Rådgivning om Reward

EYs fagfolk innen Rewards hjelper selskaper med å formulere og implementere strategiske, økonomisk optimaliserte, bærekraftige, konkurransedyktige og resultatdrevne Total Reward-strategier som reflekterer hver enkelt organisasjons formål, visjon, kultur og verdier.

Relaterte temaer Workforce Rådgivning

Hva vi kan gjøre for deg

Se din Total Rewards strategi på en ny måte: Etter hvert som organisasjoner former sin strategi og Future of Work-agenda for å imøtekomme hvordan, når og hvor ansatte jobber, vil det være avgjørende at eldre Rewardsstrategier moderniseres for å gi belønningsstrukturer som er tilpasset dagens forbrukere, og som støtter de ofte varierte behovene til både organisasjoner og alle deres ansatte.

Diagram over rammeverk for total belønning

Organisasjonens forventninger

Organisasjoner forventer at Total Reward-strategien og -strukturen som utvikles skal:

 • være økonomisk effektiv
 • være på linje med markedspraksis og organisasjonens resultater
 • tiltrekke, bevare og engasjere de beste talentene
 • være strukturert for å imøtekomme fremtidige organisatoriske endringer
 • være i samsvar med forskrifter
 • være enkel å administrere

De ansattes forventninger

De ansatte forventer at en Total Reward-strategi og -struktur skal:

 • være konkurransedyktig i markedet
 • være digitalt tilgjengelig døgnet rundt – med enkel tilgang, lett å forstå og bruke 
 • gi muligheter for personlig tilpassing / fleksibilitet
 • være rettferdig, inkluderende og transparent 
 • være relevant for hver enkelt ansatts karriereretning, livsfase og personlige behov

Fremtidige Total Reward-strategier og -strukturer vil bli utfordret til å harmonisere forventningene til arbeidsgivere og ansatte til et sammenhengende rammeverk for Total Rewards, som samtidig støtter de ansattes engasjement og velvære, og organisasjonens forretningsresultater og langsiktige verdiskapning.

EYs globale fageksperter innen Rewards tror at fremtidige Total Reward-rammeverk (inkludert individuelle programkomponenter, leveringsplattformer og støtteprosesser) vil påvirke organisasjoner langt utover grunnleggende lønns- og fordelsprogrammer for ansatte, ved å opptre som strategiske løftestenger som fremmer og forsterker hvert av de følgende kulturelle elementene:

1. Arbeidsgiverens varemerke og selskapets arbeidsgiverløfte (Employee Value Proposition, EVP): Et Total Reward-rammeverk fungerer som målepunkter for verdien og viktigheten bedrifter tilskriver sine ansatte, deres EVP-er og bedriftskulturer 

2. Prestasjon og forretningsresultater: Et Total Reward-rammeverk gir ansatte incentiver til å ønske endringer velkommen og tilpasse sine incentiver til strategiske prioriteringer/KPI-er (f.eks. årlige og langsiktige incentiver osv.)

3. Medarbeiderengasjement og tilknytning: Et Total Reward-rammeverk vil fremme de ansattes engasjement, teambygging, sponsing og nettverk innen interessegrupper (f.eks. betalt fritid til frivillig arbeid, nettverk for ulike interesser hos de ansatte osv.)

4. Ansattes trivsel og sikkerhet: Et Total Reward-rammeverk støtter ansattes velvære på en helhetlig måte ved å tilby belønningsprogrammer som er i tråd med våre fire velværepilarer (emosjonelt, økonomisk, fysisk og sosialt)

5. Ansattes valg og personlig tilpasning: Et Total Reward-rammeverk gir hver ansatt myndighet til å velge belønningselementer som best stemmer overens med deres behov og aktuelle situasjon hvert år

6. Bærekraft, mangfold, inkludering, rettferdighet og åpenhet: Et Total Reward-rammeverk kan støtte mål om mangfold, inkludering og likestilling, samtidig som de kan inneholde «grønne» måltall som er i tråd med bedriftens mål for ESG/bærekraft

Våre fokusområder for Total Reward:

EYs fageksperter innen Reward gir en integrert og ende-til-ende Total Reward-rådgivning på hvert av følgende områder

 • Rådgivning innen Total Reward-strategi og struktur

  Rådgivende støtte omfatter følgende områder: 

  • Sammensetning av Total Reward-rammeverk
  • Personalagenda, EVP, arbeidsgivervaremerke, eksterne/hybride/smidige strukturer
  • Markedsrettede benchmarks / peer group-definisjon, referansemål, posisjonering og økonomisk modellering
  • Medarbeidervalg, ansattes personas/segmentering
  • Bærekraft, D&I, HR ROI og dashbord-overvåkning og -rapportering
  • Jobbrollearkitektur og rammeverk for kompetansevurdering
  • Optimalisering av lønnsnivåer
  • Vurderinger av belønningstilbyder/ teknologiplattform / SLA
  • Implementering, endringsledelse og kommunikasjon
 • Rådgivning innen lederlønn og bonusplaner

  Markedskunnskap, benchmarking, plandesign, styring og analytisk støtte gitt på følgende områder:

  • Lederlønn og generelle lønnssystemer
  • Utforming av insentivplan (årlige, kort- og langsiktige planer, aksje- og fantomenhetsplaner)
  • KPI-er, prestasjonsmålinger, lønn etter prestasjon, kalibrering
  • Kostnadsoptimalisering, verdivurdering og økonomisk modellering
  • Lønnsmessig likhet / lønnsforskjell mellom kjønn / D&I-analyse
  • Implementering, endringsledelse og kommunikasjon
 • Rådgivning innen økonomiske implikasjoner , overholdelse av regelverk og rapportering

  Rådgivende støtte omfatter følgende områder: 

  • Arbeidsbeskatning (bedrift og ansatte), belønningstaksering og støtte til revisjon/skatteavsetning
  • Compliance,overholdelse iht. gjeldende regler og forskrifter, og rapportering
  • Verdivurdering, økonomiske prognoser, ROI-analyse
  • Interne kontroller
  • Tjenester innen implementering og endringsledelse

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.

Kvinne som går på rulleskøyter

Hvorfor fremtidens arbeid vil avhenge av fremtiden for totale belønninger

Å prioritere ansattes velvære og belønningsvalg gir et betydelig konkurransefortrinn.

Les mer (EN)