21 feb. 2024
EY fortsetter samarbeidet med Sustainability Hub Norway (S-HUB) og har innledet et strategisk partnerskap. Bilde av teamet bak samarbeidet.

EY utvider samarbeidet med S-HUB

Av Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.

21 feb. 2024

EY fortsetter samarbeidet med Sustainability Hub Norway (S-HUB) og har innledet et strategisk partnerskap.

EY og S-HUB (Sustainability HUB) har samarbeidet siden 2017, og har i år utvidet dette samarbeidet ytterligere. Sammen skal EY og S-HUB fremme bærekraftagendaen, for å bidra til omstillingen som vi er helt avhengige av å lykkes med.

S-HUB er et kunnskapsnettverk som har som mål å akselerere arbeidet med bærekraft i Norge. Nettverket er et av Norges fremste med mer enn 120 medlemsorganisasjoner på tvers av mange ulike sektorer, som samles for å dele beste praksis og lære av hverandre.

– Mange norske virksomheter har et ønske om å omstille seg, men det er et komplisert landskap å navigere i. Det er derfor samarbeid med aktører som S-HUB er viktig. EY og S-HUB skal bistå virksomhetene og gi dem råd for hvordan de skal lykkes i sin grønne omstilling, sier Martin Ranhoff.

En fersk EY-rapport viser at ingen av selskapene på Oslo Børs oppfyller de nye rapporteringskravene fra EU.

–  Det er 47 selskaper som har satt mål, men det er få som rapporterer tydelige planer for hvordan de skal oppnås og hvordan de er integrert i strategi og forretningsmodellen, sa Kristofer Gravning, nordisk leder for bærekraftsstrategi og -endring, til Finansavisen da rapporten ble sluppet.

EY og S-HUB har flere arrangementer planlagt. Her iblant den årlige S-HUB Summit som avholdes den 24. april. Meld deg på S-HUB Summit 2024!

CFO-rollen utvikler seg raskt – er du rustet til å møte de nye bærekraftsreguleringene? 

For å være en sentral ressurs i å drive endring, må CFO-er ha strategisk og funksjonell kunnskap om hva bærekraftig virksomhetsstyring faktisk betyr for deres selskap og bransje.

CFO-nettverket samler nesten 50 medlemmer fra ledende selskaper, villige til å dele og lære av hverandre – i en tid der CFO-rollen utvikler seg utover det finansielle. Målet er å støtte CFO-er i deres strategiske lederrolle i den bærekraftige omstillingen selskaper skal gjennomgå.

Sammendrag

EY fortsetter samarbeidet med Sustainability Hub Norway (S-HUB) og har innledet et strategisk partnerskap. Sammen skal vi fremme bærekraftagendaen, for å bidra til omstillingen som vi er helt avhengige av å lykkes med.

Om denne artikkelen

Av Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.