EY Hanne Thornam
Mitt fokus er å hjelpe virksomheter med å tilpasse seg til de rammene klimaendringene har gitt oss. Dette innebærer både strategi, rapportering og risikohåndtering.

Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Hanne har mer enn 14 års erfaring med å bistå næringslivet med å utvikle strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima og bærekraft.

Hanne er leder for avdelingen Climate Change & Sustainability Services (CCaSS) i EY Norge, som er en del av EYs globale nettverk med over 1000 bærekraftskonsulenter. Den norske avdelingen består av mer enn 50 medarbeidere med erfaring fra blant annet revisjon, finans, samfunnsøkonomi, ingeniørfag, biologi, geologi og kjemi. Avdelingen leverer hovedsakelig tjenester innen rapportering på bærekraft, revisjon, klimarisiko og strategi.

Hanne sin spisskompetanse er innen klimarisiko, bærekraftsrapportering og strategi, herunder bedriftsspesifikk rådgivning om hvordan tilpasse strategi i henhold til markedsforventninger og risiko som følge av klimaendringer. Hun har sin utdannelse fra LSE og ESCP, hvor hun tok en master i European Business. Før EY jobbet Hanne med rådgivning knyttet til bærekraft i et konsulentselskap og en britisk tenketank.

Building a better working world – Slik utgjør Hanne en forskjell

Building a better working world handler for meg i CCaSS om hvordan vi sammen best mulig kan bistå våre kunder med å tilpasse sin strategi, virksomhet og sine systemer til utfordringene som følger med klimaendringene. 

Hanne har de siste årene videreutviklet tjenester knyttet til rapportering, internstyring og klimafinans. CCaSS leverer tjenester til både privat og offentlig sektor.

Kontakt Hanne