Foto av Arbab Dar
Som leder er det viktig at man lytter til den enkeltes behov og prøver å forstå drivkraften deres. Jeg er opptatt av å skape en sunn prestasjonskultur med enkeltmennesket i fokus.

Arbab Dar

Nordisk leder for Financial Accounting Advisory Services – Financial Services Organization

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.

Arbab er nordisk leder for Financial Accounting Advisory Services – Financial Services Organization. Teamet arbeider med CFO-agenda og hjelper blant annet CFO-er i bank, forsikring og kapitalforvaltning med å nå målbilde om å skape fremtidens finansfunksjon. Arbab har lang erfaring innen finansbransjen og har selv vært i rollen som CFO. , Han mener at man skaper de beste teamene gjennom å fokusere på livslang læring, mangfold og balanse mellom arbeid og fritid. 

Arbab er utdannet statsautorisert revisor, og har tidligere arbeidet som revisor i EY. Han er en såkalt boomerang, som kom tilbake til EY i november 2018 etter tre år i rollen som CFO for Nordea Bank i Norge. Han savnet menneskene, miljøet og muligheten til livslang læring som han mener EY legger til rette for på en helt unik måte.

Building a better working world – Slik utgjør Arbab en forskjell

Arbab mener at EYs formål «Building a better working world» handler om å gjøre de riktige tingene i hverdagen og være bevisst sine egne handlinger. Personlig etterlever han formålet ved å bevare sin integritet og å forsøke å være et forbilde for kollegaer og i dialog med kunder. Han er opptatt av å gi kundene de riktige rådene med fokus på langsiktighet. 

Kontakt Arbab