Smarte helseløsninger

I Helse

Pleietrengende og klinikere er vant med selvstyrte opplevelser i det digitale livet, og forventer derfor mer av helsevesenet. Smart helse ender hvordan omsorg er organisert, og det optimaliserer opplevelsen av helsetjenestene – en nøkkeldifferensiator i langsiktig verdi for i helsesektoren.

Hva EY kan gjøre for deg

I helsevesenet er det mange økosystemer, teknologier i rask utvikling og enorme mengder data, som mangler organisering og koordinering. EY-teamene har en strategisk visjon om hvordan de kan bruke disse verktøyene, økosystemene, strukturene og dataene for å skape en bedre opplevelse for leverandører og pleietrengende. Vi mener at det digitale skal være en sentral del av alle aspekter i en bedrift. Vi samarbeider med EY-kunder for å slutte å «gjøre» noe digitalt, og begynne å «være» digital.

For å bringe smart helse-visjonen til live, samarbeider EY-teamene og samler helsevesenets økosystem. Vi utforsker hvor det finnes muligheter for samarbeid og bruker vår erfaring innen teknologi, strategisk planlegging, organisasjonsdesign og prosesstransformasjon, til å skape bedre resultater for alle.

Vi har bygget EY Smart Health Collaborative for å bringe sammen helsesystemer som har forpliktet seg til å dele ledende praksiser, diskutere utfordringer og snakke med likesinnede om hva de kan møte, på veien mot å bli en smart helse-organisasjon.

Å legge ut på en "smart helse-reise" krever en gjennomtenkt vurdering av kjente utfordringer og det raskt endrede teknologilandskapet samt sterk ledelse gjennom endringsprosessen. EY Smart Health Collaborative kan hjelpe helseorganisasjoner med deres utfordringer knyttet til blant annet lovgivning, finansiering, cybersikkerhet og personvern, for å sørge for at disse faktorene ikke hindrer transformasjon.

Opplevelsen av smart helse

Smart helse starter med å gi forbrukeren opplevelsen av et design der mennesker er i fokus – som kort sagt betyr å designe for mennesker. Ved å fokusere på det viktigste for forbrukerne og arbeidsstyrken, jobber EY med organisasjoner for å skape en mer personlig, teknologidrevet helse- og velværeopplevelse, og et mer moderne arbeidsmiljø.

I et smart helsesystem er automatisering og digitalisering i ferd med å omforme måten hele systemet fungerer på, for å skape en bedre opplevelse av omsorgen. Vi bruker en erfaringsbasert tilnærming, og vi samarbeider med sykehus og helsesystemer for å introdusere digitale prosesser, som fremmer en bedre opplevelse for forbrukere av helsetjenester og klinikere. 

EY Smart Health Experience-pakken inkluderer:

 • Definisjon av persona
 • "Veikart" og tjenestedesign for pasienter, leverandører, ansatte og meglere
 • Definisjon av økosystem
 • Innsikt i kundeatferd
 • Kundedrevet utvikling av strategi, kapasitet og veikart
 • Definisjon av forretningsmuligheter
 • Digitale medarbeidere og opplæring av nye omsorgsarbeidere
 • Definisjon av konseptskisser og prototyper
 • Produktutvikling, lansering og skalering
 • Definering av driftsmodell
 • Erfaringsdrevet digital virksomhetstransformasjon

EY Smart Health Analytics 

Teknologier i rask utvikling genererer en enorm mengde data, som kan brukes til å fremme innovasjon. Men i mange bransjer blir imidlertid ikke data brukt til sitt fulle potensial i helsevesenet. Et resultat av dette er at dagens tilnærming til helsetjenester er komplisert, kostbar, ineffektiv og i større grad fokusert på handlinger enn resultater.

Sammenslåing av teknologi og data kan lede veien for en mer helhetlig og personlig tilnærming til omsorg.

EY Smart Health Analytics-løsningen utnytter den transformative verdien av en enorm mengde data fra forbrukere, klinikere, forretninger og markeder. Smart og meningsfull analyse gir praktisk innsikt, som kan resultere i:

 • Mer forebyggende, prediktiv og presis pleie
 • Bedre omsorg gjennom individualiserte behandlingsplaner, som tar hensyn til avgjørende sosiale risikofaktorer
 • Forbedrede helseresultater
 • En mer informert forståelse av risikoer i pasientpopulasjonen, for å fremme presise og balanserte verdibaserte kontraktsforhandlinger

Ved å samle pasientdata, kliniske data og ikke-kliniske data med digital tvilling-teknologi for pasienter, for å skape et helhetlig syn på individet eller en gruppe mennesker, kan helsevesenet gi klinikere brukbar innsikt, informere personlig pasientbehandling samt fremme strategiske initiativ med felles målsetninger og forpliktelser til egenkapital.

EY Smart Hospital og helsetransformasjon

Smart helse skaper forbindelser mellom mennesker, miljø og systemer, for å danne et virtuelt omsorgsmiljø. Dette gir en mer effektiv, proaktiv og bedre behandling, som er sentrert rundt pasienten på sykehuset, samfunnet eller hjemmet. EY Smart Hospital-arbeidet utnytter et bredere økosystem, for å skape en virtuell omsorgsplattform som integrerer data gjennom interoperative pasientjournalsystemer og andre digitale tjenester, som IoT, 5G, AI og fjernovervåkingsløsninger.

Arbeidet til EY-teamene strekker seg over hele helsesystemet: Fra implementering av virtuell omsorg, til å hjelpe med å optimalisere eksisterende fasiliteter og tjenester, samt en fullstendig transformasjon som innbefatter planlegging, arkitektur og informasjonssystemer for nybyggede fasiliteter. Transformasjon er bygget på digitale eiendeler og analyser, og hjelper til med å optimalisere ytelsen og ledende praksiser innen modernisering, for å realisere effektivitet og fremme en differensiert opplevelse.

We bring deep knowledge and insights that help you balance clinical outcomes, cost and operational optimization, patient experience and talent management to transform and optimize your organization.

EY Health care Transformation teams work across the health ecosystem: from establishing clinical operations initiatives to implementing the architecture and operations around digital assets and analytics. Our goal is to help our clients realize efficiencies and drive a differentiated experience by sharing leading practices that optimize performance and enable better outcomes.

EY Virtual Care

EY teams are working with health organizations to help them design and implement virtual care models that transform what they do, how they do it, and the results they achieve. Virtual care can mean better health and a better care experience for patients and their families, greater job satisfaction for health workers at every level, and better outcomes for health systems overall. Virtual care works best when it works for everyone.

EY Smart Hospital-løsningspakken inkluderer:

 • Masterplan for virtuell omsorg
 • Smart sykehus-transformasjon
 • Smart helse-analyse, deriblant modellering av makrotilbud/etterspørsel/ROI, forretningsmessig ytelse og kundeinnsikt
 • Intelligent automatisering
 • Organisering av økosystemer og plattformer

EY-teamene hjelper tradisjonelle sykehus og helsesystemer i overgangen til å bli smarte helseorganisasjoner, på en verdiorientert, kontrollert og smidig måte. Vi bidrar ved å veilede sykehus, helsesystemer og "payers" med spørsmål som:

 • Hvilke teknologier bør vi investere i gjennom de kommende årene, og hvilke løsninger passer best?
 • Hvordan organiserer vi pasientenes og arbeidsstyrkens opplevelse i alle deler av omsorgen?
 • Hvordan bestemmer vi hvem som er den rette teknologipartneren for å hjelpe oss med å gå videre på reisen mot å bli smart?
 • Hvilken strategisk effekt har overgangen til et smart sykehus?
 • Hvordan kan teknologi avlaste ansatte og holde dem glade og motiverte?
 • Hvordan involverer vi ansatte, motiverer dem til å omfavne nye teknologier og justere måten å jobbe på?

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.