Forensic & Integrity services

Helping organizations achieve their integrity agenda. 

Successful organizations depend on their reputation for keeping promises, respecting laws and behaving ethically to maintain stakeholder trust. EY Forensic & Integrity Services professionals help organizations protect and restore enterprise and financial reputation. We assist companies and their legal counsel to investigate facts, resolve disputes and manage regulatory challenges. We put integrity at the heart of compliance programs to help better manage ethical and reputational risks.

Embracing integrity means doing what you say you will do, with unerring commitment. This can make it easier to attract and retain talented people and harness their skills to grow your business. A foundation built on integrity is critical because today’s talent values purpose-driven organizations. It can also help you develop stronger partnerships with suppliers and work more effectively with employees, investors, regulators and influencers. Our integrated approach ranges from enhancements in areas of perceived weakness or issues — including governance, controls, culture and data insights — to full organizational design and structural implementation.

Granskings- og integritetstjenester 

Hold deg oppdatert med våre siste nyhetsbrev

Les mer her

Navigate COVID-19 with our enterprise resilience framework

Technology and information security is one of nine focus areas in our framework for building enterprise resilience. Get your checklist for actions relating to Technology and information security – for now, next and beyond COVID-19.

 

Discover more     

EY Integrity Agenda infograph

EY Integrity Agenda

Successful organizations need to protect their reputations and maintain stakeholder trust by keeping their promises, respecting laws and behaving ethically.

 

EY Forensics professionals want to help companies safeguard and restore financial and brand reputations. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over.

 

EY Forensics professionals strive to bring you the benefits of our leading technology, deep subject-matter knowledge and broad global sector experience.

Download brochure  

Webcaster om jus, etterlevelse og teknologi

Utforsk de siste webcastene fra Forensics.

 

Oppdag mer   

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.

Granskings- og integritetstjenester

EY Forensic & Integrity Services hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger vedrørende misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Globalt er EY Forensics representert med over 4 500 medarbeidere i over 80 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale team som kan yte bistand i de fleste land med vår kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og kultur.

Vårt team i Norge består av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politi og påtalemyndighet. Med vårt tverrfaglige team, erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor ulike fagfelt, kan vi tilpasse vår bistand etter behov. Vi benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Granskingstjenester
En gransking vil gi en uavhengig og objektiv fremstilling av relevante fakta og hendelsesforløp og som gir et forsvarlig grunnlag for videre beslutninger, eksempelvis ved:

  • Mistanke om straffbare og andre kritikkverdige forhold
  • Brudd på interne retningslinjer og etiske regler
  • Andre hendelser som fordrer kartlegging

Vi bistår private og offentlige virksomheter med undersøkelser av alle typer hendelser hvor det er behov for å avklare faktiske forhold og analysere årsak. Vanligvis vil et granskingsoppdrag også omfatte forslag til tiltak.

Grunnkravene i vår granskingsmetodikk er at vi skal gjennomføre prosessen rettferdig, åpen og uavhengig. Prinsippene bidrar til at granskingens primære formål oppnås; å finne det objektive faktum.

Integritetstjenester
Misligheter er en operasjonell risiko som kan true måloppnåelse og ha en negativ omdømmeeffekt. Vi kan tilby følgende forebyggende og avdekkende tiltak:

  • Varslingskanal for virksomheter som ønsker bistand til å motta og/eller følge opp varsler i henhold til arbeidsmiljølovens krav samt tilleggsmodul for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingslovens krav
  • Mislighetsanalyser og risikovurderinger for å avdekke svakheter i internkontrollen på områder som eksempelvis salg, innkjøp og lønn
  • Etablere og/eller vurdere compliance-rammeverk for å sikre at rammeverket er tilpasset virksomhetens risikoeksponering med hensyn til forebyggende, avdekkende og reaktive kontrolltiltak
  • Integritets- og bakgrunns­undersøkelser (IDD) for virksomheter som er eksponert for tredjepartsrisiko i form av samarbeidspartnere, leverandører og agenter (KYC - kjenn din samarbeidspartner/kunde)
  • Kurs/seminarer for trening og opplæring, eksempelvis etikk- og dilemmatrening