Bilde av Anja Undrum Enge – Partner
Jeg driver endring i organisasjoner ved å stille de riktige spørsmålene og sørge for å oppnå maksimal verdi for medarbeidere, kunder og organisasjoner i sin helhet.

Anja Undrum Enge

Partner, People Advisory Services, EY Norge

Hjelper kunder med å skape verdi gjennom varig og bærekraftig endring.

Fokusområder Rådgivning Workforce
Kontor Oslo, NO

Anja er Partner i EY Consulting og er knyttet til People Advisory Services. Hun har solid erfaring med ledelse av komplekse prosjekter hvor både organisasjonsutvikling, IT og prosess har vært sentrale elementer.

Anja sin kjernekompetanse er innen prosjektledelse, endringsledelse, organisasjonsdesign, og transformasjoner i organisasjoner. Hun har også vært involvert i større prosesser innen strategiutvikling og -implementering.

Med sin 15-årige erfaring innen Management Consulting, er Anja godt kjent med å drive verdigivende prosesser, tilrettelegge vanskelige beslutningsprosesser i ledergrupper på toppnivå, forankre prosesser i ulike interessentgrupper og utarbeide gode ‘business cases’ for ulike organisasjoner.

Anja har en mastergrad i Helseøkonomi fra London School of Economics. Hun startet i EY i 2007, og har sin base ved kontoret i Oslo.

Building a better working world – Slik utgjør Anja en forskjell

Anja bidrar til Building a better working world ved å hjelpe ledere og organisasjoner gjennom vanskelige prosesser for å oppnå strategiske mål på en god og effektiv måte. Dette innebærer å skape en god arbeidskultur med engasjerte medarbeidere, godt samarbeid, og sørge for tydelige og effektive prosesser i organisasjonen.

Kontakt Anja