Supply Chain & Operations

I Rådgivning

Effektiv drift og verdikjedestyring blir stadig viktigere i en kompleks og digital verden. EY Supply Chain & Operations tilbyr fagkompetanse og erfaring på tvers av sektorer og temaer for robuste, konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder. Vi kombinerer sterke lokale team med erfaring og ekspertise fra vårt nordiske og globale supply chain-miljø.

Hva EY kan gjøre for deg

Lean og kontinuerlig forbedring i drift og vedlikehold

Konkurransesituasjonen blir stadig mer krevende i flere bransjer, da det stilles nye krav til forbedret drift og evnen til å tilpasse seg endringene i omgivelsene. Vi i EY Norden har lang erfaring med å støtte bedrifter i en rekke bransjer og sektorer i slike krevende tider, med blant annet tilpasning av driftsmodeller, etablering av effektiviserings- og kostnadsreduksjonsprogrammer, forbedring av vedlikeholdsarbeidet, samt revitalisering av Lean-arbeid og produksjonssystemer. Vi har tro på en «boots on ground» tilnærming til endring ved å jobbe sammen med de som er ansvarlige for verdiskapningen i driften. Samtidig har vi et balansert syn på når endringer skal gjennomføres med radikale forbedringer (Kaikaku) og når de skal gjennomføres inkrementelt (Kaizen). Gjennom vår markedsledende metode benytter vi ledende verktøy fra Lean og TPM og jobber skulder-til-skulder med ansatte for at kompetansen skal sitte igjen når vi er ferdige. EY kan også tilby dedikert kursing og sertifisering for å styrke kompetansen internt i din organisasjon.

Bærekraftig forsyningskjede

Fokus på bærekraft har for mange startet med et behov for å etterfølge regelverk, men har nå blitt en strategisk nødvendighet og et konkurransefortrinn. Dette på bakgrunn av stadig økende interesse og krav fra interessenter, og nå muliggjort av teknologisk utvikling, økonomisk vekst og incentiver. Bærekraft handler om å skape langsiktig verdi for interessenter ved å adressere risiko og muligheter som følge av sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Bærekraftig forsyningskjede handler om å håndtere disse faktorene, samt oppmuntre til god styringspraksis gjennom hele livssyklusen til varer og tjenester. Din fremtidige forsyningskjede formes av stadig viktigere miljømessige, sosiale og økonomiske (ESG) avhengigheter. I tillegg forventer interessenter nå i økende grad at selskaper har synlighet og ansvar for sine utvidede forsyningskjeder, forankret i økende reguleringer. Som et resultat må organisasjoner bli mer fokusert på bærekraft. Som den ledende Supply Chain-partneren i Norden ønsker vi å hjelpe organisasjoner med å forberede seg på neste utfordring; overgangen til en bærekraftig forsyningskjede.

Logistikk, lager og transport

Mange virksomheter står overfor utfordringer knyttet til suboptimal og ineffektiv vareflyt som påvirker ytelse, risiko og kostnader. EY har mange års erfaring fra privat og offentlig sektor med å støtte virksomheter i møte med alt fra mindre forbedringsprosjekt til større omstillingsprosjekter. Vi har god erfaring med prosessforbedring og lean innen logistikk for å redusere kostnader samtidig som kvalitet og servicegrad forbedres. Uavhengig av størrelse er digitalisering ofte en viktig del av prosjektene våre, og vi har støttet mange virksomheter med å implementere systemer og ta i bruk ny teknologi. Med logistikk, lagerdrift og transport som et av våre kjernekompetanseområder, jobber vårt dedikerte team for å redusere logistikkostnader og klimagassutslipp, samtidig som vi forbedrer servicegraden og leveringstidene.

Supply Chain strategi og nettverksdesign

Teknologi, demografi og offentlige retningslinjer er med på å forme næringer mer enn noen gang. Disse faktorene påvirker også forutsetningene for å lykkes med egen forsyningskjede. EY støtter bedrifter med å ta strategiske og faktabaserte beslutninger i komplekse økosystemer av leverandører og kunder, ved å dra nytte av vårt globale kompetansemiljø innen forsyningskjedestrategi og nettverksdesign. EY har flere egenutviklede verktøy som gjør at vi raskt kan identifisere forbedringsområder og gjennomføre komplekse analyser og optimeringer. EY har dannet flere allianser og partnerskap med ledende tech-selskaper som vi drar nytte av. Vi har omfattende erfaring med helhetlige strategier som optimaliserer vareflyten, forbedrer risikostyringen og som gir økt synlighet i hele forsyningskjeden. Sterkt samarbeid med øvrige forretningsområdet i EY gjør også at vi kan tilby tjenester for kostnadseffektivisering basert på din virksomhets handelsprofil ved å analysere indirekte skatter, avgifter og risiko.

Innkjøp og kategoristyring

Innkjøpsfunksjonen har utviklet seg fra en administrativ til en strategisk verdiskapende funksjon som bør understøtte overordnet forretningsstrategi. I EY har vi et dedikert team av innkjøpsspesialister som jobber med å bistå virksomheter med forbedringer innen hele spekteret av innkjøp som fagfelt, inkludert bærekraftige innkjøp Vi støtter våre kunder med alt fra utforming av innkjøpsstrategi, utforming av operating model, innkjøpsanalyse, kategoristyring, gjennomføring av anskaffelser til operativt innkjøp av varer og tjenester med fokus på bærekraftige valg. Vi støtter også våre kunder med digitalisering av innkjøp, både valg/anskaffelse av teknologi og implementering av innkjøpsløsninger. Ved å trekke på vårt nordiske og globale nettverk kan vi tilby dyp ekspertise på tvers av kategorier og innkjøpsfagfeltet, inkludert personer med CPO erfaring fra ledende globale virksomheter. Vi har et eget dedikert team for offentlige anskaffelser bestående av både konsulenter og jurister.

Supply Chain planlegging

En stadig mer krevende konkurransesituasjon, et uforutsigbart globalt landskap og utbredelsen av nett- og omni-kanalhandel stiller høye krav til virksomheters daglige drift, lønnsomhet og kundeservice. For å holde seg konkurransedyktige må virksomheter være responsive, nøyaktige og smidige – og spesielt i tider med store endringer er det avgjørende å gjøre kontinuerlige forbedringer i planleggingsprosessen. Vi har god erfaring med å gjennomgå og utbedre virksomheters planleggingsprosess for å optimalisere levering av varer, tjenester og informasjon fra leverandør til kunde – samtidig som vi balanserer tilbud og etterspørsel. Vi tar for oss hele spekteret innenfor planlegging, fra produktportefølje, innføring av IBP (integrated business planning)/Sales & Operations planning, oppsett av forsyning- og lager, og støtte på operasjonell planlegging.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.