Selg og separasjon

Vi muliggjør strategisk porteføljestyring og bedre salgsprosesser, som hjelper deg med å øke verdiene ved avhendelse av hele eller deler av en virksomhet. Vår strategiske rådgivning knyttet til porteføljestyring gir innsikt til beslutninger rundt hva som skal realiseres og når. Vi støtter deg gjennom hele salgsprosessen, inkludert strategiske vurderinger, gjennomføring av separasjonen og stabilisering etter salget.

Hva EY kan gjøre for deg

Vi tilbyr støtten du trenger for vellykkede salgsprosesser.

Våre erfarne team hjelper deg med å realisere full verdi fra et salg, enten du er en industriell eller finansiell aktør. Vi hjelper deg å begrense forstyrrelser i daglig drift, håndtere gjenværende kostsenter etter salg og lar deg fokusere på fremtidig vekst.

Vi bistår med strategisk porteføljestyring gjennom utskilling av virksomhet og salg, inkludert utforming av egenkapitalhistorien og transaksjonsmodellen, markedsføring av virksomheten til kjøpere, skatteoptimalisering til kjøper og selger, utarbeidelse av finansiell informasjon for utskilt virksomhet og utvikling av operasjonelle separasjonsplaner.

Vi tilbyr dyp innsikt som hjelper deg å finne svar på spørsmål som:

 • Hva bør jeg selge for å reposisjonere virksomheten min i markedet?
 • Hvordan kan jeg selge eiendeler til optimale priser?
 • Hvordan kan jeg optimalisere min portefølje for å skaffe kapital til fremtidige investeringer?
 • Hvordan kan jeg selge eiendeler som ikke er kjernevirksomhet for å bevare kapital og bidra til å transformere virksomheten min digitalt?
  • Porteføljestrategi, optimalisering og styring

   Vi hjelper kunder med å vurdere deres portefølje av eiendeler, inkludert strategisk egnethet, underliggende verdi og bidrag til de samlede forretnings- og transaksjonsalternativene.

  • Fairness opinions

   En uavhengig vurdering kan hjelpe styret med å redusere risikoen ved å forsterke prosessen for vurdering av transaksjoner, styrke styrets tilsyn og beskytte aksjonærverdier.

   Finn ut mer (EN)

  • Selgers due diligence

   Vi utfører selgers due diligence innenfor en rekke fagområder basert på vår forståelse av kjøpers informasjonsbehov og prioriteringer. Dette tilrettelegger for bedre og mer forutsigbare salgsprosesser med kjøpere.

   Finn ut mer (EN)

  • Dataanalyse ved transaksjoner

   Vi hjelper deg med å utnytte mulighetene som ligger i stordata for å støtte dine strategier for kapitalallokering.

   Finn ut mer (EN)

  • Utvikling av egenkapitalhistorien

   Vi hjelper deg med å utvikle en overbevisende egenkapitalhistorie for kjøpere samt å fastslå verdsettelsen.

  • Skattestrukturering

   Vi hjelper deg med å forstå skatteposisjonene og alternativene for skattestrukturering for å øke salgsvederlag etter skatt.

   Finn ut mer

  • Utarbeidelse av finansiell informasjon for virksomheter

   Vi bistår med teknisk utarbeidelse av finansiell informasjon og rapportering for virksomheten som skal skilles ut og selges.

  • Forhandling og gjennomføring

   Vi hjelper deg med å forberede ledelsen på presentasjoner og forhandlinger med budgivere og utvikler faktabasert argumentasjon for diskusjoner knyttet til kjøpesumsjusteringer, kontraktsforhold og tjenesteavtaler i en overgangsperiode.

  • Operasjonell separasjonsplanlegging

   Vi utvikler et separasjonsveikart for sentrale funksjoner, inkludert økonomi, HR, regnskap og IT, hvor vi tar hensyn til myndighetskrav og skatteplanlegging.

   Finn ut mer (EN)

  • Modenhet for salg og planlegging av "Dag 1-beredskap"

   Vi gjør vurderinger av finansielle, skattemessige og operasjonelle risikoer, og de kritiske hensynene for "Dag 1-beredskap", inkludert ivaretakelse av ansatte, kunder og leverandører, IT og infrastruktur.

  • Forbedring av den gjenværende virksomheten

   Vi hjelper deg med å håndtere og forbedre gjenværende kostsenter slik at du kan fokusere på fremtidig vekst, inkludert investering i kjernevirksomheten, reduksjon av gjeldsgrad og forbedring av arbeidskapitalen.

  ALM Intelligence Vanguard leader badge

  EY ble av ALM Intelligence utpekt som markedsleder innen rådgivning knyttet til salg av virksomhet

   

  Les mer (EN)

  Kontakt oss

  Har du spørsmål om avhending? Ta kontakt for å lære mer.