Helse

Vi ønsker ikke bare å fornye helsesektoren – vi vil være med på å bygge den opp på nytt.

Over hele verden blir helsesektoren fornyet i møte med aldrende befolkninger, økt utbredelse av kroniske sykdommer, vekst i nye markeder og skiftende refusjonsmodeller. Helseforetak må håndtere disse utfordringene samtidig med den digitale innovasjonen, som byr på både muligheter og trusler. Teknologi styrker pasientenes stilling, sanntidsanalyser forbedrer behandlingen og pleien og muliggjør et tankeskifte mot forebygging – men åpner også døren for nye utradisjonelle konkurrenter.

Hos EY jobber vi sammen med deg for å restrukturere og optimalisere forretningsmodeller, personalstrategier og driftsstrukturer for å håndtere kostnadspress, samtidig som vi utnytter potensialet som ligger i analyser og teknologier for å forbedre kvaliteten på behandlingen og pleien.

På denne måten hjelper vi helseforetak med å holde seg konkurransedyktige og levere bedre pasientresultater.

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.