Transaksjoner og M&A

I Jus

Vi hjelper deg å gjennomføre vellykkede transaksjoner

Relaterte temaer Jus

Slik kan vi bistå deg

Salg og kjøp av virksomheter kan håndteres på mange måter, og enhver transaksjonsprosess må tilpasses transaksjonens formål, kompleksitet og bransje. Våre advokater bistår selgere og kjøpere med alt fra planlegging til gjennomføring og etterfølgende integrering av alle typer transaksjoner, herunder oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og M&A.

Vi samarbeider tett med våre kollegaer i EY med annen fagekspertise og bransjekunnskap. Sammen tilbyr vi bistand som sømløst dekker de juridiske, finansielle, operasjonelle, avgiftsmessige og skattemessige sidene av transaksjoner.

Vårt internasjonale nettverk gir oss tilgang til M&A-ekspertise og transaksjonsekspertise over hele verden, slik at vi raskt og effektivt kan bistå med grenseoverskridende salg og oppkjøp.

Forberedelse og strukturering av transaksjonen

 • Forberedende analyser og planlegging av transaksjonen.
 • Strukturering forut for transaksjon.

Juridisk due diligence

 • Bistand til selger med informasjonsinnsamling og forberedelse av datarom.
 • Juridisk due diligence for kjøper eller selger (vendor due diligence).
 • Risikoanalyse av salgsobjekt eller målselskap.

Transaksjonsbistand

 • Koordinere og lede transaksjonsprosesser for selger eller kjøper.
 • Utarbeidelse, gjennomgåelse og forhandling av transaksjonsdokumenter:
  • bud og budaksept
  • kjøpsavtale, salgsavtale, SPA
  • selskapsrettslig dokumentasjon
 • Låneavtaler og dokumentasjon knyttet til finansiering av transaksjonen.
 • Arbeidsrettslig håndtering av virksomhetsoverdragelser.
 • Vurdering og håndtering av konkurranserettslige problemstillinger og eventuell melding til konkurransemyndigheter i forbindelse med transaksjonen.

Gjennomføring av transaksjonen

 • Oppfølging av betingelser som skal oppfylles før gjennomføring av transaksjonen.
 • Dokumentere og bistå med gjennomføringen av transaksjonen.

Etter gjennomføring av transaksjonen

 • Omorganisering og integrering av ervervet virksomhet i kjøpers organisasjon.
 • Tvisteløsning og prosedyre. Trenger du bistand innen M&A og transaksjoner?

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.