Bilde av Arbab Dar
Som leder er det viktig at man lytter til den enkeltes behov og prøver å forstå drivkraften deres. Jeg er opptatt av å skape en sunn prestasjonskultur med enkeltmennesket i fokus.

Arbab Dar

Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.

Arbab er Partner og nordisk leder for CFO Advisory – Financial Services Organization. Teamet arbeider med CFO-agenda og hjelper CFO-er i bank, forsikring og kapitalforvaltning med å skape fremtidens finansfunksjon. 

Arbab har lang erfaring med finansielle tjenester, og et særlig fokus på å hjelpe CFO-er med å skape fremtidens finansfunksjon. Han mener at man skaper de beste teamene gjennom livslang læring, mangfold og balanse mellom arbeid og fritid. Han er utdannet statsautorisert revisor, og har tidligere arbeidet som revisor i EY. 

Arbab er en såkalt boomerang, som kom tilbake til EY i november 2018 etter tre år i et annet selskap, hvor han blant annet hadde rollen som CFO. Han savnet menneskene, miljøet og muligheten til livslang læring som han mener EY legger til rette for på en helt unik måte. 

Building a better working world – Slik utgjør Arbab en forskjell

Arbab mener at EYs formål «Building a better working world» handler om å gjøre de riktige tingene i hverdagen og være bevisst sine egne handlinger. Personlig etterlever han formålet ved å bevare sin integritet og forsøke å være et forbilde for kollegaer og i dialog med kunder. Han er opptatt av å gi kundene de riktige rådene med fokus på langsiktighet.

Kontakt Arbab