Forsikring

Vi hjelper assurandører med å navigere gjennom store endringer, håndtere forskriftsendringer og integrere teknologi for å transformere seg og oppnå vekst.

Alle sektorer har utfordringer. Men innenfor forsikring er listen ekstra lang. Dyptgående lovendringer. Enestående muligheter i fremvoksende markeder. Vedvarende økonomisk usikkerhet. Teknologidrevne endringer. Stigende forbrukerforventninger. Intenst kostnads- og konkurransepress. Gjennom tjenestene våre kan vi hjelpe deg med å løse disse problemene – og omfavne innovasjon og transformasjon for å oppnå bedre resultater og langsiktig vekst.

Vårt globale team av fagfolk kombinerer bransjekunnskap og teknisk erfaring for å hjelpe deg med de mest presserende problemene dine. Enten det er gjennom vår skatte- og revisjonsrådgivning eller våre innovative rådgivningstjenester, hjelper vi assurandører med å utforske strategier for fusjoner og oppkjøp, ta i bruk nye forretningsmodeller, utvikle nye produkter, omfavne teknologi, optimalisere kundeopplevelsen og håndtere endringer i arbeidsmarkedet.

I løpet av de siste tiårene har vi sett enorme teknologiske fremskritt, som på mange måter har forandret verden til det bedre. Det ville imidlertid ikke være riktig å si at alle har nytt godt av disse endringene i like stor grad. Millioner av mennesker, særlig i mindre utviklede markeder, har nesten ikke hatt fordeler i det hele tatt. Og selv i de utviklede markedene får ikke kvinner de samme fordelene av den teknologiske revolusjonen som menn.

Hvis vi ikke er svært forsiktige, vil fremveksten av kunstig intelligens (AI) bare forverre situasjonen. Det har allerede vært tilfeller av algoritmer som målretter stillingsannonser for høyt betalte stillinger mot menn og ikke mot kvinner. Etter hvert som bruken av AI blir mer sofistikert og utbredt kan kvinner også oppleve utilsiktet diskriminering mot dem i mange ulike situasjoner, fra muligheten til å få bevilget boliglån til adgang til helsetjenester. Vi må ta tak i dette problemet hvis vi skal unngå å programmere skjevheter inn i fremtiden vår. 

Hvordan sikrer vi så en plass for kvinner i alle aspekter av forretningslivet i dagens transformative tidsalder?Teoretisk sett er den enkle løsningen å ansette flere kvinnelige dataingeniører, -analytikere og -utviklere. Virkeligheten er imidlertid mer komplisert.

Teknologibransjen har over lang tid konsekvent ikke greid å tiltrekke seg og beholde kvinnelige talenter, og ryktet bransjen har på seg om å være mannsdominert har heller blitt styrket enn svekket. Siden kvinner ikke får ta del i teknologibransjen, satser de på karrierer i andre bransjer, noe som bare forsterker problemet. Tallene sier alt: Andelen kvinnelige dataingeniører i USA i dag er mindre enn den var på 1980-tallet.  

Her er tre metoder vi som ledere av organisasjoner kan bruke for å sikre at kvinner får innpass i like stor grad som menn:

1. Opprette og investere i programmer

Neste internasjonale kvinnedag bør ledere på tvers av det private næringslivet, det offentlige og ideelle organisasjoner drøfte hvordan vi kan finne langsiktige løsninger som coppmuntrer flere kvinner til å satse på karrierer innen vitenskap, teknologi, økonomi og matematikk (STEM). Det har lenge vært diskutert at vi må samarbeide med skoler, universiteter og leverandører av opplæringsprogrammer for arbeidsgivere for å finne ut hvordan STEM-fagene kan gjøres mer attraktive for jenter og unge kvinner. 

Vi må også finne ut hvordan vi kan utstyre jenter og kvinner med ferdighetene og erfaringene de trenger for å lykkes i STEM-karrierer. Men vi trenger enda flere programmer. Hos EY har vi en rekke programmer for de som nærmer seg ferdig eller akkurat har fullført utdanningen sin. Vårt eget non-profit program STEM Advantage forbereder og inspirerer unge kvinner og underrepresenterte minoriteter av alle kjønn til å satse på STEM-karrierer gjennom betalte praksisplasser, mentorprogrammer og stipender. 

Å få flere kvinner til å ta fatt på STEM-karrierer slik at vi utvider mengden av tilgjengelige talenter, er imidlertid bare begynnelsen av prosessen. Vi må også støtte dem, slik at de blir i disse yrkene – helt frem til de pensjonerer seg hvis det er det de ønsker. For øyeblikket er STEM kjent for å ha et bekymringsverdig høyt frafall av kvinner. Ifølge det amerikanske Center for Talent Innovation er det mer enn dobbelt så sannsynlig at kvinner slutter i teknologibransjen som at menn gjør det. I 2015 fant en australsk undersøkelse at nesten en tredjedel av kvinner som var ansatt innen STEM forventet å slutte i jobben sin innen fem år på grunn av mangel på karreierevekst og muligheter for profesjonell utvikling. 

Liten gutt titter ut av vinduet med hjelm på hodet og rakett på ryggen

NextWave forsikring 

Vi utforsker trendene som endrer forsikringsbransjen – og hvordan bransjens forretningsmodeller og tenkning må endres for NextWave.

Les mer (EN)

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.