28 sep. 2023
Öresund bro i Sverige

En tryggere, mer bærekraftig og effektiv infrastruktur for fremtiden

Av Jon Terje Holm

CTO Enterprise Asset Management, Senior Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

Teknologientusiast. Lidenskapelig opptatt av data og programvare.

Bidragsytere
28 sep. 2023

I samarbeid med IBM og Sund & Bælt, leverer EY en full driftsmodell, sammen med IBM Maximo® for løsninger for sivil infrastruktur.

Eiere og operatører av infrastrukturanlegg har et stort behov for å gjenoppfinne og transformere måten de arbeider på. Gammel, slitt og utdatert infrastruktur utgjør en umiddelbar, og av og til ukjent risiko. I tillegg overstiger ofte vedlikeholds- og reinvesteringsbehov budsjettene.

Samtidig krever endringer i teknologi, mobilitet og demografi en kontinuerlig endring av infrastrukturen for å møte samfunnets behov. Større søkelys på bærekraftsagendaen krever nye måter å arbeide smartere, med både gammel og ny infrastruktur.

Disse hensynene krever at vi stiller noen grunnleggende spørsmål om investeringsprioriteringer. Videre utløser det behovet for å revurdere måten vi bygger, driver, vedlikeholder og erstatter infrastrukturen vår på. Dette er akkurat det vi tilbyr: EY og IBM har gått sammen for å levere en ledende løsning for forvaltning av ens eiendeler - Maximo for sivil infrastruktur.

Forventede besparelser i drifts- og vedlikeholdskostnader

Opptil 25 %

Ved å utnytte kreftene til IBM, Sund & Bælt og EY, kan vi hjelpe klienter med å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader med opptil 25%, samtidig som vi forbedrer sikkerhet og bærekraft.

Den forventede globale infrastrukturinvesteringen innen 2030

70 billioner

Den globale infrastrukturinvesteringen som kreves for å støtte aldrende infrstruktur, reversere tidligere underinvestering og tilby en tryggere, mer bærekraftig infrastruktur for en stadig mer global befolkning, øker dag for dag.

Sammen har vi en enestående og unik kompetanse, som kombinerer den markedsledende teknologien fra IBM med EYs globale forretningsintegrasjon og transformasjonskompetanse og Sund & Bælts dype kunnskap om drift og vedlikehold av infrastruktur. Vi har fire enkle mål for våre klienter:

  • Unngå ulykker.
  • Øk produktiviteten og reduser drifts- og vedlikeholdskostnader.
  • Forleng levetiden til eiendeler og reduser klimagassutslippene (CO2).
  • Opptre i samsvar med regler og forskrifter.

Sammen hjelper vi våre kunder med å bedre forstå tilstand- og risikoprofilene til veier, jernbane, broer og tunneler, og ta de riktige vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutningene, både nå og i fremtiden.

På denne måten hjelper vi dem med å bygge en better working world.

Ønsker du å vite mer om banebrytende infrastrukturløsninger?

Ta kontakt

Sammendrag

EYs globale allianse med IBM, styrket med spesialkunnskap fra sivil infrastrukturleder Sund & Bælt, har skapt en løsning som betydelig reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene for ulike transportinfrastrukturer som veier, jernbane, broer og tunneler, samtidig som den bidrar til å forbedre sikkerhet og bærekraft.

Om denne artikkelen

Av Jon Terje Holm

CTO Enterprise Asset Management, Senior Manager, Technology Consulting, EY Skye Norway

Teknologientusiast. Lidenskapelig opptatt av data og programvare.

Bidragsytere