Bilde av Martin Ranhoff, Senior Manager i Climate Change and Sustainability Services

Martin Ranhoff

Senior Manager, Assurance, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Min lidenskap ligger i å etablere klare mål og målbare resultater for alle deler av bærekraftsagendaen. Finner balansen i friluftsliv og med familien.

Erfaren finansrevisor med ekspertise innen operasjonell økonomi og finans, shipping og eiendom, dedikert til bærekraftsrapportering.

Martin jobber i den norske avdelingen for klima- og bærekraftstjenester. Med omfattende erfaring innen revisjon, operasjonell økonomi og finans, shipping og eiendom, fokuserer han på å veilede selskaper innenfor Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), inkludert EU-taksonomien.

Martin er overbevist om at de enorme utfordringene ved overgangen til den nye økonomien, må løses gjennom helhetlig og sammenlignbar miljø-, sosial- og styringsrapportering (ESG). Han understreker viktigheten av tillit og pålitelighet til bærekraftinformasjon og at dette bygges gjennom revisjon.

Med bakgrunn som statsautorisert revisor har Martin også jobbet i shipping, eiendom og finanssektoren. I EY har Martin spesialisert seg på ESG-rapportering med særlig fokus på CSRD og EU-taksonomi.

Building a better working world – Slik utgjør Martin en forskjell

"I mitt arbeid med ESG-rapportering er jeg med på å forme en bedre arbeidsverden ved å bygge tillit rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter. Åpen og pålitelig rapportering er en hjørnestein for velfungerende finansmarkeder. ESG vokser i betydning som en integrert del av beslutningsprosessen for de fleste bedrifter. Økt tillit til rapporteringsprosesser styrker presisjonen i beslutningstakingen over tid. Dette igjen bygger opp tilliten til ESG-agendaen og akselerer overgangen til den nye økonomiske virkeligheten".

Kontakt Martin