Karriere innen Consulting

Vi transformerer bedrifter og hjelper kundene våre med komplekse utfordringer ved å kombinere mennesker, innsikt, teknologi og innovasjon.

Miljøbilde S7 - Consulting Hero

Hva går en karriere innen Consulting i EY ut på?

I en kompleks verden ser organisasjoner etter nye måter å innovere. Vi i Consulting søker kontinuerlig bedre arbeidsformer når vi samarbeider med klienter for å hjelpe dem med å løse sine problemer og utnytte mulighetene for å vokse, optimalisere og beskytte sine virksomheter i tøffe omgivelser.

Kontorene våre

Consulting er representert i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Vi jobber mye på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil ta del i et sterkt fagmiljø, fokusert på kunnskapsdeling både lokalt og på tvers av landegrenser.

Våre kompetanseområder

 • Business Consulting

  Business Transformation

  Verden er i endring og våre kunder står foran endrede kundebehov og stadig høyere krav til å levere bærekraftige produkter og tjenester. Vi i Business Transformation skal være våre kunders foretrukne samarbeidspartner for å realisere deres fulle potensial og i møte med morgendagens utfordringer. Vi hjelper våre kunder med å forbedre kundeopplevelse, strategisk og operasjonell forbedring, samt utvikler, utformer og leverer komplekse ende-til-ende-transformasjoner.

  Finance

  I Finance Consulting jobber vi med komplekse problemstillinger innenfor økonomifunksjonen i noen av Norges største virksomheter, der vi hjelper kundene våre med å øke effektiviteten og forbedre langsiktig verdiskaping. Vi jobber kontinuerlig med å være den foretrukne CFO-rådgiveren og transformasjonspartneren for virksomheter i både privat og offentlig sektor. Prosjektene vi jobber med er eksempelvis knyttet til strategi og virksomhetsstyring, transformasjon av økonomifunksjonen, digitalisering og bruk av teknologi, bærekraft, samt analyse og innsikt.

  Supply Chain Operations

  Hjelper kunder med å omskape deres helintegrerte forsynings- og forretningsprosesser og resultatene av tjenestene prosessene leverer for å spare kostnader forbundet med komplekse økosystemer av leverandører og kunder.

 • Technology Consulting

  Technology Strategy & Transformation 

  Technology Strategy & Transformation (TST) retter seg mot selve kjernen i en virksomhet. Vår ambisjon er å bistå kundene i digitale endringsprosesser ved effektiv bruk av teknologi, samt å hjelpe dem bygge fremtidens teknologifunksjoner hvor teknologi er en vesentlig del av driftsmodellen.

  Våre prosjekter reflekterer at virksomheter må ta hensyn til teknologitransformasjon for å kunne tilpasse seg og lykkes i en verden preget av raske endringer og konkurranse. Derfor dekker våre prosjekter et bredt spekter av, blant annet å skape digitale og teknologiske strategier, utforme teknologiorganisasjoner og driftsmodeller, tekniske porteføljer, prosjekt- og programledelse i tillegg til innkjøp. Vi er også sterke på å implementere fremtidsrettede digitale helsesystemtjenester.

  Du er en relevant kandidat for TST hvis du har teknologi, strategi og ledelse som vesentlig elementer i utdannelsen din, og er interessert og engasjert i hvordan teknologi kan brukes for å forbedre virksomheter. Du har kunnskap om moderne teknologi og er mer interessert i hvordan selskaper kan dra nytte av teknologi enn å utvikle teknologien selv.

  AI & Data

  Vi hjelper kundene våre bli mer datadrevne. Vi bruker data og analyse for å skape bedre tjenester og produkter, effektivisere drift, forstå kunder og ansatte bedre, tilpasse vedlikehold av utstyr, skreddersy salgsarbeid, og alt annet. Vi støtter kundene våre i alle aspekter av analytics – fra utvikling av datastrategi og arkitektur til å gjennomføre komplekse dataananalyser, designe AI- og maskinlæringsalgoritmer, bygge dataplattformer og visualisere innsikt for beslutningstagere.

  Vi er forretningsanalytikere, data engineers, data scientists, automasjonseksperter, tekniske prosjektledere og datastrateger. Noen av oss liker å jobbe på tvers av alle disse områdene, mens andre har spesialisert seg i et område, et domene eller en sektor. Vi ansetter hovedsakelig nyutdannede med teknologi- eller økonomiutdanning, men ser generelt etter alle som brenner for å bruke data i forbedringsarbeid.

  Cybersecurity

  I Cybersecurity jobber vi sammen med våre kunder for å forbedre og transformere deres cybersikkerhetarbeid. Vi hjelper kundene med teknologiske, organisatoriske og juridiske utfordringer for å gi varige forbedringer. Våre tverrfaglige team gjør det mulig for oss å håndtere kundenes utfordringer på en helhetlig måte og gjør EY til en bransjeledende partner innen cybersikkerhet.

  Vi ansetter kandidater med sterk interesse for cybersikkerhet fra en rekke forskjellige utdanninger. Relevant bakgrunn kan være innen teknisk sikkerhet, personvern, styring og ledelse, risiko og overholdelse av lover og regler, sikkerhetsarkitektur og identitets- og tilgangskontroll.

  Avhengig av utdannelse og karriereønsker er nedenstående noen eksempler på hva konsulenter innen cybersikkerhet i EY kan bidra med:

  • Teknisk sikkerhetstesting av infrastruktur og applikasjoner
  • Utforming og implementering av viktige prosesser innen cybersikkerhet, også med implementering av understøttende teknologi
  • Analyser av personvernkonsekvenser og forbedringer av personvernprosesser
  • Utvikling og evaluering av cybermodenhet og sikkerhetsarkitektur
  • Bistand til hendelseshåndtering
  • Implementering av systemer for identitets- og tilgangskontrollsystemer

  EY SKYE

  EY Skye er vårt systemutviklingsmiljø som kombinerer dyp teknologikompetanse med forretningsutvikling. Vi er stolte av å være et av Norges mest kompetente konsulenthus med partnerstatus hos de store programvarehusene IBM, Microsoft og SAP.  

  Vi jobber også med et bredt spekter av den råeste teknologien på tvers av ulike systemer og løsninger med spisskompetanse innen alle deler av systemutvikling fra arkitektur, prosjektledelse, programmering og implementering. Vi satser tungt på cloud-løsninger og moderne teknologier, alt med et sterkt fokus på å levere oppdatert teknologikompetanse til våre kunder. 

  Vi dekker et bredt spekter av kompetanser og er på utkikk etter kandidater med ulik bakgrunn. Enten du er økonom, teknolog, ingeniør, utvikler, designer eller prosjektleder, så har vi spennende oppgaver til deg.

 • Risk Consulting

  Å være konsulent i Risk Consulting i EY innebærer å bistå kundene våre med å skape verdi og håndtere risiko gjennom bedre styring, beslutninger, prosesser, internkontroll og innsikt.

  I Risk hjelper vi våre kunder med å bli mer velstyrte og risikobevisste virksomheter, som tar bedre beslutninger. For å få til dette er det viktig å forstå virksomheten: hva som driver fram verdi, forretningsprosesser og miljøet virksomheten driver i. Vårt arbeid innebærer å bruke risikostyringsrammeverk og dataanalyseverktøy til å utforme og skreddersy prosesser og styringsverktøy som gir innsikt i virksomheten og driften, forbedrer risikohåndtering, bidrar til å forutse nye trusler og muligheter, og styrker kapasiteten til å håndtere usikkerhet effektivt for at kunden kan oppnå sine forretningsmål.

  Som konsulent i Risk vil du jobbe med større transformasjonsprosjekter hos våre kunder, noen av de største og mest komplekse statlige prosjektene i Norge, i tillegg til prosjekter hos de største norske selskapene i privat sektor innen ulike fagområder som Enterprise Risk Management, Program Risk Management, AI Governance, Internal Audit og Risk Analytics. 

  Risk Consulting ser etter medarbeidere med variert bakgrunn fra bl.a. økonomi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørvitenskap og finans.

 • People Consulting

  People Consulting hjelper kunder med å endre sin organisasjon, sine ansatte og sin HR-funksjon for å forbedre forretningsstrategien og resultatene. Dette omfatter transformasjon av organisasjon og medarbeidere, endringsprosesser og læring, kultur og lederskap og HR systemer og teknologi. Det kan gi en konkurransemessig fordel å få tak i de rette menneskene med de rette kvalitetene, sørge for at de er på rett sted, til rett kostnad, og gjør de riktige tingene.

 • Financial Services Organization (FSO)

  I Consulting har vi en gruppe som har spesialisert seg på å bistå kunder innen finanssektoren (bank, finans og forsikring). Søk på en stiling markert med «FSO, Financial Services Organization» hvis du vil jobbe med finanskunder og deres endringsprosesser. Vårt tjenestespekter er bredt, fra innovasjon og produktutvikling, til transformasjon av forretningsmodeller, bruk av teknologi og data, smart risikohåndtering og det å realisere det underliggende potensialet i et stadig mer omfattende regelverk. Uansett hvilket tjenesteområde du ender opp i, vil du være en del av et variert og globalt integrert team som løser kritiske forretningsproblemer i en verden der oppbrudd er hverdagskost, og teknologien endrer næringslivet i rask takt.

  FSO Risk

  Tjenestene innen området Enterprise Risk & Actuarial spenner fra risikohåndtering (f.eks. FinCrime, kvantitative rådgivningstjenester, tilsynsorgan, internrevisjon, finansiell risiko og overholdelse av lovverket) til aktuartjenester (f.eks. avanserte analyser, rådgivning om livsforsikring m.m.). Kandidater til disse stillingene har typisk en master i økonomi, finans eller matematikk. Vi er et team av eksperter innen risikohåndtering og skaper verdi for folk og kunder vi kommer i kontakt med. Vi jobber hardt for å påvirke vårt nettverk til å være helt i fronten av de regulatoriske og forretningsmessige utfordringene i finanssektoren. Våre kunder er viktige, og vi hjelper til med å gjøre dem mer robuste.

  FSO Business Transformation

  Finanssektoren er inne i en endringsfase der både regulatorisk og kundedreven etterspørsel etter bærekraftige investeringer og prosesser blir stadig mer relevant. Business Transformation jobber med kunder for å skape bedre erfaringer med deres egne kunder, for å digitalisere og utvikle morgendagens aktører i bransjen gjennom å bruke ny teknologi og få på plass fleksible prosesser. Sammen leverer vi innovativ tenking og tilpasningsevne, og hjelper våre kunder med å lukke gapet mellom formål og resultat i å omforme både deres egen organisasjon og forretningsmodell. Bli med i teamet vårt og sørg for at EY FSO er den foretrukne transformasjonspartneren som skal få dette til å skje i fremtiden.

  FSO Technology Consulting

  Norge er rangert som et av de mest digitaliserte landene i verden og er helt i front internasjonalt når det gjelder digitalisering i finanssektoren. Denne sektoren i Norge tok tidlig i bruk nye innovative digitale tjenester ved f.eks. betalinger, aksjehandel og forsikring, og har gjentatte ganger satt standarden for digital transformasjon for andre sektorer. 

  På samme tid står sektoren overfor tekniske problemstillinger og økende kompleksitet og blir nå utfordret av internasjonale teknologiselskaper. Den tidlige digitaliseringen har også gradvis gjort kjernesystemene innen IT mer komplekse og utdaterte, noe som resulterer i behovet for vesentlige oppdateringer eller erstatninger. Forventningene til sanntidsoverføringer av enten penger, fond eller verdipapirer legger press på den finansielle IT-infrastrukturen. FSO Technology Consulting ser etter kandidater med et sterkt ønske om å ta del i den digitale transformasjonen av finanssektoren.

Erfarne fagfolk

Bygg en karriere som er like unik som du er selv. Vi kan tilby den globale målestokken, den personlige støtten, den inkluderende kulturen og teknologien du trenger for å bli den beste versjonen av deg selv.

Finn jobber

 

Studenter og nyutdannede

Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger - finn en rolle der du kan skaffe deg selv eksepsjonell erfaring og skape en bedre arbeidsverden for alle.

Finn jobber