Christin Bosterud
Mangfold og inkludering er viktige verktøy for å sikre innovasjon og kreativitet. En vesentlig bestanddel av dette er å sikre kjønnsbalansen i alle deler av samfunnet, også på ledernivå.

Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Christin er advokat, har en doktorgrad (PhD) i etikk og er administrerende direktør for EY i Norge. Hun jobber mye med mangfold og inkludering både internt og eksternt.

Christin har jobbet med indirekte skatt i over 25 år, primært med strukturer for multinasjonale selskaper. Hennes sektorfokus kombinerer detaljhandel og industri.

Viktigste arbeidsområder i EY er å realisere selskapets strategi og overvåke governance og partner-spørsmål, HR-prosesser og implementering av ulike globale og regionale mangfolds- og inkluderingsinitiativer.

Christin har fylt ulike roller innen Tax i Norden, inntil januar 2020 som leder for Law-området i EMEIA-landene. Hun har jobbet i EY siden 2002, da hun kom inn gjennom fusjonen mellom Andersen Legal and EY i Norge.

Christin fikk sin eksamen i jus fra Universitetet i Oslo og er medlem av Den Norske Advokatforening. Hun har sikret seg en doktorgrad (PhD) i etikk med tema innen likestilling i toppledelse fra et kristent-etisk perspektiv.

Building a better working world – slik gjør Christin en forskjell

"Jeg er nordisk sponsor for EYs Women.Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere og potensielle ledere. Jeg har også vært tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse. Vi har sammen lansert SHE Index Powered by EY, et verktøy som kvantifiserer graden av likestilling mellom kjønnene i næringslivet og som skal bidra til flere kvinnelige ledere. Nå ser vi frem til å lansere indeksen i andre nordiske land i samarbeid med EY-organisasjonene der.

Forskning viser at mangfold og inkludering herunder kjønnsbalanse på ledelsesnivå gir bedre økonomiske resultater. Det er viktig at kjønnsbalanse reflekteres i alle lag av samfunnet, inkludert i ledelse. Jeg har stor tro på at et bedre faktagrunnlag og større transparens på dette området kan motivere næringslivet til å flytte seg i riktig retning".

Kontakt Christin