Humankapital i M&A

Mennesker representerer ofte den største kostnaden og risikoen i et transaksjonsløp – samtidig som man er avhengig av menneskene for å sikre gode forretningsresultater etter avtaleinngåelse. Vi kan bistå med effektiv håndtering av humankapitalen gjennom hele transaksjonsløpet.

Hva EY kan gjøre for deg

Personrisiko- og kostnadsvurdering

Arbeidsstyrken representerer den største kostnaden og den største risikoen ved gjennomføring av fusjoner og oppkjøp. Faktisk nevnte 67 % av lederne som ble spurt for det siste EY Capital Confidence Barometer, at anskaffelse av talenter er en strategisk driver for en fusjon eller et oppkjøp. Dette gjør integrasjonen og driften av arbeidsstyrken etter en transaksjon avgjørende for hvor vellykket den er, og, til syvende og sist, for virksomhetens resultater.

I tillegg kan den økonomiske risikoen forbundet med fusjoner og oppkjøp være enorm — for eksempel knyttet til pensjonsordninger, ansattes kostnadsgrunnlag samt ytterligere potensielle kostnader, slik som godtgjørelse og fordeler.

Men administrert på en proaktiv måte, med veiledning fra og i samarbeid med HR-funksjonen, kan den nye arbeidsstyrken (ved å blande den eksisterende arbeidsstyrken med den nye, innleid personale med fast ansatte) jobbe på nye og spennende måter.

Vi kan hjelpe deg med å ta tak i organisasjonens personalproblemer under avhendelser, oppkjøp og joint ventures, og å holde nøkkeltalenter engasjert og oppdatert i den nye organisasjonen, noe som resulterer i en mer produktiv og dynamisk arbeidsstyrke.

Dag-1-readiness og planlegging etter avtaleinngåelse

Vi kan hjelpe deg med due diligence i hele selskapet, gi støtte på tvers av økonomi, IT, drift, skatt og HR-funksjoner.

Vi samarbeider med deg gjennom hele transaksjonen for å overføre kunnskap på kontinuerlig basis, og støtter integrasjon etter avtaleinngåelse og strategisk planlegging.

Integrasjon etter avtaleinngåelse

Vi kan hjelpe deg med å identifisere og sette opp strukturene som organisasjonen trenger for å levere på sine mål, samt støtte en jevnere overgang fra transaksjon til integrasjon etter avtaleinngåelse og en raskere tilbakevending til business as usual.

Omstrukturere driftsmodell

I etterkant av fusjoner og oppkjøp må organisasjoner omstrukturere sin driftsmodell. Ved å gjøre det, kan de bygge et konsistent og koordinert syn på sin nye virksomhet, og lage en klar plan for hvordan organisasjonen skal fungere for å effektivt levere sin strategi.

Vi kan hjelpe organisasjonen med å skape og levere målene for driftsmodellen ved å innlemme funksjonelle, organisatoriske og teknologiske aspekter. EYs tilnærming hjelper organisasjoner med å lage en kostnadseffektiv modell, med fokus på risiko- og prestasjonsmål, samt å generere nærmest direkte innsikt i arbeidsstyrken, som kan støtte inkrementelle endringer på løpende basis.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.