Strategi og transaksjoner

EY kan hjelpe deg med å håndtere krisen og stabilisere virksomheten på kort sikt. Vi kan også hjelpe deg med å navigere gjennom den vanskelige tiden og posisjonere deg for bedring, eller å se lenger frem for å muliggjøre endring gjennom fusjoner, oppkjøp og salg.

Strategi og transaksjoner gjør det mulig for våre kunder å navigere i et komplekst landskap ved å redefinerer økosystemer, endre porteføljer og fornye seg selv for en bedre fremtid. Med vårt globale nettverk og stordriftsfordeler, driver vi bedriftsstrategi, kapitalallokering og strategi og transaksjoner ved å iverksette tiltak for å muliggjøre rask verdiskapning. Vi støtter kapitalstrømmer over landegrenser og hjelper til med å bringe nye produkter og innovasjon til markeder. Når dette skjer, kan kundene våre "build a better working world" ved å drive frem langsiktige verdier.

Transaction Trends

Transaction Trends Q3 2020 

I løpet av Q3 ble det annonsert 96 transaksjoner i det norske transaksjonsmarkedet. Dette er samme nivå som observert i Q3 2019 (96), og representerer en betydelig innhenting fra Q2 2020 som var kraftig påvirket av Covid-19.

Les mer i vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.