Strategi og transaksjoner

EY kan hjelpe deg med å navigere gjennom denne usikre og volatile tiden og posisjonere deg for hva som kommer. Fra strategi til gjennomføring av transaksjoner, støtter vi dine oppkjøp, fusjoner og salg. Dette muliggjør bedre allokering av kapital og økt verdiskaping for din virksomhet.

Vi gjør det mulig for våre kunder å navigere i et komplekst landskap og fornye seg selv for en bedre fremtid. Med vår globale tilstedeværelse hjelper vi virksomheter med strategi, kapitalallokering og transaksjoner for å skape vekst. Vi støtter kapitalstrømmer over landegrenser og hjelper til med å bringe nye produkter og innovasjoner til markeder.

Transaction Trends

Transaction Trends Q4 2020 

I løpet av Q4 2020 ble det annonsert 166 transaksjoner i det norske transaksjonsmarkedet. Dette er det høyeste nivået observert siden oppstart av nyhetsbrevet i 2010, og bidrar til et transaksjonsnivå for året (380) i tråd med tidligere år.

Les mer i vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.