Kan et par smarte briller endre utsiktene for svensk helsevesen?
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hvordan HoloLens 2 kan redefinere fremtiden for helseopplevelsen

Vårt team fra EY, Microsoft og Region Skåne har samarbeidet om et prosjekt for å studere potensialet til smarte briller med blandet virkelighet (MR – Mixed Reality) i svensk helsevesen.

Bild of Helsingborg brygge i skumringen
1

Kan et par smartbriller endre synet på norsk helsevesen?

Smartbrillene HoloLens 2 gir mange muligheter innen helsevesenet, men disse mulighetene må testes mot virkelige scenarier.

Smartbrillene fra Microsoft, er blant det siste innen transformative, digitale innovasjoner. HoloLens 2 er en holografisk enhet for «blandet virkelighet» som kombinerer det du ser med et projisert bilde av det du ønsker å dele med tilkoblede brukere. Enheten kan brukes med ulike apper for bedre samarbeid. Remote Assist-funksjonen under en Teams-økt kan gjøre det enklere å dele innhold mellom HoloLens 2-brukeren og personer som er tilkoblet via en datamaskin eller nettbrett.

Region Skåne, en ledende svensk helseleverandør, ble inspirert av mulighetene som HoloLens 2 gir innen helsevesenet. Med støtte fra det europeiske InterReg ØKS-fondet ønsket helseleverandøren å undersøke hvordan digitale løsninger som HoloLens 2 kan brukes til å forbedre helseopplevelsen for alle.

I land hvor arbeidsstyrken blir stadig mindre, må teknologi utnyttes på nye måter, for å forberede seg på fremtidens utfordringer, samtidig som man forutser presset som kan oppstå i helse- og omsorgssektoren.

I land hvor arbeidsstyrken blir stadig mindre, må teknologi utnyttes på nye måter, for å forberede seg på fremtidens utfordringer, samtidig som man forutser presset som kan oppstå i helse- og omsorgssektoren.
Jakob Lundager-Forberg
Forskningsansvarlig, Akuttmottak, Region Skåne

EY-teamet samarbeidet med Microsoft og Region Skåne om et Proof of Concept (PoC) for å finne ut om HoloLens 2 også kunne ha verdi i det svenske helsevesenet. Målet med prosjektet var i tillegg å finne ut av følgende:

 1. Hvordan kan HoloLens 2 tilby riktig kompetanse for pasienter uavhengig av tid og sted?
 2. Hvordan kan HoloLens 2 sikre økt tilgjengelighet av spesialistkompetanse?
 3. Hvordan kan HoloLens 2 bidra til å redusere antallet personer som kommer i kontakt med smittede pasienter?

Ta kontakt for en demo

2

Testing av HoloLens 2 mot virkelige helsescenarier

HoloLens 2 ble testet gjennom simulerte omsorgssituasjoner i et sykehusmiljø for å vurdere funksjonaliteten og brukeropplevelsen.

Teamene fra Microsoft, Region Skåne og EY begynte med en innledende analyse for å evaluere mulige bruksområder for HoloLens 2. Det de fant var at HoloLens 2 kan forbedre pasientbehandling, øke spesialistinvolvering ved hjemmebesøk, forbedre fjernassistert nødhjelp og øke mulighetene for sanntidsoppfølging, samtidig som antall smittekontakter og behovet for spesialisttransport reduseres.

Teamene jobbet i fire stadier over en åtte ukers periode – de fastsatte målene og fokusområdene for testingen, utviklet simulerte testscenarier, gjennomførte testing for 35 leger og sykepleiere i 15 testgrupper, og avsluttet med en evaluering av de gjennomførte stegene.

Testscenariene ble utviklet basert på virkelige omsorgssituasjoner i simulerte miljøer. De to første scenariene ble satt i akuttmottaket, mens de to siste ble satt i et geriatrisk omsorgsmiljø:

 • Konsultasjon via HoloLens 2 under akuttbehandling av en potensielt smittsom pasient på akuttmottaket.
 • Digital visualisering av en sjekkliste for legen i forbindelse med behandling av en akutt, livstruende og sjelden tilstand.
 • Muliggjøre møtet mellom helsepersonell og pasienter via Teams i pasientens hjemmemiljø (for behandling av en komplikasjon med stomi).
 • Tilrettelegging for møter mellom fagpersoner og pasienter via Teams i pasientens hjemmemiljø (for en nevrologisk undersøkelse).

Ta kontakt for en demo

3

Casestudien på HoloLens 2 avdekket betydelig potensial for å forbedre helsevesenet

Som det første av sitt slag i Sverige, produserte prosjektet resultater som indikerer at det finnes mange muligheter for å bruke blandet virkelighet i helsevesenet.

Prosjektet fant at det er et stort potensial knyttet til bruk av HoloLens 2 innen akuttbehandling og geriatrisk omsorg. Følgende var de viktigste observasjonene:

 • Funksjonalitet: HoloLens 2 viste seg å være fleksibel og behagelig å bruke i testtilfellene, med syn og oppløsning av hologrammer som var tilfredsstillende for deling av relevant visuell informasjon om pasienten, delte dokumenter og bilder.
 • Samarbeid: Samarbeid og kommunikasjon mellom helsepersonell som brukte HoloLens 2 og konsulterende lege fungerte bra. Lyd- og bildekvaliteten var i noen tilfeller bedre enn forventet, og instruksjonsverktøyene fungerte bra.
 • Konsultasjon med fjernassistent: Konsultasjon via Remote Assist ble testet fra forskjellige vinkler, der konsultasjon for å instruere om pasientbehandling og installasjon av medisinsk utstyr fungerte spesielt bra.
 • Deling og visualisering av dokumenter: Funksjonaliteten for å visuelt dele informasjon (blodgassverdier) og dokumenter fungerte bra.

Ønsker du en demo?

Få HoloLens' smarte brilleopplevelse i organisasjonen din!

Ta kontakt

Kontakt oss