Samfunnsansvar i EY

Utover å operere ansvarlig, er vi opptatt av å bruke vår kunnskap, ferdigheter og erfaring til å styrke våre lokalsamfunn.

Å fremme bærekraftig, inkluderende vekst 

Hos EY mener vi at vi har en viktig rolle å spille for å fremme bærekraftig, inkluderende vekst der alle kan bidra til, og ta del i fordelene ved, en bærekraftig økonomisk vekst.

Vi gir regjeringer råd om hvordan man bygger mer bærekraftige og inkluderende økonomier; vi hjelper bedrifter med å innovere med formål; og som en av grunnleggerne av The Embankment Project for Inclusive Capitalism, jobber vi mot et nytt rapporteringsrammeverk for bedrifter som øker fokuset på de virkelige kildene til langsiktig verdiskaping for alle interessenter.

Selv om denne innsatsen går langt for å oppfylle vårt mål, tror vi at vi kan og må gjøre mer, og det er derfor vi er ute etter å utvide vår innvirkning gjennom samfunnsansvar.

Dette inkluderer å gi våre ansatte muligheter til å kanalisere kunnskapen, ferdighetene og erfaringene sine til å fremme bærekraftig, inkluderende vekst i lokalsamfunnene våre – spesielt ved å hjelpe unge mennesker med å utvikle tankesett og ferdigheter de trenger mest for å lykkes i en transformativ tidsalder, og å jobbe med "impact entrepreneurs" for å skalere virksomheter som reduserer ulikhet.

Det inkluderer også å inspirere alle våre ansatte til å ta sin del i å legge inn ansvar, miljømessig bærekraft og inkluderende vekst i alle aspekter av vår egen virksomhet og verdikjede.

Vår siste kommentar

Støtte den neste generasjonen

Dagens raske endringer byr på utfordringer som tilgangen til utdanning alene ikke kan løse. Når mange barn i dag vil ende opp i jobber som ennå ikke eksisterer – og når mange eksisterende jobber kan forsvinne på grunn av automatisering – må vi tenke annerledes. Det er grunnen til at vi legger større vekt på å hjelpe unge mennesker med å utvikle tankesett og overførbare ferdigheter som kommunikasjon, kritisk tenking og kompleks problemløsing. Fordi vi mener at det er disse egenskapene som best vil gjøre dem i stand til å finne og opprettholde meningsfylt arbeid, uansett hva fremtiden rommer.

Å jobbe med impact entrepreneurs

Milliarder av mennesker rundt om i verden er fremdeles ekskludert fra muligheter, varer og tjenester de fleste av oss tar for gitt. Impact entrepreneurs gjør det til sin oppgave å redusere denne ulikheten. Med vår hjelp til å forbedre virksomhetenes motstandskraft, produktivitet og kapasitet for bærekraftig vekst, anslås det at disse allerede endrer hundretusener av liv. Ved å skalere vår støtte betydelig, har vi tenkt å hjelpe dem med å endre enda flere millioner.

Å minimere miljøpåvirkningen vår

Uansett hvor de forekommer verden over, rammer klimasjokk de fattigste i samfunnet verst og setter inkluderende vekst i fare. Derfor inkluderer vårt engasjement for å drive bærekraftig å gjøre mer for å minimere miljøpåvirkningen vår. Individuelle EY-medlemsbedrifter har allerede påtatt seg vidtrekkende forpliktelser, frem til og med å bli karbon- og vannøytrale. Hjulpet av en ny global miljøerklæring, styrker vi innsatsen for å forbedre miljøprestasjonene i hele vår globale organisasjon.