Christin Bosterud
Mangfold og inkludering er viktige verktøy for å sikre innovasjon og kreativitet. En vesentlig bestanddel av dette er å sikre kjønnsbalansen i alle deler av samfunnet, også på ledernivå.

Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, EY i Norge, og nordisk Chief Sustainability Officer

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Christin er advokat, har en PhD i etikk og er adm. dir. for EY i Norge. Hun jobber mye med temaet mangfold og inkludering både internt og eksternt.

Christin har jobbet med indirekte skatt i over 25 år, primært med strukturer for multinasjonale selskaper. Hennes sektorfokus kombinerer detaljhandel og industri.

Viktigste arbeidsområder i EY er å realisere selskapets strategi og overvåke governance og partner-spørsmål, HR-prosesser og implementering av ulike globale og regionale mangfolds- og inkluderingsinitiativer.

Christin har fylt ulike roller innen Tax i Norden, inntil januar 2020 som leder for Law-området i EMEIA-landene. Hun har jobbet i EY siden 2002, da hun kom inn gjennom fusjonen mellom Andersen Legal and EY i Norge.

Christin fikk sin eksamen i jus fra Universitetet i Oslo og er medlem av Den Norske Advokatforening.  Hun har sikret seg en doktorgrad (PhD) i etikk med tema innen likestilling i toppledelse fra et kristent-etisk perspektiv.

Building a better working world – slik gjør Christin en forskjell

Jeg er nordisk sponsor for EYs Women.Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Jeg har også vært tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. Vi har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere. Nå ser vi frem til å lansere indeksen i andre nordiske land i samarbeid med EY-organisasjonene der.

Forskning viser at mangfold og inkludering herunder kjønnsbalanse på ledelsesnivå gir bedre økonomiske resultater. Det er viktig at kjønnsbalanse reflekteres i alle lag av samfunnet, inkludert i ledelse. Jeg har stor tro på at et bedre faktagrunnlag og større transparens på dette området kan motivere næringslivet til å flytte seg i riktig retning.

Kontakt Christin