Risikotransformasjon

I Rådgivning

EY Risk Transformation Consulting Services hjelper styret og toppledelsen å bygge fleksible og risikobevisste organisasjoner som tar bedre beslutninger for å nå sine strategiske mål.

Hva EY kan gjøre for deg

Virksomheter vokser og skaper verdier gjennom en serie strategiske beslutninger — beslutninger som innebærer at man tar risiko. Å identifisere, håndtere og respondere på disse risikoene gjør virksomheten godt rustet til fortsatt vekst og fremgang.

Tradisjonelt har de fleste virksomheter vært opptatt av risiko som kan håndteres ved å innføre kontrollmekanismer. Men oftest tilfører disse kontrollmekanismene få fordeler. Virksomheten bør derfor utvide sitt perspektiv og se bredere på risikolandskapet. Det kan være smart å vurdere tre kategorier av risiko: oppside, utside og nedside.

Lag din egen risikostrategi

Vårt team for Risk Transformation Consulting Services hjelper styret og toppledelsen med å bygge fleksible og risikobevisste virksomheter, som tar bedre beslutninger. Vi hjelper deg å definere ditt landskap basert på strategiske, økonomiske og operasjonelle mål ("risikovillighet") og dele inn risikoene i de du bør omfavne, de du bør unngå og de du bør redusere ("risikostrategi"). Alt dette bidrar til å tilpasse risikobildet til målsetninger og forretningsstrategi.

Hvordan omstille funksjonene og prosessene dine

De fleste virksomheter har flere funksjoner med ansvar for ulike aspekter av risikostyring. Ofte opererer de i hver sin silo, noe som medfører mye dobbeltarbeid, uklarhet i rapporteringen og i siste instans langsommere beslutningstaking.

For å få bukt med denne organisatoriske utfordringen, må du bygge synergi, satse på fleksible risikofunksjoner og prosesser og ikke minst sørge for tydelig fordeling av ansvarsområder.

Hvordan gjennomføre løsningene dine

Et overordnet, integrert syn på risiko er nødvendig for å innføre løsninger på tvers av skillelinjer, prosjekteiere, kontroll- og revisjonsfunksjoner.

Avhengig av virksomhetens modenhetsnivå vil vårt risikoteam bistå med å prioritere og utnytte mulighetene for å digitalisere prosesser som omfatter alle risikotyper og risiko-aktiviteter. Vi vurdere hvilke løsninger som passer best for din virksomhet. Større organisasjoner kan eksempelvis ha behov for en plattform for integrert ledelse, risikostyring og regeletterlevelse (compliance). Andre kan ha behov for å utvikle og kvalitetssikre risikomodeller, optimalisere kontrollmekanismer eller innføre programmer for å håndtere risiko knyttet til compliance, kontrakter og programmer.

Konsulenttjenester for å omgjøre risiko hjelper deg med:

 • Rådgivning for virksomhetens styre
  Hjelper deg å utvikle effektiv virksomhetsstyring.
 • Neste generasjons bedriftsrisikostyring
  Hjelper deg å holde virksomheten fleksibel og redusere avvik ved å se med et kritisk blikk på behovet for å gjøre drifts- og strategi-relaterte risikovurderinger til en del av virksomhetens overordnede system for helhetlig risikostyring (ERM).
 • Optimalisering av risikofunksjoner
  Hjelper deg å optimalisere risikostyringen ved å evaluere omfanget av risikodekning ved forskjellige risikostyringsfunksjoner; tilpasning av risikostyringsroller på styre- og ledernivå; og balansering av risikovillighet med interessenters forventninger. Vi hjelper deg også med å vurdere effekten av digitalisering på risikofunksjonen som helhet.
 • Digital risikostyring
  Hjelper deg å forstå, vurdere og styre risiko gjennom bedriftens digitale transformasjon. Dette inkluderer risikoer gjennom hele livssyklusen for omleggingen og innføringen av nye teknologier som intelligent automatisering, kunstig intelligens, IoT og blokkjede.
 • Avansert risikoanalyse og fremsyn
  Hjelper deg med avansert sektoranalyse integrert i en løsning med "hva-hvis" / prediktiv simuleringskapasitet som gir innsikt i prosessavvik, driftseffektivitet, økonomiske lekkasjer og sannsynlige røde flagg.
 • Muliggjør GRC-teknologi (governance, risk management, compliance)
  Hjelper deg å utnytte risiko og muligheter i en digitalisert verden ved å bryte ned tradisjonelle siloer og utnytte synergier over hele GRC-området, på en mer integrert og smartere måte.
 • Applikasjonssikkerhet
  Hjelper deg å vurdere, designe og gjennomføre skalerbar og bærekraftig applikasjonssikkerhet som tar hånd om dine risiko- og compliance-behov og er tilpasset forretningsprosessene.
 • Transformasjon av kontrollmekanismer
  Hjelper deg å redusere kostnadene ved kontrollmekanismer med fra 20 % til 40 %, akselerere prosessgjennomføring og tilpasse risikostyringen til strategiske mål.
 • Risikostyring av tredjepart
  Hjelper deg med kompleks risikohåndtering av tredjepart og gir deg trygghet på kontraktsleveranser. Vi håndterer disse risikoene gjennom en unik skybasert plattform som kan digitalisere kvalitativ og kvantitativ risikovurdering.
 • Programrisikostyring
  Hjelper deg med å oppnå de ønskede resultatene for de mest kritiske og komplekse programmene og initiativene. Vi hjelper deg å identifisere, håndtere og respondere på programrisiko for å forbedre gjennomføringen av programmet, bygge tillit og øke sannsynligheten for vellykkede resultater.
 • Etterlevelse av lover og regler
  Hjelper deg å navigere i compliance-landskapet, fra å etablere et sterkt styringsrammeverk, et løpende rammeverk for risikovervåking og automatisering av risikovervåking til å gjennomføre regelmessige risikovurderinger og løpende regulatoriske oppdateringer.
 • Risikostyring som tjeneste
  Hjelper deg å forbedre risiko- og compliance-aktiviteter med våre ledende metoder, erfarne fagpersoner på risikofeltet og globale nettverk. Våre Managed Services er posisjonert for å hjelpe deg med å nå dine strategiske mål til en forutsigbar pris.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.