Foto av Ronny Seehuus
Hensikten med strategisk dataanalyse bør være å få frem innsikt man kan agere på, som vil gi den effekten man ønsker.

Ronny Seehuus

EY Norge, Data & Analytics, Partner

Leder av Data & Analytics i EY Norden. Har bygd opp dette området i EY og i et større internasjonalt konsulentselskap. Glad i natur, gjerne på jakt og fiske. Gift og stolt far til to døtre og en sønn.

Ronny leder EYs Data & Analytics-område i Norden.

Han har bygd opp og ledet Data & Analytics-miljøer i EY (ca. 60 ansatte) og i et annet større internasjonalt konsulentselskap (ca. 150 ansatte). Enhetene er bygget både lokalt, på tvers av de nordiske landene, i Europa og på off-shore lokasjoner.

Ronny har over 20 års erfaring med rådgivning innen analytics, teknologi, strategi og digitaliseringsprosesser.  Fellesnevner for flere av de store prosjektene som Ronny har jo|bbet med er strategi, endringsledelse, organisasjonsendring, gevinstrealisering, prosjektledelse, prosessforbedring og tilrettelegging, informasjonsarkitektur, introduksjon av ny teknologi og organisatorisk omstilling.

Ronny har en cand.mag i samfunnsvitenskap og teknologiledelse fra NTNU.

Building a better working world – Slik utgjør Ronny en forskjell

Jeg jobber med våre kunder for å muliggjøre at de kan ta bedre beslutninger ved å gjøre data til innsikt.

Det ligger et fantastisk potensial i å øke digitalisering, ta i bruk sensordata på nye måter, utvikle kunstig intelligens for bedre automatisering og generelt bruke IT-investeringer på en optimal måte.

Særlig motiveres jeg av å bidra til å utgjøre en forskjell i samfunnet igjennom smartere bruk av data og teknologi. For våre kunder i både privat og offentlig virksomhet vil dette medfører at de blir bedre posisjonert for å løse sine utfordringer på en hensiktsmessig måte.

Kontakt Ronny