Foto av Kenneth Fegri
Vi i CFO Advisory Financial Services er et tverrfaglig team med et ønske om å utgjøre en forskjell – gjennom å skape mer effektive, verdiskapende og innsiktsdrevne finansfunksjoner i finansbransjen.

Kenneth Løvbrøtte Fegri

Associate Partner, CFO Advisory, EMEIA Financial Services

Positiv, løsningsorientert og nysgjerrig av natur. Gift og stolt pappa til tre. Treningsglad og aktiv person.

Kenneth er i dag en del av ledergruppen i CFO Advisory innenfor Financial services i Norden. Han startet karrieren som revisor, men har hovedsakelig jobbet som konsulent innenfor financial services. 

I løpet av karrieren har han så langt gjennomført en rekke forbedringsprosjekter innenfor finans- og risikostyringsområdet. Dette har gitt bred erfaring med å lede kryssfunksjonelle team og kommunisere med ulike stakeholders på tvers av organisasjoner.

Kenneth har en Master of Science i Økonomi og administrasjon, med spesialisering innenfor finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt en Bachelor fra samme sted. I løpet av mastergraden hadde han også et opphold ved Tsinghua University School of Economics and Management i Beijing. Under dette oppholdet var han en del av skolens internasjonale MBA-program.

Building a better working world – Slik utgjør Kenneth en forskjell

"Jeg er bevisst på mitt forhold til både kunder og kollegaer og etterstreber en åpen og ærlig dialog. I det daglige forsøker jeg alltid å ha respekt for andres meninger, hvor også det å sette sammen riktige team er viktig. Det å bidra til en kultur som bygger på åpenhet, integritet, respekt og ikke minst en god dose humor er viktig for meg."

Kontakt Kenneth