EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Med fire integrerte tjenesteområder – Revisjon, Rådgivning, Skatt og Strategi og transaksjoner – og vår innsikt i industrisektorer hjelper vi kundene våre med å utvikle nye forretningsmodeller, styrke deres gjennomslag og inspirere til endring. Våre tjenester og innsikt bidrar til å bygge tillit og bærekraftig vekst i finansmarkedet og i økonomier verden over.

Hvordan EY bygger “a better working world”

Vi begrenser ikke arbeidet til bare våre kunder. Vi publiserer også innsikt, forskning og oppfatninger til andre interessenter om temaer som betyr noe for virksomheter, entreprenører, investorer og myndigheter. Gjennom dette kan vi gi bistand til å gripe mulighetene som ligger i endring mot å skape bedre virksomheter og drive mer inkluderende økonomisk vekst.

Kontakt oss