Forensic & Integrity Services

Vi hjelper organisasjoner med å oppnå sine integritetsmål.

For å beholde interessenters tillit er organisasjoner avhengige av å ha et rykte for å holde sine løfter, respekt for lovverket og vise etisk atferd. EY Forensic & Integrity Services hjelper organisasjoner med å beskytte og gjenopprette forretningsmessig og økonomisk omdømme. Vi bistår selskaper og deres juridiske rådgivere med å undersøke fakta, løse tvister og håndtere utfordringer knyttet til lover og regler. Vi setter integritet i sentrum av compliance-programmer for å forbedre håndteringen av risiko forbundet med etikk og omdømme.

Å vise integritet handler om å gjøre det du sier du vil gjøre, uten å nøle. Dette kan gjøre det lettere å tiltrekke seg og beholde talentfulle mennesker og å utnytte ferdighetene deres til det beste for virksomheten din. Et fundament bygget på integritet er viktig, fordi talenter i dagens samfunn verdsetter formålsdrevne organisasjoner. Det kan også bidra til å utvikle sterkere partnerskap med leverandører, og økt effektivitet i arbeid med ansatte, investorer, regulatorer og påvirkere. Vår tilnærming spenner fra forbedringer på områder med antatte svakheter eller problemer — slik som ledelse, kontroller, kultur og datainnsikt — til organisasjonsdesign og strukturelle implementeringer.

Gransking- og integritetsstjenester

EY Forensic & Integrity Services hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger vedrørende misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Les mer

People sitting around a meeting table doodling out new ideas together

Seminar om hersketeknikker og effektene på det psykososiale arbeidsmiljøet

Et velfungerende psykososialt arbeidsmiljø med tilfredse og motiverte ansatte bidrar erfaringsmessig til både god trivsel og lønnsomhet.

Les mer


            EY Integrity Agenda infograph

EY Integrity Agenda

Vellykkede organisasjoner må beskytte omdømmet sitt og opprettholde interessentenes tillit ved å holde løftene sine, respektere lovverket og etterleve etiske retningslinjer.

 

Fagpersoner i Forensics hjelper virksomheter med å beskytte og gjenoppbygge et godt omdømme, både økonomisk og merkevaremessig. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier verden over.

 

Fagpersoner i Forensics streber etter å gi deg fordeler gjennom ledende teknologi, dyp fagkunnskap og en bred, global erfaring innenfor din bransje.

Last ned brosjyren (pdf)  

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.