Omskap resultater

Rask effekt. Bærekraftige resultater.

Vi hjelper deg med å svare på utfordringene som følger av Covid-19 og bidrar med pålitelig ledelse i denne presserende og komplekse situasjonen, for å hjelpe deg med å gjenopprette og bevare verdien for en bedre fremtid.

Hva EY kan gjøre for deg

Vi leverer løsninger raskt. Enten du er et offentlig eller privat selskap, offentlig institusjon, investor eller finansiell interessent, jobber vi tett med kunder med fokus på utførelse for å transformere finansiel og/eller operasjonell ytelse fra verdigjenoppretting, via bevaring til verdiskaping.

Vi tilbyr dyp innsikt og dag-til-dag-støtte for å hjelpe deg med å svare på:

 • Hvordan kan jeg etablere et effektivt krisehåndteringsteam for COVID-19 for å få mer kontroll over situasjonen?
 • Hvordan kan jeg bygge og sikre likviditet og håndtere virkningen av forstyrrelser mellom økonomi og drift?
 • Hvordan kan jeg få mer oversikt over potensielle forretningsrisikoer som følge av COVID -19 og gi klare anbefalinger for handling?
 • Hvordan kan jeg beskytte kontinuiteten i virksomheten?
 • Hvem kan hjelpe meg med å utvikle alternativer for en rednings- eller gjenopprettingsplan, for så å hjelpe meg med å finne kapital til å støtte den og forhandle med mine interessenter?

Vi tilbyr støtten du trenger for å oppnå dine mål:

 • Beredskapsplanlegging og insolvensløsninger

  De fleste restruktureringer trenger en «Plan B» — enten som en beredskapsplan for å berolige selskapsledelsen og interessenter, eller alternativt for å skape en troverdig løsning for finansielle interessenter som løser opp en fastlåst situasjon og hjelper alle parter med å komme til enighet. I spesielt utfordrende situasjoner, når ledelsen og virksomhete står overfor økende risiko og utfordringer knyttet til fortsatt drift, skaper vi tid og handlingsrom for å utvikle og levere de riktige løsningene.

  Vi samarbeider med ledelsen og finansielle interessenter for å bruke beskyttelsen og fleksibiliteten som er tilgjengelig under insolvenslovgivning for å løse problemene som truer virksomhetens overlevelse. Vi bruker beredskapsplanlegging og insolvensløsninger for å skape en restrukturering som kan få tilslutning gjennom en pålitelig «plan B», ved å bevare og gjenopprette verdi, stabilisere kritiske tjenester og beskytte jobber, eller ved å sørge for en kontrollert avvikling.

  Finn ut mer (EN)

 • Forenkling av selskapsstrukturen

  Selskapsstrukturer kan bli stadig mer komplekse gjennom kjøp og salg av virksomhet, joint ventures og organisk vekst. Dette kan føre til økte kostnader samt vanskeligheter med å håndtere risiko, forenkle driften, forbedre åpenheten og overholde endrede reguleringer.

  Vi har erfaring med å støtte hele spekteret av organisasjoner, enten det er store multinasjonale selskaper som ønsker å redusere sitt globale enhetsavtrykk, eller en liten innenlandsk organisasjon som ønsker å fjerne en enkelt enhet fra strukturen for et bestemt formål. Teamet vårt integrerer kunnskap om restrukturering, skatt og finansiell rådgivning for å hjelpe organisasjoner med å vurdere, rasjonalisere og forenkle deres juridiske struktur på tvers av alle sentrale faser: oppsett, gruppekompleksitetsanalyse, programadministrasjon, due diligence og problemløsning og eliminering av enheter.

  Finn ut mer (EN)

 • Forbedring av likviditet og arbeidskapital

  Uttrykket «cash is king» er mer relevant i dag enn noensinne. Dynamiske markeder i stor endring, geopolitisk usikkerhet og stadig økende åpenhet for virksomheter øker presset på selskapers likviditet og kontantstrømmer. Mange ledergrupper sliter med å opprettholde god kontroll over kortsiktige kontantstrømmer og arbeidskapitalen som driver dem, og etterlater virksomheten sårbar for markeds- og driftsendringer.

  Vi har erfaring med å støtte alle typer selskaper, enten det er en vellykket virksomhet som ønsker å øke aksjonærverdier eller en organisasjon som opplever manglende likviditet. Vi hjelper deg med å utvikle de tre viktigste komponentene i god arbeidskapitalstyring: identifisering av kontantgenererende muligheter, kontantstrømsprognoser samt visibilitet og kontroll.

  Finn ut mer (EN)

 • Ledelse av restruktureringen/snuoperasjonen

  Omstruktureringer bringer mange utfordringer på toppen av de daglige kravene som følger av å drive en virksomhet, for eksempel: å administrere konkurrerende agendaer, skape tid til å utvikle alternativer, vite hvilket alternativ som er riktig på basis av ufullstendig informasjon og utføre beslutninger raskt for å opprettholde støtte fra interessenter i et stresset miljø.

  Vi skaper forståelse, tilpasning og støtte hos interne og eksterne interessenter og fokuserer på handlinger som bidrar til endrede resultater.

  Finn ut mer (EN)

 • Bevaring av interessentverdier

  Interessenter blir bedt om å raskt ta stilling til situasjonen når virksomheter underpresterer, får presset likviditet eller opplever erosjon av verdier. Vi støtter dere i et raskt skiftende miljø når informasjonen er ufullstendig, dagsordener ikke lenger samsvarer og tilliten reduseres.

  Vi samarbeider med alle interessenter for å bevare, skape og realisere verdier gjennom rådgivning i omstruktureringer, vurdering av selskapets vedvarende levedyktighet, interessentdialog og analyser av valgmuligheter.

  Finn ut mer (EN)

 • Restrukturering av gjeld, kapitalinnhenting og M&A

  Å bevare verdi for et selskap og dets interessenter krever ofte en endring av kapitalstrukturen og eiendelene i porteføljen. Dette oppnås ofte ved en kombinasjon av finansiell restrukturering og M&A-aktiviteter for å avhende eiendeler som ikke er kjernevirksomhet og potensielt skaffe ny egenkapital. EY har erfaring og kan hjelpe deg med å analysere, strukturere, forhandle med interessenter og finne en best mulig løsning.

  Finn ut mer (EN)

 • Rask ytelsesforbedring

  De fleste selskaper vil sannsynligvis oppleve operasjonelle utfordringer og underprestere på et eller annet tidspunkt. Mens den underliggende årsaken kan være skjult, kan den negative effekten være svært synlig — resultatvarsler, fallende KPIer, uoppnådde milepæler i prosjekter, tap av kundekontrakter eller avganger i ledelsen.

  Enten et selskap er i krise eller rett og slett står overfor en operativ utfordring, har teamet vårt erfaring med å hjelpe ledergrupper med å identifisere og prioritere de mest kritiske problemene, stabilisere virksomheten, etablere enighet blant ledelse og interessenter rundt løsningen og levere håndgripelige resultater raskt.

  Finn ut mer (EN)

 • Verdiskaping for aktive eierfond

  Våre praktisk orienterte ledere innen verdiskaping hjelper PE-selskaper (og sponsorer) med å levere på sine investeringscaser gjennom å akselerere forbedringer i kontantstrøm og fortjeneste, fra ideer til resultater. Vi prioriterer vår involvering og har fokus på de situasjonene vi kjenner best: komplekse carve-out, funksjonell transformasjon og operasjonelle utfordringer.

  Finn ut mer (EN)

Skattehensyn ved verdiskaping, bevaring og gjenoppbygging

Vi bistår med råd ved kommersielle transaksjoner som balanserer skattehensyn med virksomhetens overordnede mål. Finn ut mer (EN).

Kontakt oss for øyeblikkelig støtte gjennom disse ustabile og usikre tidene

Vi har et klart syn på de kritiske spørsmålene og de nye svarene som kreves for effektiv krisehåndtering, motstandsdyktighet og kontinuitet i virksomheten.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.