Analytics-konsulenttjenester

I Rådgivning

Vi kan hjelpe deg med å implementere analytics i hele din organisasjon for å vokse, beskytte og optimalisere din virksomhet ved å benytte de nyeste, avanserte teknologiene. Den sanne verdien ligger i å implementere analytics dypt i din virksomhets prosesser der beslutninger tas – av mennesker.

Hva EY kan gjøre for deg

Selskaper har ikke problemer med analytics; de har forretningsproblemer som analytics kan løse. EY tar sikte på å hjelpe klienter med å bli intelligente, informasjonsdrevne organisasjoner hvor faktabaserte beslutninger er implementert i den daglige driften fra styrerommet til frontlinjen, noe som til syvende og sist fører til bedre prosesser og resultater.

EY hjelper deg med å avmystifisere språket til analytics og vise hvordan innsikt kan fremme sikre, faktabaserte beslutninger. Vi hjelper deg med å bygge strukturene og prosessene som konverterer data til en strategisk ressurs, innretter datainnhenting og analytics i kritiske strømmer innen organisasjonen. OG vi hjelper deg med å identifisere skjulte prestasjonsdrivere i både tradisjonelle og utradisjonelle datafunksjoner, fra drift til kundeerfaring, talent og HR, markedsføring med mere.

Vi utnytter kunstig intelligens (AI), automasjon samt forutsigende egenskaper til å strømlinjeforme prosesser og navigere inn i framtiden. Vi gir deg innsikt i det store bildet og ny tenking som gjør deg i stand til å handle besluttsomt i å løse utfordringer, gripe muligheter og fremme innovativ vekst.

Våre tjenester hjelper deg å:

Skape en smidig og responsiv finansfunksjon

Nye teknologier og markedsaktører, endrende kundebehov og atferd samt eksponentielt økende datamengder skaper et behov for endring. Likevel sliter mange finansfunksjoner med tungvinte prosesser, ikke-integrerte systemer og en heterogen struktur.

Analytics kan hjelpe deg med å:

 • Overvåke resultatstyring
 • Redusere finanskostnader
 • Fremskynde økonomiske systemer
 • Samordne menneskelige egenskaper
 • Forutse finansiell risiko

Håndtere risiko for å sikre fremtidig suksess

Samtidig som analytics har gitt betydelige fordeler for både virksomheter og forbrukere finnes det også medfølgende risiko. Behovet for å sikre sensitive data, til å beskytte personlig informasjon og administrere datakvalitet finnes uansett om datamengdene er store eller små. De spesifikke egenskapene til store mengder data skaper igjen nye typer risiko som nødvendiggjør en omfattende strategi som lar en virksomhet bruke analytiske verktøy samtidig som fallgruvene unngås.

Analytics kan hjelpe deg med å:

 • Forbedre risiko og interne revisjonssystemer samt gjøre foretaket i stand til å levere enda bedre produkter og tjenester
 • Aktivere risiko- og internrevisjonsfunksjonene for å gi forretningsinnsikt og opptre som en strategisk rådgiver samtidig som at kostnadene reduseres
 • Forenkle regulatoriske prosesser og forbedre kvalitet
 • Oppdage den neste trusselen

Frigjør verdien av dine kunder

Teknologi har gitt forbrukerne mulighet til å være smartere, bedre informert og mer krevende enn noen gang. De er dyktige til å filtrere informasjon og beveger seg uanstrengt mellom kanaler, de forventer verdi og kvalitet for pengene sine samt personlige tilbud som svarer til deres behov. Uansett sektor står virksomheter overfor hard konkurranse. Ved å analysere salgsdata på kundenivå og integrere dem med konkurrentinformasjon og markedsbegivenheter, kan maskinlæringsalgoritmer avdekke skjult innsikt om kundens atferdsmønstre, som lar deg omplassere, omstille og fokusere innsatsen din bedre på lønnsomhet og vekst.

Analytics kan hjelpe deg med å:

 • Tiltrekke og beholde de rette kundene
 • Frigjøre den fulle verdien av eksisterende kunder
 • Optimalisere dine kanaler

Skape verdi i menneskelige ressurser

Bruken av avanserte modellerings- og rapporteringsverktøy vil hjelpe deg å ta optimaliserte, datadrevne beslutninger om tildeling av menneskelige ressurser samt å forutsi fremtidig etterspørsel etter tjenester. Analytics hjelper deg med å optimalisere ressursplanleggingen og bedre forstå dine ansatte, som igjen vil hjelpe deg til å oppnå enestående prestasjoner samtidig som kostnadene reduseres.

Analytics kan hjelpe deg med å:

 • Få personalinnsikt
 • Optimalisere ressursallokering

Skape en smidig og responsiv forsyningskjede

Tradisjonelle modeller av forsyningskjeder endres og krever at du tilpasser deg de nye realitetene. De krever sofistikerte, tilkoblede verktøy for å fremme optimale prestasjoner; muliggjøre bedre operativ beslutningstaking; overvåke risiko; forutsi forstyrrelser; og støtte rask utvinning som en del av en overordnet forsyningskjedestrategi. Dette krever at bedrifter øker innlemmingen av avanserte verktøy forankret i analytics og visualisering for å forbedre effektiviteten av driften på tvers av deres end-to-end verdikjede samt oppfylle kundenes behov.

Analytics kan hjelpe deg med å:

 • Oppnå driftsmessig dyktighet
 • Optimalisere produktiviteten
 • Redusere kostnader

Sette bort dine analytics: analytics-som-en-tjeneste

EY Client Technology Platform kombinerer markedsledende proprietære teknologier med avanserte analytics-funksjoner og omfattende bransjekunnskap. Løsningene som er tilgjengelige på vår plattform er kompatible med ledende industristandarder og oppfyller strenge krav til sikkerhet og regulatoriske bestemmelser. Data oppbevares trygt i skyen og i henhold til våre retningslinjer for oppbevaring av data. Vår plattform gir skalerbar infrastruktur for å imøtekomme kundebehov i tradisjonelle og utradisjonelle datafunksjoner, fra drift til kundeopplevelse, talent og HR, markedsføring og mer.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.