Teknologi & Transformasjon

  Vi brenner for teknologi, strategi og transformasjoner. Gjennom riktig bruk av den beste tilgjengelige teknologien hjelper vi kunder med å nå sine mål og skape konkurransefortrinn. Vi rådgir og bistår gjennom hele teknologitransformasjonen på alle nivåer i organisasjonen – fra viktige veivalg til teknisk implementering og daglig drift.

  Hva EY kan gjøre for deg

  Våre konsulenter i Norge og Norden kan bistå i de fleste problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, ledelse og forretning. Blant annet tilbyr vi tjenester innenfor følgende satsningsområder:

  Teknologistrategi: Teknologistrategien viser hvordan en organisasjon skal utnytte teknologi for å oppnå sine mål. EY hjelper kunder med å definere mål, utforme handlingsplaner og navigere gjennom implementeringsfasen.

  Transformasjonsledelse: Ustabile forhold krever stabilt lederskap. EY samarbeider tett med ledere og hjelper dem med å motivere og styre organisasjonen gjennom krevende teknologitransformasjoner.

  Operasjonalisering av teknologi: EY hjelper organisasjoner med å realisere sitt teknologiske potensial, sikre strategisk tilpasning og levere målbar verdi.

  Digital helse: Teknologi baner vei for bedre helsetjenester og brukeropplevelser. EY har lang erfaring med komplekse teknologiprosjekter innenfor helsesektoren.

  Teknologistrategi

  Vi har kompetansen du trenger for å definere mål og strategi for teknologi i din virksomhet.

  Alle bedrifter har mål – men ikke alle vet hvordan teknologistrategi og -drift bør innrettes for å nå dem. EY har lang erfaring fra teknologiprosjekter over hele verden og dyp innsikt i de viktigste trendene, innovasjonene og reguleringene i markedet. I et typisk prosjekt hjelper vi kunder med å prioritere teknologirelaterte initiativer, aktiviteter og fokusområder. Vi viser hva de bør gjøre og hva de ikke bør gjøre for å lykkes. Fra ledelsens viktigste beslutninger til konkrete problemstillinger i daglig drift – EY har teknologikompetansen du trenger.

  IT-strategi

  EY har kunnskap om hvordan bedrifter kan utnytte IT for å innfri sine ambisjoner og skaffe konkurransefortrinn. Vi hjelper ledere med å identifisere og definere tydelige mål. Deretter bistår vi i utarbeidelsen av handlingsplaner, som viser hvilke IT-initiativer som kreves og hvordan de gjennomføres. Gjennom samarbeidet med EY lærer bedrifter å ta bedre IT-beslutninger, samtidig som de får større verdi fra sine IT-investeringer.

  IT-driftsmodell

  En IT-driftsmodell oversetter ledelsens strategiske ambisjoner til praktiske implikasjoner for de ansatte og den daglige driften. EY bistår virksomheter i utarbeidelse og forbedring av IT-driftsmodeller og støtter kunden gjennom implementeringsfasen. Blant annet kan vi bistå i valget av verktøy og leverandører, hvilke områder som kan tjenesteutsettes og hvilke som bør håndteres internt. I tillegg bistår EY i omstillingen til fleksibel og smidig arbeidsmetodikk. En ny IT-driftsmodell medfører effektivisering og kostnadsbesparelser, samtidig som virksomheten blir bedre rustet til å drive innovasjon og tilpasse seg raske teknologiske endringer.

   

  Kontaktperson:

  Thomas Strand, Associate Partner

   

  Transformasjonsledelse

  Sammen mot en fremtid i endring: Din partner for transformasjon og vekst.

  Transformasjonsledelse handler om å inspirere, motivere og veilede en organisasjon gjennom større endringer.  

  EY hjelper kunder med å sette retning i en tid med usikkerhet, og bistår med å oppnå ambisiøse mål. Vi gjør dette ved å veilede til strategisk planlegging, tydelig kommunikasjon, og effektiv endringsstyring. Vi hjelper kunder med å forstå den unike dynamikken i deres organisasjoner og sammen finne innovative løsninger. Vi fremmer bærekraftig vekst og utvikling ved å integrere endringer i organisasjonens kjerne. 

  Transformasjonsledelse er avgjørende for å sikre at organisasjoner kan tilpasse seg og blomstre i en verden som stadig endrer seg. Det handler om å lede med visjon, inspirasjon og en sterk forpliktelse til kontinuerlig forbedring.  

  Strategisk porteføljestyring

  Strategisk porteføljestyring handler om å prioritere alle initiativene i en organisasjon, uavhengig av om disse løses som prosjekter, program eller med kontinuerlig utvikling, slik at de bygger opp under organisasjonens strategi.  

  EY hjelper kunder med å sikre at initiativene følger strategien, balanseres riktig, og får nødvendige ressurser. I tillegg er det viktig å jobbe med porteføljen kontinuerlig, som et aktivt verktøy for endring og innovasjon. Vår tilnærming inkluderer analyse, styringsprosesser, og verktøyimplementering. EY kan både bistå kunder som allerede har en prosess og organisering rundt strategisk porteføljestyring, samt bygge og lede dem. 

  Program-, prosjekt- og produktledelse

  EY hjelper kunder som ønsker kompetanse, erfaring eller kapasitet til å drive digitalisering og teknologiske endringsinitiativer. Vi tilpasser vår tilnærming til organisasjonens unike behov og initiativets egenart. Vi bruker tradisjonell program-/prosjektstyringsmetodikk eller smidige arbeidsmetoder og produktledelse avhengig av det som skal leveres. Vi sørger for god styring av, og samhandling med, leverandører for å sikre vellykkede teknologileveranser. Vi bidrar til bærekraftige endringer, og jobber for at teknologiinvesteringer alltid skal være verdiskapende.

   

  Kontaktperson:

  Elisabeth Wallem, Associate Partner

   

  Operasjonalisering av teknologi

  Integrert teknologi for organisasjonens suksess.

  I en stadig skiftende teknologisk verden er det avgjørende å integrere og operasjonalisere teknologi for å opprettholde konkurransekraft og fremme vekst. EY hjelper organisasjoner med å realisere sitt teknologiske potensial, sikre strategisk tilpasning og levere målbar verdi. Dette er en helhetlig strategisk tilnærming som sikrer at teknologi ikke bare implementeres, men fullstendig integreres for å oppnå organisasjoners mål. Uansett om du ønsker å transformere IT, optimalisere teknologiinvesteringer eller finne de beste løsningene, står vi klare til å veilede deg gjennom hele prosessen.

  IT Sourcing

  I en tid med mange alternativer er det utfordrende å vite hvilken teknologi som er den rette. I EY har vi kompetanse på å utvikle strategier for IT Sourcing som kombinerer intern kompetanse med eksterne leverandørers ferdigheter og ressurser. Vi har erfaring fra håndtering av anskaffelser og veileder våre kunder gjennom hele implementeringen. Som rådgivere med god innsikt i markedet, gir EY deg en objektiv vurdering av leverandørers styrker og svakheter, slik at du kan ta den beste beslutningen for din organisasjon.

  IT Financial Management (ITFM)

  Det er et økende behov for verktøy og kapabiliteter innenfor IT Financial Management (ITFM). ITFM er en disiplin som gir IT-ledere evnen til å effektivt gjøre rede for, styre og analysere IT-kostnader, samt kommunisere verdien av IT til organisasjonen. EYs ITFM-team har, basert på lang praktisk erfaring og dyp faglig innsikt, utarbeidet en metodikk for å bistå organisasjoner med å bygge opp og vedlikeholde en ledende ITFM-praksis.

  Les mer om hvordan vi jobber ITFM her (EN).

  Smidig organisering

  I konstant skiftende omgivelser med stadig høyere og individuelle kundebehov, må organisasjoner tilpasse seg raskt. EY hjelper organisasjoner med å ta i bruk smidige metoder og teknologi for å bygge og opprettholde en kultur for kontinuerlig forbedring. Resultatet av dette er at organisasjoner kan reagere raskere på endringer i markedet, forbedre produktkvaliteten og fremme samarbeid på tvers av organisasjonen.

   

  Kontaktperson:

  Christian Mjaanes, Partner

   

  Teknologien fortsetter å utvikle seg i et raskt tempo, noe som gjør det essensielt for bedrifter å holde seg oppdatert på nye teknoloiske trender og tjenester. EY omfavner de nyeste teknologiske trendene, og kan bistå bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige og innovative i et stadig skiftende teknologisk landskap.

  Ved å benytte seg av skytjenester kan virksomheter få tilgang til IT-løsninger og tjenester over internett fremfor fra lokale datasentre. Skytjenester gir virksomheter skalerbarhet, kostnadseffektivitet, fleksibilitet og tilgang til avansert teknologi, noe som styrker konkurranse- og innovasjonsevnen. EY kan hjelpe med blant annet strategi, modenhetsanalyse, transformasjon, samt optimalisering av bruk av skytjenester.

  Kontakt Thomas Strand for mer informasjon.

  Environmental, Social, Governance (ESG) representerer bærekraft og ansvarlig praksis som fremmer miljø, samfunn og effektiv styring. Det kommer stadig nye lover og krav til rapportering på bærekraft, og til tross for økte bærekraftsambisjoner hos bedrifter ser man at mange sliter med å levere på sine bærekraftsmål. EY kan hjelpe med å analysere ditt eksisterende teknologilandskap, gjennomføre datagapanalyser basert på CSRD/ESRS, samt utarbeide målbilder for digitalisering og et veikart for å nå målene. Vi kan videre bistå med å etablere en ESG-dataplattform, finne ESG-løsninger som passer ditt behov, samt hjelpe til med implementering.

  Kontakt Max Österlund for mer informasjon.

  Helsedata er avgjørende for å gi riktig pasientbehandling, og er en viktig kilde til forskning. Til tross for det store potensialet som ligger i Helsedata er det ofte utfordrende for helsesektoren å utnytte dataene av årsaker som blant annet manglende standarder for datainnsamling, personvernlovgivning, manglende analyseferdigheter og ressurser. Sammen med våre kunder kan EY utarbeide strategier, gjennomføre analyser, og bistå ved implementering for å oppnå god utnyttelse, og sikre meningsfull innsikt av helsedata.

  Generativ AI (GenAI) er i konstant endring og bruken av teknologien øker i stadig flere industrier og virksomheter, og vil påvirke måten vi jobber. GenAI kan være utfordrende å ta i bruk av grunner som begrenset kompetanse eller kapasitet, usikkerhet rundt personvern, databeskyttelse, samt tillit og aksept blant ansatte og kunder. Innenfor GenAI hjelper EY virksomheter med å bygge god forståelse for teknologien, definere en strategi, transformere funksjoner, samt sørge for tillit blant ansatte for å sikre effektiv og trygg bruk.

  Kontakt Stian Ellingsen for mer informasjon.

  Ta kontakt

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.