Forensic & Integrity Services

Vi hjelper organisasjoner med å oppnå sine integritetsmål.

For å beholde interessenters tillit er organisasjoner avhengige av å ha et rykte for å holde sine løfter, respekt for lovverket og vise etisk atferd. EY Forensic & Integrity Services hjelper organisasjoner med å beskytte og gjenopprette forretningsmessig og økonomisk omdømme. Vi bistår selskaper og deres juridiske rådgivere med å undersøke fakta, løse tvister og håndtere utfordringer knyttet til lover og regler. Vi setter integritet i sentrum av compliance-programmer for å forbedre håndteringen av risiko forbundet med etikk og omdømme.

Å vise integritet handler om å gjøre det du sier du vil gjøre, uten å nøle. Dette kan gjøre det lettere å tiltrekke seg og beholde talentfulle mennesker og å utnytte ferdighetene deres til det beste for virksomheten din. Et fundament bygget på integritet er viktig, fordi talenter i dagens samfunn verdsetter formålsdrevne organisasjoner. Det kan også bidra til å utvikle sterkere partnerskap med leverandører, og økt effektivitet i arbeid med ansatte, investorer, regulatorer og påvirkere. Vår tilnærming spenner fra forbedringer på områder med antatte svakheter eller problemer — slik som ledelse, kontroller, kultur og datainnsikt — til organisasjonsdesign og strukturelle implementeringer.

Hånd som holder mobil som viser nyheter om koronaviruset

Granskings- og integritetstjenester 

Hold deg oppdatert med våre siste nyhetsbrev

Les mer her

Vårt verktøy for å styrke bedrifters motstandskraft kan hjelpe deg å navigere i covid-19-krisen.

Teknologi- og informasjonssikkerhet er ett av ni fokusområder i rammeverket vi har utarbeidet for å styrke bedrifters motstandskraft. Få en oversikt over tiltak knyttet til teknologi- og informasjonssikkerhet – som du bør gjøre nå, i morgen og i tiden etter covid-19.

 

Oppdag mer   


      EY Integrity Agenda infograph

EY Integrity Agenda

Vellykkede organisasjoner må beskytte omdømmet sitt og opprettholde interessentenes tillit ved å holde løftene sine, respektere lovverket og etterleve etiske retningslinjer.

 

Fagpersoner i Forensics hjelper virksomheter med å beskytte og gjenoppbygge et godt omdømme, både økonomisk og merkevaremessig. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier verden over.

 

Fagpersoner i Forensics streber etter å gi deg fordeler gjennom ledende teknologi, dyp fagkunnskap og en bred, global erfaring innenfor din bransje.

Last ned brosjyren (pdf)  

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.

Granskings- og integritetstjenester

EY Forensic & Integrity Services hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger vedrørende misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Globalt er EY Forensics representert med over 4 500 medarbeidere i over 80 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale team som kan yte bistand i de fleste land med vår kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og kultur.

Vårt team i Norge består av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politi og påtalemyndighet. Med vårt tverrfaglige team, erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor ulike fagfelt, kan vi tilpasse vår bistand etter behov. Vi benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Granskingstjenester
En gransking vil gi en uavhengig og objektiv fremstilling av relevante fakta og hendelsesforløp og som gir et forsvarlig grunnlag for videre beslutninger, eksempelvis ved:

 • Mistanke om straffbare og andre kritikkverdige forhold
 • Brudd på interne retningslinjer og etiske regler
 • Andre hendelser som fordrer kartlegging

Vi bistår private og offentlige virksomheter med undersøkelser av alle typer hendelser hvor det er behov for å avklare faktiske forhold og analysere årsak. Vanligvis vil et granskingsoppdrag også omfatte forslag til tiltak.

Grunnkravene i vår granskingsmetodikk er at vi skal gjennomføre prosessen rettferdig, åpen og uavhengig. Prinsippene bidrar til at granskingens primære formål oppnås; å finne det objektive faktum.

Integritetstjenester
Misligheter er en operasjonell risiko som kan true måloppnåelse og ha en negativ omdømmeeffekt. Vi kan tilby følgende forebyggende og avdekkende tiltak:

 • Varslingskanal for virksomheter som ønsker bistand til å motta og/eller følge opp varsler i henhold til arbeidsmiljølovens krav samt tilleggsmodul for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingslovens krav
 • Mislighetsanalyser og risikovurderinger for å avdekke svakheter i internkontrollen på områder som eksempelvis salg, innkjøp og lønn
 • Etablere og/eller vurdere compliance-rammeverk for å sikre at rammeverket er tilpasset virksomhetens risikoeksponering med hensyn til forebyggende, avdekkende og reaktive kontrolltiltak
 • Integritets- og bakgrunns­undersøkelser (IDD) for virksomheter som er eksponert for tredjepartsrisiko i form av samarbeidspartnere, leverandører og agenter (KYC - kjenn din samarbeidspartner/kunde)
 • Kurs/seminarer for trening og opplæring, eksempelvis etikk- og dilemmatrening