Forensic & Integrity Services

Vi hjelper organisasjoner med å oppnå sine integritetsmål.

For å beholde interessenters tillit er organisasjoner avhengige av å opprettholde et godt omdømme gjennom å utvise etisk atferd. EY Forensic & Integrity Services bistår organisasjoner med å beskytte og gjenopprette forretningsmessig omdømme. Vi bistår virksomheter med å undersøke fakta, løse tvister og håndtere utfordringer relatert til lover og regler. Vi setter integritet i sentrum av arbeidet med compliance-programmer.

Å utvise integritet handler om å gjøre de riktige tingene. Et godt omdømme vil gjøre det lettere å tiltrekke seg og beholde talentfulle medarbeidere til det beste for virksomheten. Et fundament bygget på integritet er viktig fordi talenter i dagens samfunn verdsetter formålsdrevne organisasjoner. Videre vil et godt omdømme bidra til å utvikle sterkere relasjoner til kunder, investorer, leverandører og andre interessenter.

Gransking- og integritetsstjenester

EY Forensic & Integrity Services hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger vedrørende misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Les mer


            EY Integrity Agenda infograph

EY Integrity Agenda

Vellykkede organisasjoner må beskytte omdømmet sitt og opprettholde interessentenes tillit ved å holde løftene sine, respektere lovverket og etterleve etiske retningslinjer.

 

Fagpersoner i Forensics hjelper virksomheter med å beskytte og gjenoppbygge et godt omdømme, både økonomisk og merkevaremessig. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier verden over.

 

Fagpersoner i Forensics streber etter å gi deg fordeler gjennom ledende teknologi, dyp fagkunnskap og en bred, global erfaring innenfor din bransje.

Last ned brosjyren (pdf)  

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.