Skatterådgivning

I Skatt

EYs lokale tjenester for skatterådgivning kobler global skatterådgivning og rådgivningstjenester sammen. EYs nettverk av fagpersoner tilbyr innsiktsfulle tjenester i flere land på en sammenhengende og konsistent måte i alle faser av skattelivssyklusen: Planlegging, regnskap, compliance og kontrovers.

Relaterte temaer Skatt

Hva EY kan gjøre for deg

EYs Business Tax Services er utformet for å imøtekomme virksomhetens skattemessige compliance og rådgivende behov. Vi kan hjelpe deg med et bredt spekter innen skatterådgivning basert på omfattende teknisk kunnskap og sektorinnsikt i det aktuelle landet.

EYs fagfolk innen skatt trekker frem forskjellige perspektiver og ferdigheter for å tilby sømløs service gjennom alle utfordringene knyttet til planlegging, økonomisk regnskap, skattemessig samsvar og å opprettholde et effektivt forhold til skattemyndighetene.

EYs dyktige mennesker, konsistente globale metoder og urokkelig forpliktelse til kvalitetstjenester kan hjelpe deg med å bygge opp et sterkt compliance- og rapporteringsgrunnlag og bærekraftige skattestrategier som hjelper bedriften med å oppnå ambisjonene sine.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.