmessige, regulatoriske og regnskapsmessige krav. Det er blitt strengere krav til å dokumentere verdien av eiendeler og gjeld. I takt med denne utviklingen har riktig verdifastsettelse blitt både mer komplekst og mer avgjørende for de fleste virksomheter. Våre erfarne fagpersoner har spisskompetanse innen regnskap, skattespørsmål og finansiell due diligence, og vi leverer integrerte løsninger som hjelper våre kunder å ta bedre beslutninger.

  Våre fagfolk på modellering tilbyr dyp innsikt gjennom å kombinere kompetanse på datasystemer, matematikk og statistikk. På grunnlag av robuste, bevisbaserte analyser kan våre kunder ta velinformerte strategiske og operasjonelle beslutninger knyttet til alle finansielle spørsmål. Vi rapporterer ofte direkte til selskapets toppledere, og vi bidrar til å forbedre kundens forståelse av kostnadsbilde, potensial, usikkerheter og risiko. Det handler om å legge grunnlaget for best mulig beslutninger om alt som har med kapitalallokering å gjøre. Vi bruker verktøy og teknikker for å levere prediktive og normative analyser, og vi har solide løsninger for finansiell modellering. 

  Det er ingen enkel oppgave å bygge en effektiv modell, enten det er for å evaluere en transaksjon, en ny markedsmulighet eller for andre strategiske formål. Kunden er ofte avhengig av sin modell og forlanger derfor en høy grad av trygghet for at modellen er fri for logiske brister. Vi hjelper også kunder med å kvalitetssikre og videreutvikle modellen. Slik blir kunden bedre i stand til å ta gode, strategiske beslutninger.

  Finn ut mer (EN)

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.