Bilde av Hanne Skaarberg Holen, EY
Godt advokathåndverk kan bidra til at den som har rett også får rett. Jeg forsøker å løse tvistesaker så raskt og effektivt som mulig.

Hanne Skaarberg Holen

Partner, Advokat, Tax & Law, Leder for tvistegruppen, EY Norge

Advokat med møterett for Høyesterett. Hun har prosedert store skatte- og avgiftssaker for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, og for EFTA-domstolen.

Fokusområder Skatt Jus
Kontor Oslo, NO

Hanne leder tvistegruppen i EY Tax & Law, og er advokat med møterett for Høyesterett. Hun har prosedert store skatte- og avgiftssaker for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, og for EFTA-domstolen. Hun har skrevet om norsk internasjonal skatterett, og om skatteforvaltningsloven.

Vi bistår selskaper og personer med spørsmål om norsk og internasjonal skatterett. Flere i gruppen har bakgrunn fra skattemyndighetene, og alle er genuint opptatt av å finne gode løsninger på skattemessige utfordringer.  Vi kan bistå med skattesaker på alt fra bokettersyn til Høyesterett.  Erfaringsmessig kan vi oftere sikre et godt utfall om vi trekkes inn tidlig.

Building a better working world – Slik utgjør Hanne en forskjell

"Jeg vil fremme rett og hindre urett, og er særlig opptatt av rettssikkerhet i skattesaker. Det er krevende å stå opp mot skattemyndighetene, og jeg støtter skattytere som trenger min hjelp".

Kontakt Hanne