Pressemelding

6 sep. 2022

Norge har kommet nest lengst i verden mot en fullelektrisk bilpark

Norge er nummer to på listen over land som er klare til å gå over til en fullelektrisk bilpark. Kun Kina er høyere opp på listen.

Pressekontakt
Christian C. Eckhoff

Partner og leder av energisektoren i Norden

Engasjeres av hvordan vi kan nå klimamålene og samtidig sikre konkurransekraft og verdiskaping. Glad i å utfordre meg selv innen idrett. To aktive barn.

EY har i dag lansert en rapport der Norge er nummer to på listen over land som er klare til å gå over til en fullelektrisk bilpark. Kun Kina er høyere opp på listen.

- Dette bekrefter det vi allerede vet, at Norge er et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark, sier Christian C. Eckhoff, partner og leder av energisektoren i Norden for EY

Undersøkelsen vurderer 14 nøkkelmarkeder og ser på tre ulike områder som til sammen utgjør en overordnet rangering. De tre områdene er: tilgang på elbiler, etterspørsel etter elbiler og reguleringer fra myndigheter. Norge er det best i verden på etterspørsel og reguleringer, men henger litt etter på tilgangen til biler, der vi kun er på niende plass.

- Det viser at de grepene norske myndigheter har tatt over flere år har fungert etter hensikten. Insentivene som er satt på plass gjennom reguleringer som blant annet lavere moms og bompenger har drevet den norske etterspørselen etter elektriske biler til værs, fortsetter Eckhoff.

Fornybar strøm gjør at Norge er godt rustet

I rapporten vurderes en rekke faktorer og settes sammen for å komme frem til en endelig score, på alt fra nasjonal produksjon av biler og batterier, til tilgangen på ladepunkter. Norge scorer også høyt fordi elbilene lades på fornybar strøm – hele 99,5 prosent av ladepunktene i Norge får sin energi fra fornybare kilder.

Resultatene bekrefter en rekke andre undersøkelser gjennomført av EY om elbilmarkedet i ulike land, både på tilgjengeligheten av ladeinfrastruktur og på forbrukernes holdning til elbiler. Norge er blant de fremste landene på alle felt med en elbiltetthet på 72,4 prosent. I 2021 var nybilandelen på over 70 prosent, det er betydelig høyere enn i alle de andre landene som er inkludert i rapporten.

Kina scorer desidert høyest totalt i denne undersøkelsen, i stor grad grunnet høy produksjon av biler og elbil-batterier.

- Norge har ikke satset på produksjon av biler, og det er heller ikke noe vi ser at kommer de neste årene. Batteriproduksjon er derimot noe som satses på flere steder. Sammen med en forbedring av ladeinfrastrukturen rundt i landet kan batterisatsingen bidra til at Norge, om mulig, klatrer enda høyere på denne listen om et par år, avslutter Eckhoff. 

For ytterligere informasjon, kontakt

Christian C. Eckhoff
Partner og leder for energisektoren i Norden, EY
Tlf: +47 91198606

Martin Cardell
Partner og leder for Global Mobility Solutions, EY
Tlf: +46 703 51 77 33

Om undersøkelsen

EY har sett på 14 nøkkelmarkeder basert på tilbud, etterspørsel og regulatoriske faktorer rettet mot elbiler. Indeksen rangerer initiativene, målene og planene til utvalgte markeder for en effektiv overgang mot elbiler.

Analysen har som mål å bidra til å forstå og sammenligne driverne og hindrene som gjør ulike markeder klare til en helhetlig overgang til elektriske biler.