Indirekte skatt og global handel

I Skatt

De siste årene har spørsmål knyttet til administrasjon av indirekte skatter — som moms, GST, toll og avgiftssatser — kommet på selskapers agenda.

Relaterte temaer Skatt Global trade

Hva EY kan gjøre for deg

For å unngå evalueringer, straff og tilfeller av blokkerte varer på flyplasser, er kjennskap til og korrekt anvendelse av de indirekte skattereglene essensielt. Skattebetalere og -administratorer er ikke alltid enige om reglene. Kompleks lokal lovgivning, forretningsmodeller i utvikling og ulike instansers vidt forskjellige compliance-forpliktelser øker risikoen for uenigheter.

Vi kan gi deg råd om trinnene du må ta for å oppfylle dine skattemessige forpliktelser og løse skattekontrovers. Vi fremmer en åpen dialog med tollmyndigheter, offentlige instanser, forretningspartnere og andre interessenter om toll- og internasjonale handelsspørsmål, virkningen av politiske beslutninger og viktigheten av fri handel.

TradeWatch

Vårt interaktive, kvartalsvise nyhetsbrev gir oppdateringer og innsikt om internasjonale toll- og handelsspørsmål.


Les mer (EN) (pdf)

 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.