Bilde av Ole Conrad Siem
Oppskriften for å gjennomføre vellykkede transaksjoner er grundige forberedelser.

Ole Conrad Siem

Partner, Leder for Corporate finance-avdelingen i Oslo, Strategy and Transactions, EY Norge

Hardt arbeid gir resultater. Det er viktig lærdom jeg tar med meg fra oppveksten og senere erfaring. Carpe diem, Siem!

Ole Conrad Siem startet i EY i 2013 for å bygge opp corporate finance-miljøet i organisasjonen. Tidligere erfaring inkluderer roller innen corporate finance fra ulike nordiske investeringsbanker med fokus på oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer (IPOs) og kapitalinnhenting.

Ole Conrad har en utdannelse i business og administrasjon fra University of Kent, Canterbury.

Building a better working world – Slik utgjør Ole Conrad en forskjell

"Ved å jobbe med fusjoner og oppkjøp støtter vi opp under et velfungerende transaksjonsmarked. Gode transaksjoner bidrar til at selskaper videreutvikles. Som en del av et bredt transaksjonsmiljø sørger vi også for at transaksjoner kan gjennomføres effektivt og sømløst. Dette bidrar til verdiskaping, kompetanseoverføring og sysselsetting for hele samfunnet."

Kontakt Ole Conrad