Bilde av Wenche Nielsen - Nordisk leder av branding

Wenche Nielsen

Nordisk leder for Brand, Marketing & Communications (BMC), EY Norge

Resultatorientert leder. Bygger og omsetter strategi til resultater. Beriker livet med musikk, kunst og vennskap. Mor til to.

Wenche leder avdelingen som bygger og beskytter EYs merkevare og som bidrar til vekst gjennom innovativ, kundesentrert markedsføring og kommunikasjon i Norden. Siden hun begynte i EY i 2020, har hun transformert markedsavdelingen BMC til å bli et agilt og datadrevet team, ledet den strategiske, integrerte markedsførings- og kommunikasjonsinnsatsen, etablert selskapets samlende merkevarepilarer, refokusert mot sømløse kundereiser og kvantifisert nye måter å måle ROI på.

Wenche er medlem av Nordic Markets Leadership, Nordic Functional Leadership (CBS), EMEIA BMC Leadership og Global BMC Extended Leadership Team.

Building a better working world – Slik utgjør Wenche en forskjell

"Jeg hjelper virksomheter med å utvikle og realisere strategier som skaper langsiktig, bærekraftig verdi. Jeg tror at fellesskap, utforskningsvilje og selvorganisering i tverrfaglige team, skaper innovasjonskraft, forretningsresultater og spennende arbeidsplasser".

Kontakt Wenche