Technology transformation

Teknologi er en integrert del av hvordan en virksomhet opererer og står i sentrum av store markedstrender som endrer rammebetingelsene for de fleste sektorer. Trendene er knyttet til blant annet det grønne skiftet, endringer i konkurransebildet og forventninger fra kunder, endringer i geopolitikk og sikkerhetsbildet, samt kampen om talentene.

Hva EY kan gjøre for deg

Virksomheter som vil lykkes i fremtiden er de som evner å raskt tilpasse seg og sine tjenester til endrede konkurranseforhold. Det betyr at en virksomhet må tilpasse sin operasjonelle modell for å understøtte rask utvikling og innovasjon, samtidig som man sikrer å maksimere verdien av de investeringer og de tjenesteleveranser man har. I EY har vi bygge topp langvarig kompetanse innenfor fem strategiske satsingsområder:

 1. Technology Strategy Acceleration
 2. Technology Transformation Delivery
 3. ServiceNow
 4. Sustainability
 5. Digital Health

Dersom virksomheter ikke omfavner det nye verdensbildet vi lever i, kan man miste sitt konkurransefortrinn, pådra seg uhåndterlige risikoer og miste kampen om talenter. Den grønne omstillingen som treffer alle regioner og næringer vil kreve et teknologisk løft for å sikre en rettferdig og økonomisk bærekraftig omstilling til et null-utslippssamfunn. Likeledes, vil den grønne bølgen følges av nye reguleringer som påvirker IT-landskapet til virksomheter. Dersom en virksomhet ikke etterlever og er forut slike regulatoriske krav, kan fremtidige kostnader blir store – både i form av kroner og omdømmetap.

Samtidig, ved alle utfordringer følger også nye muligheter. De virksomhetene som evner å gjennomføre nødvendige teknologiske omstillinger i takt med det grønne skiftet, vil ikke bare innta en fordelaktig markedsposisjon, men vil også evne i større grad å rekruttere og beholde teknologiske talenter. Samlet gjør dette at virksomheter ikke bare vil være med på den bærekraftige utviklingen av samfunnet – men også sikre at IT er fremtidsrettet og verdiskapende for virksomheten.

 • Technology Strategy Acceleration

  Vi tilbyr rådgivning til CIO / CTO rundt bedriftens IT-transformasjon gjennom tjenester som teknologi, digitalstrategi, IT-organisasjon, driftsmodelldesign, IT-styringsmodeller, IT-spend analyse, benchmark, IT Financial Management, IT-outsourcing, forretningstransformasjon gjennom sky, og mer.

 • Technology Transformation Delivery

  Vi tilbyr prosjekt-, program- og porteføljestyring i verdensklasse for å støtte komplekse transformasjoner i stor skala, inkludert støtte med pakket programvarevalg og offentlige anskaffelsesprosesser.

 • ServiceNow

  Vi hjelper kunder med å utforme, implementere og drifte ServiceNow-løsninger innenfor områdene Risk (GRC), Cyber, HR/GBS, IT/OT og ESG.

 • Sustainability

  Vi hjelper kunder med å administrere ESG-agendaen gjennom digitale bærekraftsløsninger. Vi hjelper også CIO/CTO-er med å transformere til en mer "grønn IT".

 • Digital Health

  Vi sikrer bedre helse gjennom å velge og implementere riktig teknologi.

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.