Kraft og fornybar energi

Tiden renner ut for nåværende forretningsmodeller for energiselskaper.

Sektoren for strøm og energi står overfor radikale endringer. Distribuert fornybar generering, nye digitale teknologier og endrende forbrukervaner skaper en ny energisituasjon som er mer kompleks, konkurranseorientert og utfordrende. Og det kommer raskere enn du tror. Energiselskapenes evne til å overleve vil avhenge av deres evne til å utvikle ny kompetanse, ulike forretningsmodeller og deres tankesett rundt agility og samarbeid.

Vi kan samarbeide med deg for å styre gjennom denne transformasjonen, og hjelpe deg med å utvikle forretningsmodell, teknologi og ressurser som vil hjelpe deg til å lykkes i denne nye energiverdenen.

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kvinner innen strøm og energi

Midt i fundamentale endringer vil evnen til å tenke innovativt være avgjørende. Men ny EY-forskning og intervjuer vi har gjennomført med flere ledere i P & U antyder at det er en sammenheng mellom utfordringene energiselskaper står overfor med hensyn til innovasjon og mangfold.

Les mer (EN)

Siste Mobility Consumer Index

Den främsta drivkraften för försäljning av elfordon är fortfarande miljöhänsyn, medan straffavgifter för fordon med förbränningsmotorer och ekonomiska incitament för elfordon blir allt vanligare.

 

I salget af elbiler er den største motivator stadig miljøhensynet. Samtidig vokser fokus på de økonomiske sanktioner for konventionelle køretøjer sammen med andre elbils-incitamenter.

 Les mer (EN)

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.