Søknad til EYs Amplifier

Velkommen til søknadsskjema for EYs Amplifier

Takk for at du ønsker å delta i EYs Amplifier akseleratorprogram.

For å være kvalifisert for utvelgelsesprosessen må vi samle inn noe informasjon relatert til bedriften din.

Vi har strukturert søknaden i følgende avsnitt:            

 1. Generell informasjon relatert til virksomheten din og dens aktiviteter               
 2. Forretningsplanen din og hvordan den bidrar til å realisere ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 3. Overordnet vurdering av markedet virksomheten opererer i
 4. Informasjon knyttet til dine nåværende og fremtidige kapitalbehov          
 5. Informasjon knyttet til din nåværende og fremtidige anvendelse av kapital                 
 6. Informasjon relatert til dine nåværende og fremtidige KPI-er          
 7. Informasjon relatert til gjeldende og fremtidig verdivurdering av selskapet

Du kan selv bestemme hvor grundig du ønsker å svare på hvert spørsmål. Jo mer informasjon du oppgir, jo større er sannsynligheten for at du blir valgt ut til å delta i programmet. 

Hvis du ikke har tilstrekkelig innsikt til å gi svar på ett eller flere spørsmål, trenger du bare å skrive "NA" i tekstboksen.

Last ned norsk søknadsmal (pdf)

Last ned engelsk søknadsmal (pdf)

Søk nå

1. Generell informasjon

I denne delen vil vi at du skal gi oss generell informasjon relatert til virksomhetens aktiviteter.

2. Forretningsplan

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i forretningsplanen slik at vi bedre kan forstå virksomheten din og hvordan den bidrar til å realisere ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Verdiforslag

  Spørsmål:
  Gi en kort innføring i selskapets produkter og tjenester. Hvilke viktige utfordringer og pain points adresserer disse? Hvordan bidrar produktet eller tjenesten til å realisere FNs bærekraftsmål?


  Vi ønsker å få en forståelse av hvilke produkter og tjenester din bedrift bringer til markedet. Det du bringer til markedet er lettere å forstå for oss når du knytter det til utfordringene og pain points du tar sikte på å løse. Bruk også noen linjer på hvordan verdiforslaget ditt bidrar til å realisere FNs bærekraftsmål, da dette er et av våre viktigste utvalgskriterier.

   

 • Forretningsmodell

  Spørsmål:
  Gi en kort innføring i selskapets forretningsmodell, spesielt verdikjede, inntektsstrømmer og kostnadsstruktur, og hvordan forretningsmodellen bidrar til å realisere en eller flere av FNs bærekraftsmål.


  Her ønsker vi å få et grep om hvordan selskapet ditt er strukturert med vekt på de viktigste inntekts- og kostnadselementene i selskapet ditt. Hva utgjør bedriftens største inntektsstrømmer? Er det for eksempel gjentakendeinntekter eller ikke, og hva er driverne? Hva er de viktigste kostnadskomponentene, og hva er de viktigste kostnadsdriverne? Hvordan ser verdikjeden din ut? Og utdyp kort om hvordan forretningsmodellen knytter seg til FNs bærekraftsmål.

 • Strategi for bedrifter

  Spørsmål:
  Hva er bedriftens strategiske mål innen en treårs horisont? Utdype kort om de viktigste aktivitetene som vil muliggjøre realisering av disse målene og hvilke tilleggsressurser du trenger underveis? Inkluder hvordan strategien din bidrar til å realisere én eller flere av FNs bærekraftsmål.


  Vi er ivrige etter å lære om dine overordnede mål for de neste 2-3 årene. Hva ser du for deg at selskapet ditt skal ha oppnådd innen en slik tidshorisont, og hva vil være de mest avgjørende aktivitetene for å komme dit? Hvilke ressurser trenger du for å komme dit? Hvordan er strategien din i tråd med FNs bærekraftsmål?

 • Kjernekompetansen til teamet og ledelsen

  Spørsmål:
  Gi en kort innføring i ledelsens kjernekompetanse?


  Vi vil gjerne ha en kort introduksjon til deg og kjerneteamet ditt. Ta med kjernekompetansen til teammedlemmene dine og ledelsen og fortell oss hvordan dere utfyller hverandre for å realisere de strategiske målene?

   

3. Marked

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i markedet virksomheten din opererer i.

 • Marked

  Spørsmål:
  Gi en kort innføring i markedene selskapet ditt opererer innenfor. Hva er den estimerte markedsstørrelsen (mNOK) og hva er de viktigste vekstdriverne? Hva er de viktigste trendene i det fremvoksende markedet og hva er vinnerstrategiene?


  For å danne et samlet syn på selskapet ditt vil vi gjerne vite litt om bedriftens markedspotensial. Dette inkluderer et grovt estimat av hvor stort markedet ditt er og ditt syn på de viktigste driverne bak det. Vennligst også utdype kort om de nyeste markedstrendene og hvordan selskapet ditt er posisjonert for å utnytte disse trendene?

 • Kunder

  Spørsmål:
  Gi en kort vurdering av kundene dine, inkludert deres viktigste egenskaper og attributter.


  Her vil vi først og fremst gjerne forstå selskapets kundebase. Har du betalende kunder? Hvis ja, vennligst utarbeide kort om viktige egenskaper som B2B vs. B2C, industri og størrelse? Hvis ikke, noen pågående piloter?

 • Konkurrenter

  Spørsmål:
  Gi en kort vurdering av de tre største konkurrentene dine og hva som skiller selskapet ditt fra dem.


  Vi vil at du skal utdype kort konkurransesituasjonen i markedet. Er markedet konsentrert rundt et lite eller høyt antall konkurrenter? Hvem er de mest fremtredende konkurrentene og hva er deres grunnlag for differensiering? Hvordan skiller ditt selskap seg fra de andre aktørene?

 • Substitutter

  Spørsmål:
  Gi en kort vurdering av de forskjellige substituttene som finnes i markedet og hva som skiller dere fra disse.


  Vi vil gjerne vite om selskapet står overfor noen indirekte konkurranse fra substitutter. Et eksempel kan være et B2B-programvareselskap som står overfor konkurranse fra Excel-regneark, og penn og papir.

4. Kapitalbehov

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i dine nåværende og fremtidige kapitalbehov.

 • Vekstreise

  Spørsmål:
  Hvordan ønsker selskapet å vokse?

  Alternativer:

  • Bootstrapping (selvfinansiert)  
  • Ekstern finansiering

  Vi ønsker å forstå hvordan dere vil finansiere og utvide virksomheten. Dersom dere ønsker å vokse gjennom Bootstrapping vet vi at du vil bruke personlig økonomi og / eller driftsinntekter for å utvide virksomheten din samt opprettholde kontrollen over selskapet. Det amerikanske selskapet GoPro som produserer og utvikler kameraer var et bootstrapped selskap som til slutt ble børsnotert med en verdivurdering på $ 3 milliarder.

  På den annen side krever ekstern finansiering et større fokus på å gjøre selskapet investeringsklart. Investorene kan være venner, familie, crowdfunding, engler, venture kapital etc. Dette trenger ikke spesifiseres her.

 • Hvor mye kapital har selskapet hentet så langt?

  Spørsmål:
  Hvor mye kapital er tilført selskapet så langt?

  Alternativer:

  • Mellom 0 – 1 MNOK  
  • Mellom 1 – 15 MNOK  
  • Mellom 15 - 50 MNOK  
  • Mellom 50 - 200 MNOK  
  • Mer enn 200 MNOK  

  Vi ønsker å forstå hvor mye kapital du har samlet inn til dags dato (akkumulert). Dette gir oss innsikt i hvor selskapet er på kapitalreisen, proof of concept og market, samtidig som noen eksterne har validert selskapet.

 • Gjeldsstruktur

  Spørsmål:
  Hva er bedriftens gjeldsposisjon i kroner i dag?
   

  Vi ønsker å vite hvor stor andel av det totale beløpet som eventuelt er gjeld. Gjeld kan være fra finansinstitusjoner, offentlige ordninger, intern gjeld eller konvertible lån.

 • Tilskudd

  Spørsmål:
  Hvilken type tilskudd og størrelse i kroner har bedriften din mottatt og planlegger å motta i løpet av de neste tre årene?


  Vi ønsker å vite om en del av kapitalen som er hentet inn er tilskudd. Typiske tilskuddordninger norske startups benytter seg av er via Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Horizon 2020 for å nevne noen. Når du har besvart disse tre spørsmålene, har vi oversikt over av hvilken type ekstern finansiering selskapet har hentet så langt.

 • Runway

  Spørsmål:
  Hva er selskapets runway (dvs. når går selskapet tom for cash)?


  Runway er en avgjørende KPI for budsjettering, prognoser og innhenting av kapital gjennom selskapets livssyklus. For selskap i tidligfase er en typisk runway mellom 12-18 måneder. Det gir selskapet tid og ro til å fokusere på viktige prosjekter samt nå mållinjen pluss planlegging og closing av tilleggsfinansiering.

  EY ønsker å støtte selskaper som har en bærekraftig runway eller er i ferd med å øke kapitalen. Da sørger vi for at verdien vi skaper sammen blir videreført.  

 • Hvor mye kapital skal dere hente i neste runde?

  Spørsmål:
  Hvor mye kapital planlegger dere å hente i neste runde?

  Alternativer:

  • Mellom 0 – 1 mNOK 
  • Mellom 1 – 15 mNOK 
  • Mellom 15 - 50 mNOK 
  • Mellom 50 - 200 mNOK 
  • Mer enn 200 mNOK 

  Vi ønsker å vite hvor mye kapital du planlegger å hente i neste runde, og om det er på linje med hvor mye du har samlet inn så langt. For eksempel kan et oppstartsselskap i tidligfase ha tilført mellom "1-15 mNOK" og trenger brofinansiering (en mindre kapitalforhøyelse) for å nå neste milepæl som kan være en Serie A mellom "15-50 mNOK". Formålet med denne delen er å forstå kapitalstrategien din, og hvordan dere vil realisere selskapets visjon.

5. Kapitalanvendelse

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i hvordan du har og forventer at du i fremtiden vil bruke kapital.
Gi svar på begge spørsmålene (1 og 2).

 • Produkt og teknologi

  Spørsmål:
  1. Hvordan har du brukt kapitalen til å utvikle produktet og teknologien din?
  2. Hvordan forventer du å anvende kapitalen du henter i neste finansieringsrunde?

   

  Dette spørsmålet gjelder hva du har oppnådd med kapitalen så langt når det gjelder produkt- og teknologiutvikling. Et programvareselskap kunne for eksempel ha utviklet en front-end løsning eller et dashboard, hvor et selskap i helsesektoren kunne ha gjennomført en pilot. Videre, hvordan skal du anvende kapitalen som blir samlet inn i neste finansieringsrunde?

 • Kommersialisering

  Spørsmål:
  1. Hvordan har dere brukt kapitalen til å kommersialisere virksomheten?
  2. Hvordan forventer dere å bruke kapitalen som skal hentes inn for å kommersialisere virksomheten ytterligere?


  Dette spørsmålet er relatert til selskapets salgs- og markedsføringsaktiviteter og gir oss innsikt i fokuset på kommersialisering og markedsstrategi så langt, og i fremtiden. Startups innen Deep Tech trenger vanligvis mer tid på utvikling enn for eksempel SaaS-selskap.

 • Fusjoner og oppkjøp

  Spørsmål:
  1. Har dere brukt kapitalen til å kjøpe andre selskaper/IP-er?
  2. Ser dere for dere i fremtiden å anvende kapitalen til å kjøpe andre selskaper / IP-er?


  Noen selskaper henter kapital som skal anvendes til å vokse gjennom M&A. Denne vekststrategien kan gi tilgang til nye markeder, kompetanse eller kunder.
   

6. KPI’er

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i hvilke KPI-er du har og planlegger å oppnå i ditt nåværende og fremtidige finansieringsstadium.
Gi svar på begge spørsmålene (1 og 2).

 • Kunder/brukere

  Spørsmål:
  1. Hvor mange kunder / brukere har selskapet ditt i dag?
  2. Hvor mange kunder / brukere forventer selskapet ditt å ha i fremtiden?


  Antall kunder/brukere forteller oss om situasjonen i selskapet i dag, og hva dine ambisjoner er for antall kunder/brukere innen 1 år. Et B2C-selskap kan for eksempel ha høyere vekstambisjoner i antall kunder/brukere sammenlignet med et B2B-selskap. Og Space tech-selskaper har kanskje bare en eller to kunder gjennom hele livssyklusen til selskapet.

 • Ansatte

  Spørsmål:
  1. Hvor mange ansatte har bedriften din i dag?
  2. Hvor mange ansatte forventer bedriften din å ha 1 år i fremtiden?


  Hvor mange ansatte du har i dag forteller oss hva bedriften din er i stand til å oppnå med den arbeidsstyrken, og hvor mange ansatte du trenger i fremtiden for å kunne fortsette å levere og betjene eksisterende og nye kunder.

 • Omsetning

  Spørsmål:
  1. Hva er den årlige / månedlige inntekten til selskapet ditt i dag, og hvor mye av det er gjentakende/abonnementsinntekter?
  2. Hva er den forventede årlige / månedlige inntekten selskapet ditt har 1 år frem i tid, og hvor mye av det vil være gjentakende/abonnementsinntekter?


  Inntekter vil vanligvis indikere at det er proof of market, og at du har betalende kunder. Et SaaS-selskap vil vanligvis måle månedlige gjentakendeinntekter (MRR) og/eller årlige gjentakendeinntekter (ARR). Noen SaaS-selskaper kan imidlertid også ha noen onboarding- og implementeringsinntekter, og vi er interessert i splitten.

 • Teknologi og immaterielle rettigheter

  Spørsmål:
  1. Hvilke teknologier og/eller IP eier bedriften din i dag?
  2. Hvilke teknologier og/eller IP forventer bedriften din å eie 1 år i fremtiden?


  IP forteller oss om du er eieren av programvaren eller produktet du utvikler. IP-ene kan beskyttes gjennom patenter, varemerker, designmerker og opphavsrett. Et hardware-selskap kan ha patent på produktet i Europa, og i fremtiden ønsker de et patent i USA og Storbritannia som et eksempel.

7. Verdsettelse

I denne delen vil vi at du skal gi oss innsikt i verdsettelsen av virksomheten.

 • Verdsettelse av selskap

  Spørsmål:
  1. Hva er verdsettelsen av selskapet ditt i dag?
  2. Hva er den forventede verdsettelsen av selskapet ditt 1 år frem?


  Verdsettelse av et oppstartsselskap i tidligfase baseres på teamet, KPI-ene som er oppnådd og kapital som er tilført selskapet. Dette gir en indikasjon på verdsettelsen av selskapet i dag.

 • Captable /Aksjeeierbok

  Spørsmål:
  Hva er eierstrukturen i selskapet og hvilken andel av selskapet eies av gründerne i dag?


  Det er viktig for deg som gründer å holde øye med selskapets cap-table for å unngå unødvendig utvanning som påvirker motivasjon, kontroll og eierskap til selskapet. Det aspektet er også viktig for investorene. Det er viktig for alle parter at kjerneteamet med tilhørende kompetanse ikke forlater selskapet.

8. Terminologi

 • Bootstrapping
  • Bootstrapping beskriver en situasjon der en gründer starter et selskap med lite kapital, avhengig av andre penger enn eksterne investeringer. En person sies å være bootstrapping når de prøver å finne og bygge et selskap fra personlig økonomi eller driftsinntektene til selskapet.
 • Runway
  • o   Begrepet runway brukes til å oppgi antall måneder til ny kapital må heves, og du går tom for kontanter
 • Serie A
  • Når en bedrift har god traction (en etablert brukerbase, konsistente inntektstall eller en annen viktig ytelsesindikator), kan selskapet være modent for Serie A-finansiering for å optimalisere brukerbasen og produkttilbudene ytterligere. Vanligvis er Serie A runder omtrent $ 2 millioner til $ 15 millioner, men dette tallet har økt i gjennomsnitt på grunn av høy verdsettelse av tek-selskap, og enhjørninger. I 2021 var medianen på en Serie A $ 10 millioner.
 • B2C
  • Begrepet Business-to-consumer (B2C) refererer til prosessen med å selge produkter og tjenester direkte mellom en bedrift og forbrukere som er sluttbrukere av produkter eller tjenester. De fleste selskaper som selger direkte til forbrukere kan refereres til som B2C-selskaper.
 • B2B
  • Business-to-business (B2B), også kalt B-til-B, er en form for transaksjon mellom bedrifter, for eksempel en som involverer en produsent og grossist, eller en grossist og en forhandler. Business-to-business refererer til virksomhet som drives mellom selskaper, i stedet for mellom et selskap og en individuell forbruker.
 • KPI
  • KPIer (Key Performance Indicators) refererer til et sett med kvantifiserbare målinger som brukes til å måle et selskaps generelle langsiktige ytelse.
 • SaaS
  • Software-as-a-Service (SaaS) er en programvarelisensieringsmodell der tilgang til programvaren leveres på abonnementsbasis, med programvaren plassert på eksterne servere i stedet for på servere som befinner seg internt.
 • MRR
  • Månedlig gjentakende omsetning er den delen av et selskaps inntekter som forventes å fortsette i fremtiden. I motsetning til engangssalg er disse inntektene forutsigbare, stabile og kan regnes med jevne mellomrom fremover med relativt høy grad av sikkerhet.
 • ARR
  kilde: https://www.investopedia.com/terms/r/recurringrevenue.asp
  • Årlig gjentakende omsetning er den delen av et selskaps inntekter som forventes å fortsette i fremtiden. I motsetning til engangssalg er disse inntektene forutsigbare, stabile og kan regnes med jevne mellomrom fremover med relativt høy grad av sikkerhet.
 • Cap-tabell
  • En kapitaliseringstabell, også kjent som en cap-tabell, er et regneark eller en tabell som viser egenkapitalen for et selskap. En kapitaliseringstabell brukes vanligvis for oppstartsbedrifter og bedrifter i tidlig fase, men alle typer selskaper kan også bruke den. Generelt er kapitaliseringstabellen en intrikat fordeling av selskapets aksjonærers egenkapital.