Søknad til EYs Amplifier

Takk for din interesse i EY's Amplifier akseleratorprogram. For å være kvalifisert for utvelgelsesprosessen, trenger vi å samle inn informasjon relatert til din virksomhet.

Vi har strukturert søknaden i følgende seksjoner:

 1. Generell informasjon relatert til din virksomhet
 2. Din forretningsplan og hvordan den bidrar til å realisere ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 3. Overordnet informasjon relatert til virksomheten, teamet og den økonomiske situasjonen
 4. Informasjon angående din motivasjon for å delta i programmet

Du kan selv bestemme hvor detaljert du ønsker å svare på hvert spørsmål, men vi anbefaler korte og konsise svar.

Hvis du ikke har tilstrekkelig innsikt til å gi svar på ett eller flere spørsmål skriver du "NA" i tekstboksen.

Søknadsfrist høstprogram: 31. mai
Søknadsfrist vårprogram: 5. januar

Søk nå

1. Generell informasjon

I denne delen innhenter vi generell informasjon som selskapsnavn, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon etc.

2. Forretningsplan

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i forretningsplanen slik at vi bedre kan forstå virksomheten din og hvordan den bidrar til å realisere ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Elevator pitch

  Spørsmål:
  Kan du presentere forretningsidéen med 1000 tegn eller mindre?

  Vi ønsker å få en forståelse av forretningsidéen, og hvilke produkter og/eller tjenester dere bringer til markedet. 

 • Verdiløfte

  Spørsmål:
  Kan du kort forklare hvilket problem selskapet løser, og for hvem?

  Vi ønsker å forstå selskapets verdiløfte, og hvordan dine produkter/tjenester løser et reelt problem for målgruppen.

 • Forretningsmodell

  Spørsmål: 
  Hvordan tjener selskapet penger?

  Vi ønsker å forstå selskapets forretningsmodell, inkludert selskapets viktigste inntektskilder og kostnader.

 • Bærekraftsmål

  Spørsmål:
  Hvilke av FNs bærekraftsmål jobber selskapet mot?

  1. Ingen fattigdom 
  2. Ingen sult 
  3. God helse og livskvalitet 
  4. God utdanning 
  5. Likestilling mellom kjønnene 
  6. Rent vann og gode sanitærforhold 
  7. Ren energi for alle 
  8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
  9. Industri, innovasjon og infrastruktur 
  10. Mindre ulikhet 
  11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
  12. Ansvarlig forbruk og produksjon 
  13. Stoppe klimaendringene 
  14. Livet under vann 
  15. Livet på land 
  16. Fred og rettferdighet 
  17. Samarbeid for å nå målene

 • Bærekraftsarbeid

  Spørsmål:
  Hvordan bidrar ditt selskap til de utvalgte bærekraftsmålene?

   

 • Konkurrenter

  Spørsmål:
  Hvem er de tre største konkurrentene, og hvordan skiller ditt selskap seg ut fra dem?

   

 • Validering

  Spørsmål:
  Hvilken type validering har du mottatt fra din målgruppe?

  Vi ønsker å vite om du har mottatt noen form for validering i markedet. Dette kan være alt fra å ha oppnådd produkt-market-fit, intensjonsavtaler, kommersielle kontrakter, osv.

3. Selskapets nåværende situasjon

I denne delen ønsker vi at du gir oss innsikt i selskapets nåværende situasjon, nøkkelpersoner, og selskapets økonomiske situasjon.

 • Nøkkelpersoner

  Spørsmål:
  Hvem er nøkkelpersonene i selskapet, og hvilken rolle og bakgrunner har de?

  Her ønsker vi å få en indikasjon på hva som gjør teamet ditt unikt, eller om teamet besitter nøkkelkunnskap som øker sannsynligheten for deres suksess.

   

 • Selskapets livssyklus

  Spørsmål:
  I hvilken fase er selskapet? Du kan velge mellom følgende definisjoner:

  Idéfasen/Konseptfasen: 
  Den første fasen i livssyklusen, hvor fokuset er på å utforske en ny idé eller et konsept. Hovedaktiviteten på dette stadiet er å oppnå problem-solution-fit.

  Forpliktelse/Validering: 
  På dette stadiet er oppstarten juridisk etablert. Produkter eller tjenester er under utvikling, og selskapet kan være på utkikk etter pre-seed til seed-finansiering. Hovedfokuset er på å oppnå product-market-fit.

  Tidlig Vekst/Scaling:
  Selskapet har gått forbi de innledende stadiene og jobber med å generere inntekter og skaffe kunder. Selv om produktet eller tjenesten fortsatt er under utvikling, har det oppnådd product-market-fit til en viss grad. Selskapet på dette stadiet søker typisk etter seed-finansiering.

  Vekst/Scaling: 
  Selskapet går over til å bli anerkjent som en scaleup. En scaleup er i en vekstfase, signerer nye kunder, øker salg, og kan potensielt utvide til nye markeder. Produkt- eller tjenesteutvikling nærmer seg ferdigstillelse, og selskapet er sannsynligvis i ferd med å utvide sitt team. Finansieringsbehov på dette stadiet dreier seg typisk om Serie A eller B runder.

  Sen Vekst/Scaling: 
  Selskapet utvikler seg til et modent selskap med en konsekvent salgsstrøm og en solid markedsposisjon. Nøkkelaktiviteter på dette stadiet omfatter kontinuerlig forbedring og produktivitet. Selskapet kan også utforske utviklingen av nye produkter eller tjenester.

   

 • Selskapets eierstruktur

  Spørsmål:
  Hvordan ser selskapets aksjeeierbok ut?

  Her ønsker vi å vite eierandelen av founder teamet og eksterne aksjonærer.

 • Runway

  Her ønsker vi å vite hvor mange måneder selskapet kan operere med den nåværende kapitalen og kostnadsstrukturen.

 • Funding

  Spørsmål:
  Hvor mye kapital har selskapet hentet i markedet, og hva er kapitalstrategien for videre vekst?

  Her ønsker vi å forstå selskapets kapitalstrategi med hensyn til kapitalstørrelse og hvilken type investorer selskapet ønsker å samarbeide med. Hvis selskapet har en bootstrapping-strategi, bør dette spesifiseres.

 • Soft funding

  Spørsmål: 
  Har selskapet mottatt noen form for soft funding, eller er det i ferd med å sikre soft funding?

  Her ønsker vi innsikt i om du har mottatt tilskudd eller skatteinsentiver, subsidierte lån, finansiering fra inkubatorer eller akseleratorer.

4. Motivasjon for deltakelse i programmet 

I denne delen ønsker vi at du gir oss innsikt i din motivasjon for å delta i EY's Amplifier, og om det er noe informasjon du ønsker å legge til.