Fremtidens arbeidsplass

Alle arbeidsgivere vil tilby fleksibilitet, men det er lettere sagt enn gjort. Overgangen krever ny teknologi, effektive kontorområder og mer samarbeid.

Slik lager EY fremtidens arbeidsplasser

Få den nyeste innsikten rett i din innboks

Abonnér her

Bricks, bytes og behavior

For å skape bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden, må organisasjoner jobbe på tvers av ulike funksjoner som lokaler, menneskelige ressurser (HR) og informasjonsteknologi (IT). Vi kaller det bricks, bytes og behaviors.

 • Bricks refer to the physical workplace, often the office

  Hva skjer når arbeidsstyrken din ønsker mer fleksibilitet med hensyn til arbeidssted og arbeidstid? Hva bør du vurdere før du lander på hva som blir fremtidens arbeidsplass for dere? En arbeidsplass som gir fleksibilitet for når og hvor man jobber – og som samtidig styrker samarbeid, innovasjon og effektiv problemløsning – kommer ikke av seg selv.

  For oss i EY er det viktig å sørge for at hver enkelt medarbeider har tilgang til et nettverk av lokaler, egnet til å utføre ulike aktiviteter i løpet av en arbeidsdag. Hovedformålet med fremtidens EY-kontorer er å møtes, samarbeide og bygge sterke team, og ikke bare å jobbe. Vi håper å kunne redefinere hva som ligger i begrepet kontorlokaler ved hjelp av denne pilaren. Derfor tar vi i bruk mer fleksible kontorlokaler som en del av vår plan.

  Ikke bare er det en mer bærekraftig tilnærming, men det er også i tråd med det våre medarbeidere selv ønsker. Vi støtter våre ansatte med å sette opp hjemmekontorene sine, siden vi vet at det er et viktig arbeidsrom i det nettverket vi ønsker å skape. Et nettverk som i økende grad vil forenkle tilknytning og samarbeid – og være en positiv opplevelse.

  La oss snakke om hva som er den beste løsningen for din arbeidsplass!

   

 • Bytes refer to the digital workplace

  Teknologien som muliggjør hybridarbeid.

  Hvordan kan teknologi bistå din arbeidsplass i å tilby den fleksibiliteten medarbeiderne ønsker? Hva slags teknologi trengs for å hjelpe ledere med å prioritere hvor og når de skal bruke arbeidstiden? Hvordan vet dine medarbeidere når de bør være på kontoret for å møte teamet fysisk?

  Hos EY er Bytes både individuell teknologi for alle våre medarbeidere og teknologi på kontorene som støtter moderne arbeidsmåter. Automatiserte verktøy og banebrytende teknologi er en del av denne pilaren og bidrar til å støtte våre medarbeidere uavhengig av hvor de velger å jobbe.

  La oss snakke om hva som er den beste løsningen for din arbeidsplass!

   

 • Behaviors refer to the culture

  Hvordan kan du bygge en formålsdrevet kultur og samtidig tilby dine ansatte fleksibilitet? Hvordan skal du lede når noen ansatte jobber hjemmefra, og andre sitter på kontoret?

  Når medarbeiderne jobber i en organisasjon basert på tillit, og som oppmuntrer til samarbeid, innovasjon, åpenhet og selvledelse, vil de blomstre. Behaviors – atferd – fokuserer på nye måter å jobbe på. Hos EY støtter denne pilaren våre medarbeidere til å yte sitt beste og bidrar til en følelse av tilhørighet.

  La oss snakke om hva som er den beste løsningen på din arbeidsplass!

   

Bilde av EYs nye hovedkontor som er designet for den hybride arbeidsmodellen

S7 er designet for vår hybride arbeidsmodell, med moderne teknologi som gjør det enkelt å samarbeide både virtuelt og fysisk.

EY-hybridmodellen

Fremtidens bærekraftige arbeidsplass er basert på forskning, tillit til mennesker og respekt for individuelle behov, preferanser og livssituasjoner. Vi vet at one-size ikke passer alle.

EY-hybridmodellen gir medarbeiderne våre fleksibilitet til å samarbeide med kunder og kolleger når som helst og hvor som helst. Med teknologi som muliggjør hybrid samarbeid og en sterk kultur som inspirerer til innovasjon, er alt mulig.

 

Les mer (EN)

Den fremtidige måten å arbeide på er her

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din. 

Abonnér nå

Karriere hos EY

Hos oss kan du stille bedre spørsmål for å få bedre svar. Du kan inspirere til endringer og åpne dører. Du kan lære og lede. Du kan være den beste versjonen av deg selv ved å bidra til å skape et bedre arbeidsliv.

Les mer

Fleksibilitet og mobilitet

Jobb i et miljø med fokus på fleksibilitet og en hybrid arbeidsmodell. Det kan bidra til at du blir den beste versjonen av deg selv og lykkes både i ditt profesjonelle og i ditt private liv.

Les mer