Konsulenttjenester innen blockchain

I Rådgivning

Blockchain er en desentralisert regnskapsbok for hver transaksjon som utføres i et nettverk, og muliggjør desentralisert utveksling av pålitelige data - en «delt journal».

Hva EY kan gjøre for deg

Blockchain er en digital peer-to-peer-transaksjonutveksling som deles av et distribuert nettverk av datamaskiner, og kan bidra til å øke gjennomførings- eller oppgjørshastigheten samt bedre sikkerheten. Det kan bidra til å effektivisere og akselerere forretningsprosessene dine, gi økt beskyttelse mot cybertrusler og redusere eller eliminere behovet for mellommenn.

Blockchain kan være et overbevisende alternativ når data som skal lagres samlet er fragmentert ved kilden, eller når datasikkerheten er lav. Noen av fordelene med denne teknologien er avstemming, standardisering og harmonisering av data, i tillegg til redusert risiko.

Tre viktige kjennetegn ved blockchain:

1.    Distribuert regnskapsbok

 • Hver deltaker i nettverket har en kopi av alle transaksjonene.
 • Transaksjoner er sikret med kryptering for å forhindre manipulering.

2.    Konsensusalgoritme

 • Det er ingen enkeltnode eller -server som er ansvarlig for å godkjenne transaksjoner. Dette gir en genuint distribuert transaksjonsbehandling.
 • Hver oppføring blir validert og registrert i alle hovedbøker i nettverket.

3.    Smarte kontrakter / programmerbar regnskapsbok

 • Transaksjoner kan sendes med vedlagte regler – små programmer som styrer når og hvordan transaksjoner skal behandles.

Vår tilnærming til blockchain starter med en modenhetsvurdering, der ulike forretningsområder kan støtte følgende virksomhetsutvikling:

 1. Skape organisasjonsforståelse. Målet med den første fasen er å øke forståelsen og jobbe sammen for å identifisere potensialet ved blockchain.
 2. Evaluere mulighetene innenfor blockchain. I den andre fasen fokuseres det på å identifisere anvendelsesområder og bruke caser som vil gi den høyeste merverdien.
 3. Utvikle et veikart for transformasjonen. I den tredje fasen hjelper vi med å sammenstille, prioritere og bygge et transformasjonsveikart med flere faser.
 4. Fremme implementering. I denne fasen støtter vi deg ved hjelp av definering og implementering av konseptbevis, pilotprosjekter og blockchain-implementeringer i full skala, integrert med din organisasjon og verdikjeden i denne.

Har du tenkt over disse fem spørsmålene?

 • Hvordan kan blockchain frigjøre verdi i din organisasjons verdikjede?
 • Hvordan vil blockchain påvirke virksomheten din de neste to, fem og ti årene?
 • Hva er de skattemessige og juridiske implikasjonene ved bruk av blockchain?
 • Hva er barrierene for at organisasjoner kommer i gang med blockchain-planene sine?
 • Hvordan ser produktinnovasjon ut for din bedrift?

Vår rådgivere er her for å hjelpe deg med å besvare disse viktige spørsmålene på bedre måter.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.