27 okt. 2023
Women holding a bulb in hand

EYs Åpenhetsrapport 2023

Av Finn Ole Edstrøm

Partner, Leder for Assurance, EY Norge

Partner i revisjon, sportsidiot og opptatt av å bidra til å løse kundenes utfordringer, samt å bidra til å utvikle talentene til å bli morgendagens ledere.

27 okt. 2023
Related topics Assurance

EYs åpenhetsrapport for 2023 er utarbeidet i henhold til kravene i revisorloven, og dekker regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2023.

Revisor er samfunnets tillitsperson. Vi mener tillit bygges best på et fundament av åpenhet, integritet og kvalitet. Dette fundamentet er vår høyeste prioritet her i EY, og noe våre revisorer og øvrige kolleger til enhver tid etterstreber.

I årets åpenhetsrapport kan du blant annet lese mer om vår organisering og hvordan vi skaper verdi for samfunnet. Spesifikt går vi grundig gjennom vårt arbeid med og forpliktelse til en bærekraftig revisjonsvirksomhet, herunder vårt system for intern kontroll, våre etiske verdier, hvordan vi utfører revisjonsarbeidet vårt, rutiner for kvalitetssikring og konsultasjon, kvalitetskontroller for revisjon og uavhengighetspraksis. Det er også et eget kapittel om hvordan vi jobber med etterutdanning og investering i våre talenter, for å kontinuerlig øke kompetansen vår. Åpenhetsrapporten (Transparency Report) gir også en oversikt over våre revisjonskunder. 

Vis ressurser

Sammendrag

EYs åpenhetsrapport for 2023 følger revisorloven, dekker regnskapsåret som endte i juni 2023 og understreker viktigheten av åpenhet, integritet og kvalitet som grunnlaget for tillit. Rapporten gir innsikt i organisasjonens struktur, samfunnsverdi, forpliktelse til bærekraftig revisjon og kompetanseutvikling. Den inneholder også informasjon om revisjonskunder.