Forsyningskjede og drift

I Rådgivning

EY konsulenttjenester for forsyningskjede og drift tar tak i de komplekse problemene og for vekst og beskyttelse av din virksomhet. Med en forståelse av din overordnede strategi, hjelper vi med å omdefinere din forsyningskjede og drift fra ende-til-ende for å understøtte din virksomhets målsetninger.

Hva EY kan gjøre for deg

Historisk sett har selskaper solgt produkter og tjenester gjennom lineære verdikjeder. Med fremtidens forsyningskjede vil digitale økosystemer av markedsnettverk muliggjøre hybride former for samarbeid og konkurranse. Samtidig er teknologi, demografi og offentlige retningslinjer med på å forme næringer mer enn noen gang. For å forbedre ytelse og innovasjon i denne transformative tidsalderen må selskaper gjennomgå en radikal omstrukturering av sin forsyningskjede og drift.

EYs Supply Chain Reinvention Framework er en pakke med ressursbaserte løsninger muliggjort av avanserte teknologier som data-analytics, blokkjede, maskinlæring, robotikk og kunstig intelligens. Denne pakken med løsninger strekker seg fra ende-til-ende forsyningskjedestrategi, strategisk arkitektur, driftsmessig dyktighet og resiliens i forsyningskjeden. Vi kan hjelpe deg med å utnytte kreativiteten og intelligensen til hele forsyningskjede-økosystemet, forbedre samarbeid, noe som til syvende og sist vil bidra til bedre kundebetjening.

Supply Chain Smart Maps

Som en del av vår løsning for Supply Chain Smart Maps ™ bruker vi Supply Chain Strategic Analyzer, vår egen programvareplattform for forsyningskjede-intelligens. Med dette avanserte diagnoseverktøyet kan du analysere hele bredden i din forsyningskjede for bedre innretting etter virksomhetens målsetninger. Smart Maps™ gir innsikt gjennom kvantitativ analyse, standardisering og kvalitativ prestasjonsvurdering. Disse innsiktene kan hjelpe deg med å identifisere de kritiske områdene for bedre ytelse og å nå fullt potensiale for din forsyningskjede.

Integrert digital planlegging

EYs integrerte løsning for digital planlegging benytter det nyeste innen teknologi, inkludert kunstig intelligens, maskinlæring og skyplattformer, og støttes også av ressurser som VC Sync™, Working Capital Optimization, Cognitive Automation og “Lights Out”-planlegging. Ved å dra nytte av vår erfaring, ressurser og avanserte teknologi, kan den integrerte, digitale planleggingsløsningen hjelpe deg med å tilpasse dine beslutninger på et strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og la deg reagere raskere på hurtige endringer i markedet.

Optimalisering av tilbudssiden

En fersk EY-undersøkelse blant innkjøpsledere indikerte at mer enn halvparten anser digitalisering som en umiddelbar prioritering for å muliggjøre kostnadsbesparelser, innovasjon, forsyningssikkerhet og service. Suksess på forsyningssiden krever at du velger riktige leverandører med riktige evner, som engasjeres under riktige kommersielle avtaler for å fremme ytelse. Deretter må du aktivt administrere denne porteføljen etter hvert som selskapet og forsyningsbasen utvikler seg. Vår løsning gir et ende-til-ende rammeverk for å iverksette skreddersydde prosesser og ressurser som muliggjør effektive prosesser for å optimalisere leverandørporteføljen, administrere kommersiell dyktighet og gjennomføre lights-out-operasjoner.

Smart Factory

Smart Factory er vår menneskeorienterte løsning for å samle driftsstrategi, industriell Internet of Things (IoT) og ledende praksiser og analyser innen shopfloor operational excellence (OpEx) for å drive bærekraftig prestasjonsfremming. Smart Factory kan hjelpe deg med å forstå om praksisstandardene dine er konsekvente fra linje til linje, utnytte produksjonsdata til å forbedre resultatene samt sjekke om den digitale strategien din blir konvertert til ytelse på produksjonslinjen. Denne løsningen kombinerer våre ledende ressurser med den skybaserte EY Catalyst OpEx-plattformen og våre EY Smart Factory-apper for å hjelpe deg med å få innsikt og foreta de rette handlingene.

Digital Fulfillment

Mange av dagens forsyningskjeder lider av uforenlige og ineffektive oppfyllingsprosesser når det gjelder ytelse, risiko og kostnader. EYs Digital Fulfillment-løsning utnytter nyskapende teknologi som autonome kjøretøy til å utføre varetransport, KI-utstyr til å sikre utførelse av materialstrøm og analytics til å generere varmekart for områder for å forbedre lagerplassering. Digital Fulfillment-løsningen kan hjelpe deg med å takle de tradisjonelle logistikkutfordringene knyttet til effektivitet, kostnader, nøyaktighet og hastighet til markedet i et miljø med stadig økende kompleksitet rundt leveringssteder og kortere ledetider.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.